De werkelijke kosten van een openbare verkoop: wie krijgt de rekening gepresenteerd?

© iStock
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Aan een openbare verkoop hangt een stevig prijskaartje vast. De vraag is: wie betaalt er voor die kosten? De hoogste bieder of de verkoper?

In deze rubriek gaan we elke week op zoek naar de werkelijke kosten van de alledaagse en de uitzonderlijke dingen des levens. We houden zowel rekening met de vanzelfsprekende als de minder zichtbare kosten.

Bij een openbare verkoop moeten zowel de koper als de verkoper een deel van de rekening bekostigen. De verkoper moet opdraaien voor het inrichten van de openbare verkoop. Die forfaitere kosten zijn dan weer voor de rekening van de koper.

Vrijwillige openbare verkoop

Een verkoper kiest voor een openbare verkoop als hij er van overtuigd is dat hij een betere prijs voor zijn onroerend goed kan krijgen dan als hij met één persoon onderhandelt.

Een forfaitair percentage, dat berekend wordt op het onroerend goed en de lasten, jaagt de aankoopprijs de lucht. De forfaitere kosten bestaan uit drie zaken.

Honorarium notaris

De werkelijke kosten van een openbare verkoop: wie krijgt de rekening gepresenteerd?

Allereerst is er het ereloon van de notaris. Volgens immo-particulier.be, wordt het loon berekend op basis van de aankoopprijs. Hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het honorarium.

Registratierechten

Daarnaast moet je ook rekening houden met de registratierechten. Die verschillen van gewest tot gewest. In Vlaanderen betaal je 10 procent registratierechten op de de conventionele waarde (bepaald op basis van de verkoop, de ruil en alle andere overeenkomsten van overdracht, tegen betaling, van eigendom of vruchtgebruik nvdr. ), terwijl je in Wallonië en Brussel 12,5 procent moet neertellen. Die percentages worden respectievelijk verminderd tot 9 en 11,5 procent als een mede-eigenaar het eigendom koopt.

Zowel in Wallonië als in Vlaanderen kan je voor de openbare verkoop van kleine eigendommen op het platteland of bescheiden woningen genieten van een gunstig tarief voor de registratierechten. In het Vlaams gewest bedraagt dat 5 procent en in het Waals gewest 6 procent. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen geen beroep doen op een soorgelijk tarief.

De werkelijke kosten van een openbare verkoop: wie krijgt de rekening gepresenteerd?

Je geniet ook van een korting als je voor de eerste keer een woning koopt en het gebouw een kadastraal inkomen heeft dat lager ligt dan 745 euro. Wederom is dat enkel van toepassing voor het Vlaams (5 procent) en het Waals gewest (6,5 procent).

Bovendien mag het KI hoger liggen naargelang het aantal kinderen een gezin te lasten heeft. Meldt immo-particulier.be. Zo wordt het Kadastraal Inkomen van een gezin met zeven kinderen of meer verhoogd tot 1045 euro.

Aktekosten

Naast het honorarium en de registratierechten bestaan de forfaitaire kosten ook uit diverse kosten voor de akten.

De totale kosten kunnen lichtjes variëren per provincie. In Vlaamse Brabant moet je bijvoorbeeld 1 procent kwijtingskosten betalen op een bedrag lager dan 150.000 euro en 0,5 euro als de aankoopprijs hoger ligt.

De aankoopkosten moeten bovendien binnen de vijf dagen betaald worden en de aankoopsom binnen de zes weken.

Premie

Kopers kunnen sinds 2010 genieten van een premie van 1 procent. Als er sprake is van een instelprijs dan is de premie voor de eerste bieder, als hij aan de haal gaat met de koop. Wordt er geen instelprijs vermeld, dan kan de notaris beslissen om de premie simpelweg aan de hoogste bieder te geven.(NS)

Partner Content