Lezersvraag: waarom zit Celyad niet in voorbeeldportefeuille?

© iStock
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Celyad, het vroegere Cardio3 BioSciences, heeft een turbulente periode achter de rug.

Celyad (het vroegere Cardio3 BioSciences) heeft een turbulente periode achter de rug. Tot de zomer van 2016 draaide alles rond C-Cure, een stamcelproduct tegen hartfalen op basis van tot hartspiercellen omgevormde beenmergstamcellen van de patiënt. De fase III-studie met C-Cure miste het primaire eindpunt, waardoor de ontwikkeling werd stopgezet en het aandeel van Celyad met ruim 70 procent terugviel tot 14,8 euro. Het bedrijf stond eind 2017 de rechten op C-Cure af.

Gelukkig bouwde Celayd parallel een tweede ontwikkelingspoot uit door begin 2015 een portefeuille in kankerimmunologie over te nemen van het Amerikaanse Celdara Medical. Het gaat om drie kandidaat-geneesmiddelen in CAR-T-celtherapie, een revolutionaire techniek waarbij immuuncellen van de patiënt worden geherprogrammeerd om kankercellen aan te vallen.

Twee molecules zijn nog in preklinische ontwikkeling, maar met CYAD-01 (CART-T NKG2D) loopt THINK, een fase Ib-studie naar zowel solide kankers als bloedkankers (vooral bloedkanker AML en darmkanker). Celyad realiseerde een eerste doorbraak in oktober, nadat één patiënt met AML genezen werd verklaard. Het aandeel zette een tussentijdse piek van 56,48 euro neer. Uiteraard moeten de veiligheid en de werkzaamheid nog worden bevestigd in het vervolg van de studie.

De markt liep alvast niet warm van de recente update over THINK. Van de vijftien patiënten die eind 2017 waren behandeld, bleek bij vijf de dosis onvoldoende hoog door productieproblemen. Die problemen zijn gelukkig ondervangen door een nieuwe techniek, die goedkoper een hogere celproductie oplevert zonder de werkzaamheid van de T-cellen aan te tasten. Bij zes van de overige tien patiënten was er een vorm van klinische respons. We kijken uit naar de belangrijke volgende update, wellicht in het tweede kwartaal.

Celyad had eind vorig jaar 34 miljoen euro cash, wat voldoende is tot in de eerste helft van 2019. CAR-T is een heel risicovolle, maar beloftevolle nieuwe kankerbehandelingstechniek die onlangs meermaals in het nieuws kwam. Eind augustus was er de Amerikaanse goedkeuring van het eerste CAR-T product, Kymriah van Novartis.

Daarnaast was er dubbel overnamenieuws. Gilead Sciences nam voor 11,9 miljard dollar de CAR-T-frontrunner Kite Pharma over en in januari bood Celgene 9 miljard voor Juno Therapeutics. Celyad heeft zeker potentieel, en in die zin sluiten we een toekomstige opname in de voorbeeldportefeuille niet uit. Voorlopig vinden we de verhouding tussen het zeer hoge risico en de mogelijke beloning nog niet optimaal. We volgen de evolutie en bevestigen het advies houden/afwachten (rating 2C).

Partner Content