Zo kan je te weten komen waarom je werd ontslagen

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als je werkgever een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst, kan je meestal naar de redenen daarvan vragen. Weigert je werkgever ze te geven of was het ontslag echt onredelijk dan heb je soms recht op een schadevergoeding.

Je werkgever maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst die je met hem afsloot. Moet hij in de opzegbrief de redenen daarvoor aangeven? Kan je om verdere uitleg vragen?

Stuur een aangetekende brief

Soms geeft je werkgever in de ontslagbrief aan waarom hij je ontslaat. Hij is daar niet toe verplicht. Staat er geen reden in, dan kan je hem een aangetekende brief sturen waarin je hem vraagt het ontslag alsnog te motiveren. Je moet dit doen binnen de zes maanden na de opzeg zonder dat een termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst kan worden overschreden.

Voor sommige arbeidsovereenkomsten bestaat een uitzondering op deze regel (zo bijvoorbeeld voor studenten of uitzendkrachten). De regel geldt onder andere evenmin bij een ontslag tijdens de eerste zes maanden van je tewerkstelling.

Je werkgever moet reageren

Na ontvangst van je brief heeft je werkgever twee maanden de tijd om met een aangetekende brief je de redenen van je ontslag mee te delen. Houdt hij zich daar niet aan, dan kan hij je een schadevergoeding moeten betalen van twee weken loon.

Je bent het niet eens

Ben je het niet eens met de redenen van het ontslag, dan kan je naar de rechtbank stappen. Je kan een schadevergoeding vragen als er sprake was van een ‘kennelijk onredelijk ontslag’ . Dat is een ontslag om redenen die geen verband houden met je geschiktheid of gedrag of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming.

Bovendien moet het gaan om een ontslag waartoe niet beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever. De schadevergoeding kan variëren van minstens 3 weken tot maximum 17 weken loon.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content