Waarom ontbreekt Resilux in de voorbeeldportefeuille?

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Bij de tien favorieten voor 2020 zaten negen portefeuillewaarden. Waarom ontbreekt die ene, Resilux?

Dat is een pertinente vraag. Het blijft de bedoeling in de loop van de komende weken of maanden Resilux in de voorbeeldportefeuille op te nemen. We hebben ons echter laten verrassen de afgelopen maanden.

Resilux is de Oost-Vlaamse producent van pet-voorvormen en -flessen, met aan het hoofd de broers De Cuyper. In die branche komt Resilux in Europa net onder de top. Sinds de overname van de Zwitserse expert in pet-recyclage Signode Industrial Group, bekend als Poly Recycling,in het najaar van 2017, is er een groeipool bij gekomen. Pet is gemakkelijk te recycleren. In een aantal Europese landen wordt voorbeeldig ingezameld, maar in Zuid- en Centraal- en Oost-Europa moet nog heel wat gebeuren.

De reden dat we ons hebben laten verrassen, is dat 2019, gezien de resultaten, eerder een overgangsjaar zal zijn geweest. Resilux investeerde de voorbije jaren 25 miljoen euro in de nieuwe recyclagefabriek op de eigen productiefaciliteit in het Zwitserse Bilten. Volgens de Resilux-top is ze de modernste ter wereld. Behalve de fabriek in Bilten bouwde het ook een pet-voorvormenfabriek in Roemenië. Beide projecten kampten met opstartproblemen en hadden in de eerste jaarhelft samen een negatieve impact van 1,2 miljoen euro op de bedrijfskasstroom (ebitda). De ebitda viel in eerste zes maanden dan ook terug met 4,3 procent tot 22,0 miljoen euro, tegenover het recordcijfer van 23,0 miljoen euro in de eerste helft van 2018.

Maar de investeringen in Zwitserland en Roemenië, die 2019 hebben gezorgd voor tegenvallende cijfers, zullen wel degelijk renderen. We zien voor 2020 een forse toename in de capaciteitsbenutting van de recyclagefabriek in Bilten, wat een gunstige invloed zal hebben op de resultaten. De cijfers kunnen dit jaar dan ook aangenaam verrassen. Alleen hadden we niet verwacht dat de koers zou stijgen maanden voor de jaarcijfers 2019 (publicatie op 5 maart) en de vooruitzichten voor dit jaar bekend worden gemaakt.

We verwachten dat de resultaten in 2020 in aangename zin zullen verrassen. We rekenen in 2020 en de volgende jaren op een geleidelijke, stevige groei met recyclage als nieuwe groeipool. De enorme bedragen die zijn geïnvesteerd, bewijzen de groei-ambities en rechtvaardigen het optimisme voor de komende jaren. Tegen 13,5 keer de verwachte winst 2020 en tegen 8 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2020 is het aandeel ondergewaardeerd. Volgens ons bedraagt de faire waarde eerder 170 euro per aandeel. We mikken graag op (minstens) 20 procent koerspotentieel voor opname in de voorbeeldportefeuille. We hopen dan ook dat de koers nog eens tot of onder 140 euro terugvalt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content