Is er nog hoop voor Inventiva?

. © Alexander Traksel (iStock)
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Wat moet ik doen met mijn positie in Inventiva na de recente halvering van de koers door de tegenvallende studieresultaten met Lanifibranor?

Het aandeel van het Franse biotechbedrijf Inventiva kreeg inderdaad een ferme oplawaai na de aankondiging op 18 februari van negatieve fase IIb-resultaten met Lanifibranor in patiënten met de reumatische auto-immuunziekte systemische sclerose (SSc). Zowel het primaire als de secundaire eindpunten werden niet gehaald. SSc is een zeer moeilijke indicatie en het risico van de studie was hoog. Inventiva stopt de ontwikkeling in SSc.

Het goede veiligheidsprofiel werd wel bevestigd. Dat is cruciaal, want Lanifibranor wordt nog getest in twee leverziekten met een beduidend groter marktpotentieel: niet-alcoholische steatose hepatitis (leverontsteking), afgekort NASH en niet-alcoholische leververvetting of NAFDL, de voorloper van NASH in het ziekteontwikkelingsproces.

Het gaat om de grootste overblijvende niet te behandelen leverziekten, waarvan de potentiële markt op minstens 30 miljard dollar wordt geschat. We volgen daarom de ontwikkelingen in NASH al een tijdje van nabij. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar een geneesmiddel voor NASH. Alleen al de jongste weken faalde een fase III-studie met Selonsertib van Gilead Sciences, terwijl de fase III-resultaten die Intercept met Ocaliva op 19 februari aankondigde, weliswaar positief waren in leverfibrose, maar geen statistisch positief effect genereerden in NASH.

Lanifibranor is de eerste zogenaamde pan-PPAR agonist, werkzaam in de drie bekende PPAR-isoformen (PPAR’s zijn receptoren die een rol spelen in het vet- en suikermetabolisme, de bindweefselontwikkeling en ontstekingen). Dat moet het veiligheidsprofiel ten goede komen. Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar PPAR’s, maar dat stootte vaak op veiligheidsproblemen bij het activeren van één isoform. Fréderic Cren en Pierre Broqua, de twee oprichters en tevens hoofdaandeelhouders (samen 43,9% van de aandelen), hebben een gezamenlijk verleden bij het Franse Fournier Pharma, een bedrijf dat al sinds 1983 actief was in PPAR’s. De resultaten van de lopende fase IIb-studie met Lanifibranor in NASH worden in de eerste helft van 2020 verwacht.

Daarnaast loopt sinds 2018 een fase II-studie bij type 2-diabetespatiënten met NADL. Heel belangrijk worden nu de resultaten in de tweede jaarhelft van een fase IIa-studie met Odiparcil, het tweede kandidaat-geneesmiddel van Inventiva, in een zeldzame stofwisselingsziekte (MPS type VI). Er lopen ook twee partnerschappen, met AbbVie (in fase I, psoriasis) en met Boehringer Ingelheim (nog preklinisch, fibrotische ziekten).

Het bedrijf had eind 2018 een comfortabele kaspositie van 59,1 miljoen euro of 2,65 euro per aandeel. De koersval tot onder 4 euro is dus wel heel fel en we zouden bestaande posities aanhouden. De tegenvaller in SSc werpt onvermijdelijk een schaduw op de inschatting van de slaagkansen van Lanifibranor in NASH, hoewel zeker niet alle hoop verloren is. Voor een eventueel koopadvies is het evenwel minstens wachten op de resultaten met Odiparcil later dit jaar (rating 2C).

Partner Content