Het (on)gemak van gemengde fondsen

Morningstar Elke maand brengen de analisten van Morningstar u hun visie op beleggingsfondsen

Gemengde fondsen die beleggen in zowel aandelen als obligaties worden almaar populairder, maar zijn niet zo eenvoudig als ze lijken.

Gemengde fondsen zitten in de lift. Tussen januari en eind mei stopten Europese beleggers per saldo 50 miljard euro in deze fondsen. Dit is net iets minder dan in obligatiefondsen werd gestoken (55 miljard euro).

Het succes van de gemengde fondsen is te begrijpen. Het grillige gedrag van de financiële markten maakt veel beleggers onzeker, waardoor ze worstelen met de vraag waarin te beleggen: aandelen, obligaties, … ? Bij een gemengd fonds staat een professionele beheerder achter het stuur die op basis van het risicoprofiel van het fonds bepaalt waarin belegd zal worden. Voor de belegger wordt het leven zo een stuk eenvoudiger.

Gemengde fondsen lijken een echt gemaksproduct: je vult als belegger een aantal vragen in op basis waarvan je risicoprofiel wordt bepaald. Daarna kies je een gemengd fonds dat overeenstemt met je risicoprofiel en klaar is Kees. Helaas is daarmee de schoen niet af. Er zijn enkele essentiële stappen om als belegger het juiste fonds te vinden.

Je risicoprofiel

Het is cruciaal dat je als belegger zo eerlijk mogelijk je risicoprofiel bepaalt. Het is belangrijk te weten hoeveel risico je als belegger werkelijk aankunt. Als je ’s nachts wakker ligt van de risico’s die je neemt met je geld is een lager risicoprofiel voor jou aangeraden. Een bepalende factor daarbij is je huidige en toekomstige financiële situatie. Het is belangrijk te weten waarvoor je vermogen wil opbouwen: hoeveel is er nodig en hoe belangrijk zijn de doelstellingen? Met geld dat bestemd is om je pensioen aan te vullen zal je minder risico willen nemen dan geld bestemd voor een tweede woning.

Het fonds

Welk gemengd fonds past bij je risicoprofiel? Gemengde fondsen worden ingedeeld op basis van risico – bijvoorbeeld defensief, neutraal en offensief – dus je kan een fonds kiezen uit de categorie die overeenstemt met je risicoprofiel. Indien je bereid bent wat meer risico te nemen, kan je ook kiezen voor een gemengd fonds dat zelf kan beslissen over de verdeling tussen aandelen en obligaties (een gemengd fonds met een variabel risicoprofiel).

Je zal voorbij de naam van het fonds moeten kijken. Gemengde fondsen die in dezelfde Morningstar-categorie zitten kunnen toch sterk uiteenlopend zijn op vlak van risicoprofiel. Zo zitten ING (L) Patrimonial Balanced en Carmignac Patrimoine beide in de categorie ‘Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd’. Het uitgangspunt van het ING-fonds is 50 procent in aandelen en 50 procent in obligaties. De maximale afwijking mag 10 procentpunt zijn. Eind maart zat het fonds bijvoorbeeld voor 56 procent in aandelen en 41 procent in obligaties.

Het beheerteam van het Carmignac Patrimoine fonds heeft meer beweegruimte. De beheerders mogen tussen 0 en 50 procent in aandelen beleggen. Minstens de helft van het fonds moet belegd zijn in obligaties of cash. Eind maart was de verhouding bijvoorbeeld 46 procent in aandelen, 47 procent in obligaties en 7 procent in cash.

Er bestaat dus geen ’typisch’ defensief, neutraal of offensief gemengd fonds. Als belegger zal je dus goed moeten kijken hoe het fonds is samengesteld en wat de bewegingsvrijheid is van de fondsbeheerder.

Finale checks

Na de bovenstaande stappen kun je als belegger nog enkele belangrijke zaken controleren:

  • Wie zijn de fondsbeheerders?Waarin wordt belegd (individuele effecten, andere fondsen, trackers, …)?Loop ik wel of geen wisselkoersrisico?Wat zijn de kosten van het fonds?

San Lie is Hoofd Research bij Morningstar Benelux. Hij schrijft op persoonlijke titel.

Partner Content