Domiciliëring of doorlopende opdracht: wat moet u kiezen?

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Geautomatiseerde betalingsopdrachten leiden tot minder tijdverspilling, vergissingen en eventuele herinneringskosten. Maar waar zit het verschil tussen een domiciliëring en een doorlopende opdracht?

Om uzelf werk en tijd te besparen, kunt u ervoor kiezen terugkerende betalingen voor bijvoorbeeld energie, telecom, huur of pensioensparen zo veel mogelijk te automatiseren. U vermijdt daarmee ook manuele fouten, zoals het intikken van een verkeerd bedrag of het kopiëren van een foutief rekeningnummer. Het risico op laattijdige of vergeten betalingen en de daarmee gepaard gaande herinneringskosten wordt daarmee eveneens kleiner.

U hebt de keuze tussen een doorlopende of permanente opdracht en een domiciliëring. Waar zit het verschil?

Domiciliëring: voor variabele bedragen

Een domiciliëring is interessant voor de betaling van regelmatig terugkerende facturen die niet noodzakelijk eenzelfde vast bedrag vermelden. Denk bijvoorbeeld aan de afrekeningen die u ontvangt voor water, energie en telecom. Bij zo’n domiciliëring stuurt de leverancier de factuur naar u, en biedt die tegelijkertijd aan bij uw bank. De betaling wordt automatisch uitgevoerd op het gepaste moment, op voorwaarde dat het saldo op uw rekening dat toelaat.

Voor elke begunstigde die u via een domiciliëring wenst te betalen, dient u slechts eenmalig uw toestemming te geven. In tegenstelling tot wat sommige bedrijven beweren, is een mondelinge goedkeuring via de telefoon niet voldoende. Een handtekening is dus altijd vereist. Daarover schreven we al eerder in dit artikel.

Wilt u nadien om de een of andere reden de domiciliëring opnieuw blokkeren, dan kan dat makkelijk via uw online- of mobilebankingapplicatie. Let wel, zo’n blokkering is niet hetzelfde als een stopzetting. De leverancier zal merken dat de betaling niet meer aanvaard wordt, en kan u een aanmaning of boete sturen voor het niet naleven van het contract. Het is dus belangrijk dat u meteen contact opneemt met de begunstigde voor de effectieve beëindiging van de overeenkomst.

De bankenkoepel Febelfin wijst ook op de bescherming die een domiciliëring u als consument biedt. Alle details daarover vindt u hier.

Ook voor uw eigen inkomsten

Vergeet niet dat u het innen van uw eigen inkomsten – denk aan uw loon, pensioen of een andere uitkering – eveneens kunt laten automatiseren via een domiciliëringsopdracht. In dat geval bent u de begunstigde. Doorgaans is het voldoende om uw rekeningnummer aan uw werkgever of de uitkeringsinstantie te bezorgen. Zo’n inkomstendomiciliëring is vaak een vereiste bij de aanvraag van een krediet.

Ook wanneer u een pand verhuurt, dringt u het best bij de huurder aan op een domiciliëring van de te betalen huurgelden. Dat verkleint de kans op wanbetalingen en de daaruit voortvloeiende aanmaningen en eventuele rechtszaken.

Doorlopende opdracht: voor vaste bedragen

Een doorlopende opdracht is een automatische overschrijving waarmee u op vaste tijdstippen eenzelfde vast bedrag betaalt. Dat kan bijvoorbeeld voor de huishuur zijn die u als huurder maandelijks dient op te hoesten, het trimestriële lidgeld van uw sportclub of het wekelijkse zakgeld voor de kinderen. Een doorlopende opdracht is ook handig om te sparen: u kunt er bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag van uw zichtrekening naar uw spaarrekening mee laten doorsluizen.

U kunt zulke permanente opdrachten makkelijk instellen en beheren via online- of mobilebanking. Een opdracht later weer intrekken, het bedrag aanpassen of de frequentie wijzigen: u behoudt te allen tijde de controle. Ook de stopzetting kan makkelijk vanuit uw zetel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content