Kan een schenking worden herroepen?

© TS

Gegegeven is niet altijd gegeven, zo blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Gent.

Een echtpaar schonk de naakte eigendom van een huis aan hun zoon. Ze behielden het vruchtgebruik. Korte tijd later werd de woning vernield door een brand. De zoon kreeg het geld van de verzekering, maar bouwde het huis daarmee niet opnieuw op. Zijn ouders waren het daar niet mee eens.

De zaak eindigde voor de rechtbank in Gent, waar de ouders eisten dat de schenking werd herroepen. De rechter gaf hen gelijk. Hij oordeelde dat de zoon de uitoefening van hun vruchtgebruik onmogelijk maakte door het huis niet te herbouwen.

Een schenking tussen echtgenoten kan altijd worden herroepen. Bij andere schenkingen is dat niet mogelijk. Op die regel geldt een uitzondering als de begunstigde de voorwaarden van de schenking niet naleeft. Dat is onder meer het geval als hij de naakte eigendom van een goed heeft en de uitoefening van het vruchtgebruik onmogelijk maakt. (JR)

Partner Content