De financiële voordelen van elektrisch rijden

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

De Vlaamse overheid organiseert een groepsaankoop voor elektrische wagens. Voor welke andere financiële steun komt u nog in aanmerking wanneer u een elektrisch voertuig koopt?

Zero-emissiepremie

Al sinds begin 2016 bestaat een zero-emissiepremie voor wie een volledig elektrische wagen (dus geen hybride) of waterstofauto koopt. Zowel particulieren, vzw’s als aanbieders van autodelen die in Vlaanderen wonen of er gevestigd zijn, kunnen daarvan genieten. Zelfstandigen komen alleen in aanmerking wanneer ze de wagen privé kopen, en dus niet via een vennootschap. Sinds augustus 2017 kan de zero-emissiepremie ook gebruikt worden voor particuliere leasewagens.

Zowel een ‘gewone’ elektrische auto (categorie M1) als een lichte bestelwagen met een maximummassa tot 3,5 ton (categorie N1) komt in aanmerking. Die moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest en u dient het voertuig minstens drie jaar te behouden of te leasen (twee jaar voor aanbieders van autodelen).

Sinds 15 april 2018 hebt u trouwens ook recht op een zero-emissiepremie bij de aankoop of lease van een elektrische motorfiets en een elektrische bromfiets klasse B.

Hoe hoog de zero-emissiepremie is, hangt af van de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties en zonder kortingen) van het nieuwe voertuig. Voor 2019 gelden de volgende bedragen voor elektrische auto’s en lichte bestelwagens:

Cataloguswaarde Premie
Minder dan 31.000 euro 4000 euro
Van 31.000 euro tot 40.999,99 euro 3500 euro
Van 41.000 euro tot 60.999,99 euro 2500 euro
Vanaf 61.000 euro 2000 euro

Waterstofwagens geven altijd recht op een bedrag van 4000 euro. Koopt u een elektrische motorfiets, dan hebt u recht op een zero-emissiepremie van 1500 euro (weliswaar beperkt tot maximaal 25 procent van de catalogusprijs). Bij de aankoop van een elektrische bromfiets klasse B mag u rekenen op 750 euro premie (eveneens maximaal 25 procent van de catalogusprijs). Indien de Vlaamse regering dit jaar geen wijzigingen doorvoert, eindigt dit premiesysteem op 1 januari 2020.

Vrijstelling belasting op inverkeerstelling

In Vlaanderen zijn volledig elektrische auto’s en waterstofwagens vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling (BIV). Tot eind 2020 zijn ook plug-in hybridewagens met een uitstoot van maximaal 50 gram CO2/km vrijgesteld. Dat geldt ook voor CNG/LNG-wagens (aardgas), voor zover hun fiscale vermogen niet hoger is dan 11 fiscale pk. Lichte vrachtwagens en bromfietsen zijn sowieso vrijgesteld, dus ook de elektrische modellen. Voor elektrische motorfietsen geldt sinds dit jaar eveneens het nultarief.

Vrijstelling jaarlijkse verkeersbelasting

Sinds januari 2016 zijn volledig elektrische wagens en waterstofauto’s (inclusief lichte vracht) ook vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting in het Vlaams gewest. Tot eind 2020 is dat ook het geval voor plug-in hybrides en CNG/LNG-wagens, voor zover die aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor de BIV. Een elektrische motorfiets is in Vlaanderen eveneens vrijgesteld van verkeersbelasting (een bromfiets is dat altijd).

Belastingvermindering

De aankoop van een elektrische motorfiets komt ook in aanmerking voor een federale belastingvermindering van 15 procent in de personenbelasting. Dat percentage wordt toegepast op de aankoopsom inclusief btw, maar er is een plafond. Voor een elektrische motorfiets of driewieler is dat 3070 euro (voor het aanslagjaar 2019), voor een vierwieler bedraagt de limiet 5040 euro. Let er wel op dat u op uw belastingbrief het bedrag van de belastingvermindering invult, en niet dat van de aankoopfactuur.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content