Dossier niet-levensverzekeringen

Van een geannuleerde reis tot een arbeidsongeval: welke bescherming biedt de verzekering in tijden van corona?
Aan de slag als vrijwilliger: wat met uw verzekering?
Verzekering tegen inkomensverlies geldt enkel bij arbeidsongeschiktheid (en niet bij tijdelijke werkloosheid)
Verzekering gewaarborgd wonen betaalt leningen van langdurig zieken en werklozen
Besmetting met coronavirus op het werk: arbeidsongeval, beroepsziekte of geen van beide?