Bit4You-oprichters: ‘We doen er alles aan om de crypto van de klanten te beschermen’

Crypto zijn virtuele munten. © belga
Ilse De Witte
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Het merendeel van de activa van de klanten is “onder de controle van Bit4You”, benadrukken oprichters José Zurstrassen, Marc Toledo en Sacha Vandamme. Ze hebben er nog altijd goede hoop op dat alle activa die vandaag geblokkeerd staan bij het Estse CoinLoan kunnen worden gerecupereerd.

Op 24 april viel het nieuws dat CoinLoan op bevel van de Estse rechtbank alle activiteiten moest stopzetten, inclusief opnames. Voor oprichters José Zurstrassen, Marc Toledo en Sacha Vandamme kwam dat nieuws als een donderslag bij heldere hemel. “Voor Bit4You was het op dat moment onmogelijk om onze klanten nog verder te laten handelen. 6,4 miljoen euro aan activa van Bit4You-klanten zat namelijk vast bij CoinLoan”, legt José Zurstrassen uit. “Wij hebben daarop de spijtige beslissing moeten nemen om alle operaties stop te zetten.”

“Wij betreuren de situatie waarin onze klanten zitten, maar we willen iedereen ook geruststellen. De meerderheid van de activa van onze klanten is vandaag onder de controle van Bit4You”, zegt Marc Toledo. “Het grootste deel staat in cold storage en over het deel van de activa dat bij CoinLoan vast staat, weten we hopelijk in juni meer.” Bit4You heeft in een reactie op de problemen bij CoinLoan het geld vanop alle andere platformen gerepatrieerd en bewaart dat nu in een database die niet verbonden is met het internet.

Wanneer zien klanten van Bit4You hun geld terug?

Op 7 juni staat er een publieke hoorzitting voor de rechtbank in Estland op de planning. Sacha Vandamme: “Wij volgen die gerechtelijke procedure in Estland uiteraard op de voet. Wij hebben ook een Ests advocatenkantoor in de arm genomen om onze belangen te verdedigen, maar het is voor ons vandaag onmogelijk te zeggen hoelang die procedure nog kan aanslepen en hoelang het nog kan duren vooraleer de klanten van Bit4You hun geld terugzien.”

Voor de meer dan 40.000 klanten van Bit4You zit er niets anders op dan de verdere afwikkeling van de faillissementsprocedure van CoinLoan verder af te wachten. Marc Toledo: “We hebben tot vandaag geen enkele reden om te geloven dat we onze activa niet meer kunnen terugkrijgen. Zelfs bij een faillissement van CoinLoan blijven de crypto, volgens onze informatie, eigendom van de klanten van Bit4You.”

Waarom werkte Bit4You samen met CoinLoan?

De vraag rest waarom Bit4You een beroep deed op de diensten van CoinLoan. Marc Toledo: “Wij zijn één van de 250.000 gebruikers van CoinLoan. Estland is de digitale kampioen van Europa. Het is een lidstaat van de Europese Unie, wat betekent dat alle dienstverleners in Estland aan dezelfde regelgeving moeten voldoen als dienstverleners in andere lidstaten. Het land staat veel verder dan België op het vlak van crypto. Wij zijn heel voorzichtig geweest en we hebben een beroep gedaan op een partij die gereguleerd is en een goede reputatie had.”

Sacha Vandamme vult aan: “Iedereen die iets van blockchain kent, weet dat je onmogelijk een platform op zijn eentje kan laten draaien. Om te handelen moet je met verschillende partijen zijn. In onze communicatie zijn we er altijd open over geweest dat we met partners samen zouden werken. We hebben wel altijd een stukje van de activa van onze klanten in cold storage bewaard.” Een offline harde schijf is de meest veilige manier om crypto te bewaren, maar niet de meest praktische om in crypto te traden.

De drie aandeelhouders van Bit4You zijn tevens de grootste klanten. Ze zitten in hetzelfde schuitje als alle andere klanten. Marc Toledo: “Mijn crypto zijn even goed bevroren, net als die van mijn vrouw en die van mijn zoon. Om onze klanten te kunnen garanderen dat alle klanten gelijk behandeld worden, zijn we naar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank gestapt om iemand extern te laten aanstellen die over die gelijke behandeling kan waken.” Op 4 mei heeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een college van twee voorlopige bewindvoerders aangesteld.

Waarom geeft Bit4You de activa die het controleert niet aan de klanten?

José Zurstrassen legt uit dat de cryptomunten heel erg in waarde schommelen, waardoor het moeilijk in te schatten is hoeveel procent van de crypto van Bit4You bij CoinLoan zit. Uiteindelijk zijn het de voorlopige bewindvoerders die zullen beslissen of er crypto kan worden terugbetaald aan de klanten en aan welke klanten.

“Ik ben niet-aflatend bezig met het zoeken naar een oplossing voor onze klanten”, zegt José Zurstrassen. “Heel mijn netwerk spreek ik aan.” José Zurstrassen heeft in de jaren 1990 mee het internetportaal Skynet opgericht en vervolgens verkocht aan Belgacom (nu Proximus). Daarna lag hij aan de wieg van de eerste Belgische internetbank Keytrade. De kans is dus reëel dat de serieondernemer wel wat contacten in zijn smartphone heeft zitten die daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Het gesprek met Trends is nog niet lang bezig of hij moet het al afbreken. “Ik krijg net een bericht van een potentiële partner die mij nu wil spreken. Vindt u het erg?” vraagt José Zurstrassen voor hij de tafel verlaat.

Is er toekomst voor Bit4You?

Het is duidelijk dat Bit4You niet zomaar op eigen benen verder kan gaan zoals het bezig was. José Zurstrassen: “We hebben onze voorlopige vergunning opnieuw ingeleverd op het moment dat we onze activiteiten moesten stopzetten.” Er zijn vier mogelijke toekomstscenario’s. Het slechtst denkbare scenario voor Bit4You is dat het bedrijf alle activiteiten stopzet. Het best denkbare scenario is dat Bit4You in zee kan gaan met een partner in Europa, die een licentie heeft en voldoet aan dezelfde Europese regels als diegene waar Bit4You en CoinLoan aan voldeden. Bit4You zou ook kunnen proberen een nieuwe licentie in België te krijgen als cryptoplatform. Daarnaast zou Bit4You de handel in crypto kunnen stopzetten en zich meer op advies of andere activiteiten kunnen richten.

De oprichters wilden naar buiten treden om duidelijk te maken dat zij nog steeds betrokken zijn als aandeelhouders, niet operationeel, en er alles aan doen om oplossingen te vinden. Tot nu toe heeft Bit4You enkel via de website mededelingen gedaan. Dat de drie sterkhouders er het zwijgen toe deden, werd niet door iedereen in dank afgenomen. Temeer omdat ze alle drie amper een maand voor het CoinLoan-debacle een stap opzij hadden gezet. José Zurstrassen (als voorzitter), Marc Toledo (als CFO) en Sacha Vandamme (als CEO) werden in maart vervangen.

De financieel toezichthouder FSMA had eerder in de media laten verstaan dat de structuur aan de top moest worden aangepast, nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld bij Bit4You. De versie van de oprichter José Zurstrassen klinkt anders: “Bit4You was geen klein bedrijf meer. Het was tijd om de verschillende rollen in het bedrijf op te splitsen. Wij hebben de rol van aandeelhouder, die we niet langer konden combineren met de operationele rollen.” Door de onafhankelijke bestuurders aan boord te halen zou Bit4You verder kunnen groeien. De problemen bij CoinLoan beslisten er anders over.

De woordvoerder van de FSMA liet achteraf nog weten dat de feiten die de drie betrokken personen verweten worden hen wel degelijk bekend zijn (zie artikel onderaan). “Tijdens de behandeling van de aanvraag tot definitieve inschrijving van Bit4You als Virtual Asset Service Provider (VASP) heeft de FSMA de vennootschap op de hoogte gebracht van haar voornemen om de drie effectieve bestuurders die op dat ogenblik in functie waren te diskwalificeren en bijgevolg de aanvraag tot inschrijving te weigeren. Daarop hebben deze drie personen op eigen initiatief hun ontslag ingediend.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content