Na Ciara komt Dennis aanwaaien: hoe zit het met verzekeringen en stormschade?

© Belga Image
Roel Van Espen medewerker Trends

De storm Ciara deed de voorbije dagen flink wat stof opwaaien. Voor komend weekend staat al een opvolger klaar: Dennis. Hoe zit het met de vergoeding voor stormschade?

1. Brengt uw brandverzekering soelaas?

Bij stormschade kunt u terugvallen uw brandverzekering. Zo’n polis is niet verplicht, maar 95 procent van de woningen in ons land is er wel door gedekt. Stormschade is bij wet opgenomen in de waarborgen van zo’n contract. Wat precies onder ‘storm’ wordt verstaan, leest u hier. Uw verzekeraar mag evenwel bepaalde dekkingen uitsluiten, zoals lichte of onafgewerkte constructies. Denk bijvoorbeeld aan een antennemast of een muurtje in aanbouw.

Anderzijds breiden de meeste brandverzekeringen hun basisdekking uit tot onder meer water- en glasschade. Ook vaste elementen zoals een tuinhuisje, een schutting en zonnepanelen zijn vaak gedekt, en soms zelfs losstaand tuinmeubilair tot een bepaald bedrag. De details vindt u terug in uw contract. Beplanting, vijvers en zwembaden zijn in principe niet verzekerd door de gewone brandpolis, maar daarvoor kunt u wel een bijkomende verzekering afsluiten.

Houd rekening met het feit dat er sprake kan zijn van een vrijstelling of franchise. In dat geval draait u zelf op voor een gedeelte van de opgelopen schade. Hoeveel dat eigen risico precies bedraagt, verschilt naargelang de polis en de verzekeraar. Doorgaans gaat het om een paar honderden euro’s. U vindt de details terug in uw polis. Soms is een Engelse vrijstelling voorzien: wanneer dat bedrag overschreden wordt, ontvangt u de volledige vergoeding.

2. Wat hebt u nodig voor de aangifte?

Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Hoe completer uw dossier bij de aangifte, des te sneller de afhandeling en de vergoeding zullen gebeuren.

· Noteer alle details over de precieze omstandigheden.

· Wees nauwkeurig bij het inventariseren van de schade. Noteer bijvoorbeeld niet alleen het merk van een beschadigd toestel, maar ook het type en het bouwjaar.

· Neem foto’s van de schade.

· Maak een situatieschets.

· Neem kopieën, scans of foto’s van de aankoopfacturen of de garantiebewijzen van de beschadigde spullen. Die kunnen helpen om hun restwaarde te bepalen.

· Gooi niets weg, zelfs niet de goederen die onbruikbaar geworden zijn. Een expert kan daarnaar informeren.

3. Komt er altijd een expert langs?

Als de schade beperkt blijft, is er mogelijk geen expertise nodig. Uw verzekeraar bekijkt dan uw dossier en bewijsstukken, en doet u zo snel mogelijk een schadevoorstel. Is de schade wel omvangrijk, dan kan een expert de opdracht krijgen die ter plaatse te komen beoordelen. Wanneer u niet akkoord bent met de initieel voorgestelde vergoeding, kunt u aan de verzekeraar alsnog het oordeel van een expert vragen.

4. Moet u wachten met de herstelling?

Probeer bijkomende schade te voorkomen door voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. De verzekeraar kan zelfs nagaan of u de moeite hebt gedaan om verder onheil te beperken. Doe dat evenwel nooit wanneer de storm nog woedt. Moet uw beschadigd dak worden afgedekt om regeninslag te voorkomen? Laat dat klusje dan over aan de brandweer of aan een vakman. Met wat geluk regelt uw verzekeraar die voor u. Een gebroken raam dichtmaken kan natuurlijk wel.

Hebt u bijvoorbeeld een dekzeil gekocht om uw meubels tijdelijk tegen de regen te beschermen? Bewaar dan het aankoopbewijs voor een terugbetaling van uw verzekeraar.

De schade laten herstellen mag pas wanneer u daarvoor het akkoord van de verzekeringsmaatschappij hebt gekregen. Dat kan soms enkele dagen duren, afhankelijk van het feit of een expert moet langskomen. Verzamel intussen al enkele offertes voor de herstelling en bezorg die aan uw makelaar. Zodra u groen licht hebt gekregen van de verzekering, mag u de schade laten herstellen. Kiest u voor de doe-het-zelfaanpak? Dat mag ook.

5. Wat bij schade aan derden?

Hebben weggewaaide dakpannen van uw woning schade veroorzaakt aan derden, dan komt in principe de burgerlijke aansprakelijkheid van uw brandverzekering tussenbeide. Heeft de op hol geslagen trampoline van uw kinderen uw buurman verwond? In dat geval kunt u een beroep doen op de burgerlijke aansprakelijkheid van uw familiale verzekering, voor zover u die heeft afgesloten. Uw buur moet de schade wel zelf aangeven bij zijn verzekeraar: die zal de uitgekeerde vergoeding dan terugvorderen op uw verzekering.

Behalve bij overmacht kunt u evenwel aansprakelijk gesteld worden indien de storm schade toebrengt aan derden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer geoordeeld wordt dat uw dak in slechte staat was.

6. Wanneer komt het Rampenfonds tussen?

Indien u de schade niet op de verzekering kunt verhalen, is er nog een mogelijkheid om een vergoeding te bekomen bij het Vlaams Rampenfonds. Dat voorziet in een tegemoetkoming indien de storm officieel erkend werd als ramp. Bij Ciara was dat niet het geval. Het is sowieso belangrijk dat u altijd eerst uw verzekeringsmakelaar contacteert. De tegemoetkoming voor materiële schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe verzekerd worden door een woningpolis.

7. Wat bij schade aan uw auto?

Heeft de storm uw wagen beschadigd? Gebeurde dat door een dakpan of een boom van een derde, dan kunt u die persoon daarvoor aansprakelijk stellen. Dat kan alleen maar als er geen overmacht aan de pas kwam. Heeft u voor uw auto een omniumverzekering afgesloten, dan kunt u daarop terugvallen. Zelfs met een kleine omnium bent u gedekt voor schade door natuurkrachten, zoals een onweer. Bij een erkende ramp kan ook het Rampenfonds tussenbeide komen.

Hebben de dakpannen van uw eigen woning uw auto beschadigd? Dan wordt uw wagen niet gedekt door uw brandpolis. In dat geval kan ook uw omnium soelaas brengen.

Partner Content