De werkelijke kosten van erven: hoe de fiscus rekening houdt met verwantschappen en gewesten

© iStock
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Wanneer iemand heen gaat, laat die persoon meestal iets achter voor het nageslacht. Maar voor je van je erfenis kan genieten, moet je langs de fiscus passeren. Naargelang je situatie bepaalt de staat hoeveel je moet afstaan.

In deze rubriek gaan we elke week op zoek naar de werkelijke kosten van de alledaagse en de uitzonderlijke dingen des levens. We houden zowel rekening met de vanzelfsprekende als de minder zichtbare kosten.

Verwantschap

Voor verscheidene familieleden gelden andere tarieven. Die kunnen op hun beurt nog eens verschillen van gewest tot gewest.

De werkelijke kosten van erven: hoe de fiscus rekening houdt met verwantschappen en gewesten

De fiscus berekent de belastingstarieven per schijf. Echtgenoten betalen in Vlaanderen op de eerste schijf, tot en met 50.000 euro, 7 procent successierechten. Voor de tweede schijf tussen 50.000 en 250.000 euro, rekent de fiscus 9 procent.

En voor bedragen tussen 250.000 en 300.000 euro moet je 27 procent afstaan aan de staat. Dat meldt de site Notaris.be.

Zowel Wallonië als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteren andere belastingsschijven. Zo behoren bedragen tot en met 50.000 euro tot de eerste belastingsschijf in Brussel en worden die voor 3 procent belast. In Wallonië rekent de fiscus 3 procent successierechten op de eerste 12.500 euro.

In Vlaanderen betalen broers en zussen bijvoorbeeld 30 procent successierechten op de eerste 75.000 euro die ze erven. Als het bedrag hoger ligt, betalen ze 55 procent aan de fiscus op alles wat tussen 75.000 en 125.000 euro ligt.

De werkelijke kosten van erven: hoe de fiscus rekening houdt met verwantschappen en gewesten

Ook op dat vlak doen Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest een beroep op andere tarieven. Beide gewesten belasten erfgenamen voor 20 procent op de eerste schijf, een erfenis tot 12.500 euro. Bedragen tussen 12.500 en 25.000 euro worden voor 25 procent belast.

Naarmate de bedragen hoger liggen, hebben beide gewesten elk een afzonderlijke tariefberekening.

Tantes, nonkels, nichten en neven worden in de drie gewesten zwaarder belast. Ook hier steken enkele verschillen de de kop op tussen de drie gewesten. Waar Vlamingen op de eerste belastingsschijf (tot 75.000 euro) voor 45 procent belast worden, betalen erfgenamen in Wallonië 25 procent op de eerste schijf (tot 12.500 euro) en in het Brusselse Gewest 35 procent ( tot 50.000 euro)

De volledige tabellen kan je terugvinden op Notaris.be

Vlaamse splitsing

In Vlaanderen geldt er sinds 2007 een speciale regeling voor het bepalen van het successietarief voor erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten of samenwonenden. De zogenaamde Vlaamse splitsing. Het tarief wordt afzondelijk toegepast op het nettoactief van roerende goederen enerzijds, en op dat van onroerende goederen anderzijds.

Dankzij de splitsing van onroerende en roerende goederen, wordt dat tarief op elk segment afzonderlijk toegepast. Zo kom je minder snel in een hogere belastingsschijf terecht.

De splitsing is niet van toepassing in Brussel en Wallonië.

Erven van gezinswoningen

Zowel in het Brussel (sinds 2014) als in Vlaanderen (sinds 2007) kunnen de partner, wettelijk samenwonend of gehuwd, het huis erven zonder successierechten te betalen. Zijn de samenwoners bloedverwanten in de eerste graad, dan zijn ze wel verplicht een bijdrage te leveren aan de staat.

De werkelijke kosten van erven: hoe de fiscus rekening houdt met verwantschappen en gewesten

In tegenstelling tot het Brussels Hoofstedelijk Gewest hebben feitelijk samenwoners wel recht op vrijstelling van successierechten, al moet hij of zij drie jaar samengewoond hebben met de overledene. Dat geldt ook voor broers, neven en nichten.

Wallonië past een afzonderlijke successiebelasting toe. Zo kunnen Walen enkel maar een beroep doen op een gusttarief als ze wettelijk samenwonen. Per belastingsschijf betalen ze een heffingpercentage. (NS)

Lees ook: de werkelijke kosten van een kind opvoeden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content