Renovatieverplichting vergroot de prijskloof op de woningmarkt

Renoveren (stockbeeld) © Getty Images
Laurenz Verledens vastgoedexpert bij Trends

De renovatieplicht weegt wel degelijk op de Vlaamse woningmarkt. Prijsdata-onderzoek toont aan dat een kloof ontstaat tussen panden met een goede energiescore en panden met een slecht EPC.

Sinds begin dit jaar geldt in Vlaanderen een renovatieverplichting voor woningen met een slechte energiescore. De renovatieverplichting is gekoppeld aan de overdracht – meestal een verkoop – van de woning en viseert in een eerste fase panden met een EPC-label E of F. De nieuwe eigenaar moet binnen de vijf jaar de woning energetisch renoveren naar een label D of beter.

Is de impact van die maatregel voelbaar op de Vlaamse woningmarkt? Johan Heylen, de zaakvoerder van de makelaarsgroep Heylen Vastgoed, antwoordt bevestigend. “De verstrenging van de energienormen en de sensibilisering daarover is natuurlijk niet nieuw”, zegt hij in de Trends Vastgoedgids. “Maar nu gaat het echt over de knikkers: als je de norm niet haalt, dan heeft dat financiële implicaties. Als we vandaag een afkoeling van de markt zien, dan situeert die zich in heel grote mate in het segment van de woningen met slechte energieprestaties.”

Prijsdata-onderzoek van Smartblock laat ook zien dat er in Vlaanderen een behoorlijk prijsverschil is tussen woningen met goede energiescores en woningen met slechte energiescores: 369.315 euro tegenover 257.085 euro. Dat prijsverschil is echter niet nieuw en we zien het ook in de andere gewesten. Het valt wel op dat in Vlaanderen het prijsverschil is toegenomen, terwijl het veeleer stabiliseert in Wallonië en zelfs wat afneemt in Brussel. In die twee gewesten is er nog geen renovatieverplichting. De cijfers suggereren in Vlaanderen dus inderdaad een prijseffect. Al is hierbij wel enige voorzichtigheid geboden. Het gaat over een zeer korte periode. Bovendien zijn de cijfers van Smartblock gebaseerd op vraagprijzen.

Partner Content