Lezersvraag: zijn Elia en Fluxys Belgium interessant?

. © Getty Images

Is het een goed idee om in te spelen op de schommelingen in de elektriciteits- en gasprijzen met een belegging in Elia of Fluxys Belgium?

Intuïtief zou men verwachten dat de elektriciteits- en gasprijzen een significante invloed hebben op de resultaten van de hoogspanningsnetbeheerder Elia of de Belgische gasnetbeheerder Fluxys Belgium. Beide nutsbedrijven hebben echter een specifiek verdienmodel dat vastligt in een regulerend kader dat nauwelijks tot geen link heeft met de evolutie van elektriciteits- of gasprijzen. Bovendien blijken de verhandelde volumes amper prijsgevoelig. Hogere of lagere prijzen zijn bijgevolg geen voorlopende indicator voor de toekomstige winstcijfers.

Wel richtinggevend hiervoor is voor Elia de verwachte stijging van de activabasis. Gezien de noodzaak van een performant hoogspanningsnet als cruciale schakel in de klimaatambities van Europa blijven de investeringsmogelijkheden groot in België en in Duitsland (via 50Hertz). In april kondigde Elia plannen aan voor een jaarlijkse groei van de activabasis met 8,5 procent in de periode van 2021 tot 2025, op basis van een cumulatieve investering over die periode van 3,2 miljard euro in België en 4,7 miljard in Duitsland. 2021 wordt een overgangsjaar, door tijdelijk hogere onderhoudskosten in Duitsland die het rendement op het eigen vermogen drukken van 7,2 procent vorig jaar tot 5,5 à 6,5 procent. Na de iets beter dan verwachte halfjaarcijfers mikt Elia op de bovenkant van die vork. Voor 2022 en 2023 wordt een herstel naar 6,5 à 7,5 procent verwacht. Vanaf 2024 komt in Duitsland een nieuw tariefmodel, met mogelijks lagere rendementen.

Het aandeel steeg met 12 procent sinds het halfjaarrapport. In het licht van een alternatief voor een overheidsobligatie, droeg de daling van de langetermijnrente wellicht bij aan de recente klim, die sinds het koopadvies van vorig najaar is opgelopen tot 22 procent (inclusief het brutodividend van 1,71 euro per aandeel of 1,6% brutorendement). Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 29 zien we een beperkt opwaarts potentieel, en daarom verlagen we het advies naar houden (rating 2A).

Fluxys Belgium is ook een alternatief voor een overheidsobligatie, met een heel degelijk brutodividendrendement van 4,3 procent. Het bedrijf heeft al jaren stabiele inkomsten (500 à 560 miljoen euro) en winstcijfers (circa 1 euro per aandeel). De ingebruikname eind 2019 van een vijfde opslagtank in de haven van Zeebrugge zorgde vorig jaar voor circa 5 procent extra omzet en winst. Fluxys zal de komende jaren een graantje meepikken van de energietransitie, onder meer door het vervoer van waterstof en CO2, maar het groeipotentieel is beperkter dan bij Elia. Bestaande posities mogen absoluut behouden blijven. Voor nieuwe aankopen geven we, na terugval, de voorkeur aan Elia. Het aandeel presteerde de voorbije vijf jaar systematisch aanzienlijk beter dan Fluxys Belgium. We verwachten hierin geen structurele wijziging gezien het betere groeiprofiel en de hogere visibiliteit van het aandeel, dat sinds maart opnieuw deel uitmaakt van de Bel 20-index.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content