Portefeuillestrategie voor 2013

© Reuters

2013 wordt een overgangsjaar. Beleggers moeten zich voorbereiden op onvermijdelijke ontwikkelingen zoals de stijging van de rente en de inflatie. Dat doen ze het beste door obligaties en aandelen in hun portefeuille evenredig te verdelen.

2013 wordt een overgangsjaar. Beleggers moeten zich voorbereiden op onvermijdelijke ontwikkelingen zoals de stijging van de rente en de inflatie. Dat doen ze het beste door obligaties en aandelen in hun portefeuille evenredig te verdelen.

Een goedehuisvaderportefeuille bouwt u bedachtzaam en geleidelijk op. Het is niet verstandig voortdurend het geweer van schouder te veranderen onder invloed van de ups en downs op de financiële markten. U moet wel inspelen op onvermijdelijke trends. Dat is in 2013 niet anders. U mag in het nieuwe jaar daarom zeker niet alles inzetten op obligaties, want het rendement van die effecten is te laag. En aandelen van Europese bedrijven, waarvan de Europese activiteiten het mogelijk opnieuw moeilijk zullen hebben, laat u het beste links liggen.

Net zoals we eind 2011 al adviseerden, blijft onze neutrale portefeuille evenredig verdeeld tussen obligaties en aandelen: 45 procent obligaties en 45 procent aandelen. In vergelijking met vorig jaar hebben we wel 10 procent goud en liquiditeiten toegevoegd.

Exotische obligaties

2012 was zowel een topjaar voor aandelen (+13%) als voor obligaties (+20,7% voor Belgische overheidsobligaties op tien jaar). Na 1954 zijn er slechts twee jaren geweest waarin het obligatierendement nog hoger lag: 1985 met een opbrengst van 24 procent en 1986 met 21,7 procent. Zelfs bedrijfsobligaties deden het uitstekend met een stijging van 12,3 procent. De laatste tien jaar waren fantastisch voor obligatiebeleggers. “Maar dat blijft niet duren”, waarschuwt Dirk Thiels, strateeg bij KBC Asset Management. “De rente staat abnormaal laag, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Ooit moet die weer de hoogte ingaan.”

Die stijging zou in 2014 eerst op gang kunnen komen in de Verenigde Staten, waar de economie zich sneller herstelt dan in Europa. “Als de Federal Reserve haar rente optrekt, zal het kapitaal snel zijn weg naar de Verenigde Staten vinden, ten koste van Europa. Die evolutie zal de dollar versterken en de euro verzwakken. Dat komt de concurrentiekracht van onze economieën op korte termijn ten goede, maar op langere termijn moeten beleggers rekening houden met een opstoot van de inflatie. Vroeg of laat zal de Europese Centrale Bank (ECB) genoodzaakt zijn de Federal Reserve te volgen en de rente te verhogen.”

Dat de rente zou omhooggaan, klinkt spaarders ongetwijfeld als muziek in de oren, maar voor beleggers die vandaag obligaties kopen tegen bodemniveaus is het geen goed nieuws. Wie in 2013 belegt in overheidsobligaties, weet dat hij – zeker op middellange termijn – aan koopkracht inboet, doordat de rente de inflatie niet dekt. Het is dus niet raadzaam volgend jaar zwaar in te zetten op Europese of Amerikaanse overheidsobligaties.

Toch blijven obligaties een belangrijk onderdeel van een evenwichtige beleggingsportefeuille. Om een enigszins aantrekkelijk rendement te hebben zonder al te veel risico’s te nemen, doen beleggers er goed aan de voorkeur te geven aan bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende landen, obligaties in vreemde valuta en converteerbare obligaties.

Om de gevaren te beperken, is diversificatie meer dan ooit essentieel. “Voor honderd procent inzetten op Europese overheidsobligaties houdt veel meer risico’s in en levert minder op dan een obligatieportefeuille die is belegd in bedrijfsobligaties en in obligaties uit opkomende landen. Die laatste hebben wel een aantrekkelijk rendement”, aldus Thiels.

Matig met aandelen

De macro-economische omstandigheden blijven complex in 2013. Maar als u niet belegt in aandelen, ontzegt u uw portefeuille het kleine beetje rendement dat de markten nog te bieden hebben. Eind 2011 hebben we u aangeraden uw aandelenportefeuille op te splitsen in defensieve en cyclische waarden, met in de eerste categorie aandelen met een hoog dividendrendement van telecom- en nutsbedrijven en vastgoedbevaks. In de groeisectoren hadden we een voorkeur voor de technologiesector – en in het bijzonder Amerikaanse technologieaandelen – en voor de biotechnologiesector, met ThromboGenics op kop. Met uitzondering van de nutssector, die opnieuw heeft teleurgesteld, hebben de andere sectoren – en vooral de biotechs – de beloftes ingelost.

“2012 was een bijzonder succesvol jaar voor de Belgische biotechnologiesector, met aanzienlijke vorderingen in de pijplijnen. ThromboGenics kreeg groen licht voor de commercialisering van ocriplasmine in de Verenigde Staten. Die golf van goed nieuws zal moeilijk te evenaren zijn in 2013. De Belgische biotechs blijven aantrekkelijke overnameprooien voor overnemers, maar het valt onmogelijk te voorspellen welk bedrijven het eerst worden overgenomen”, vindt Dirk Thiels.

Hoog dividendrendement

In 2013 is het raadzaam opnieuw in te zetten op defensieve aandelen met een hoog dividendrendement, aangevuld met groeiwaarden, vooral uit de technologiesector. “Als een belegger een aandeel met een aantrekkelijk dividend koopt, loopt hij hetzelfde risico als wanneer hij een obligatie van dat bedrijf opneemt in zijn portefeuille. Bij een faillissement lijden zowel de obligatie- als de aandelenbeleggers aanzienlijke verliezen. Wie kiest voor aandelen, kan ten minste enkele jaren voordeel trekken van het dividend”, zegt Dirk Thiels. Maar niet alle aandelen met een hoog dividendrendement zijn de moeite waard. Het blijft essentieel bedrijven te selecteren met solide fundamenten.

Groeiwaarden, en in het bijzonder technologieaandelen, zijn weinig gevoelig voor de economische cycli. Technologiebedrijven die nieuwigheden op de markt brengen, beschikken over de nodige macht om hun prijzen op te leggen. In de categorie van de groeiaandelen zijn ook de opkomende markten, en vooral de regio Azië-Stille Oceaan, een veelbelovend thema. De economische groei in die regio is een beetje vertraagd, maar de middenklasse blijft er groeien, wat de consumptie stimuleert.

Dun laagje goud

Om een eventuele correctie van de aandelenmarkten en de obligatiemarkten te neutraliseren, raden we aan een beetje goud in uw portefeuille op te nemen. Maximaal 10 procent van de totale waarde van de portefeuille moet volstaan. De toestroom van liquiditeiten naar de markten door de maatregelen van de ECB en de Federal Reserve zouden in 2013 gunstig moeten zijn voor de goudprijs.

Karine Huet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content