Belastingplichtige met tweede verblijf haalt slag thuis tegen Knokke-Heist: wat betekent dat voor andere tweedeverblijvers?

Appartementen in Knokke-Heist © Getty
Ilse De Witte
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Knokke-Heist wordt teruggefloten door het hof van beroep in Gent. De redenen die de gemeente aanhaalt om de belasting op tweede verblijven te verdedigen zijn onvoldoende en niet geloofwaardig, oordeelt het hof.

Drie kustgemeenten heffen geen aanvullende personenbelasting: Knokke-Heist, De Panne en Koksijde. De inwoners betalen met andere woorden geen belastingen. Daardoor zijn die gemeenten populair bij mensen die aan de kust willen wonen en er hun domicilie nemen. De gemeenten vragen alle drie wel aan de mensen met een tweede verblijf in de gemeente om belastingen op te hoesten. Heel wat tweedeverblijvers vinden dat niet fair, temeer omdat de belastingdruk almaar stijgt.

De belastingreglementen van de drie kustgemeenten liggen al langer onder vuur. Voor de oude belastingreglementen, die tot 2019 liepen, waren er al veroordelingen. Eind 2019 hebben de gemeenten nieuwe belastingreglementen met nieuwe doelstellingen goedgekeurd, om te vermijden dat de belasting weer onwettig zou worden verklaard. Voor de nieuwe belasting op tweede verblijven voor de periode 2020-2025 heeft advocaat Cédric Marcus nu een eerste veroordeling op zak, nadat de belastingplichtige aanvankelijk ongelijk had gekregen in de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.

Een belastingplichtige die de belasting op tweede verblijven in Knokke-Heist had aangevochten, heeft eerder deze maand voor het hof van beroep in Gent gelijk gekregen. Moet de gemeente de belasting op tweede verblijven nu aan iedereen terugbetalen?

CEDRIC MARCUS. “Neen. Elk dossier moet apart de juridische mallemolen doorlopen. De rechter heeft in beroep voor één dossier geoordeeld dat de belasting moet worden ontheven worden. Wij verwachten dat de rechter in eerste aanleg in Brugge nu niet meer in het voordeel van de gemeenten zal beslissen, maar hij is niet verplicht om het hof van beroep te volgen. Daardoor zouden de belastingplichtigen sneller gelijk kunnen krijgen en ook sneller hun geld kunnen terugkrijgen. Over een maand valt allicht het vonnis voor een vijftiental dossiers in Brugge, die we vorige week gepleit hebben.

“Het reglement blijft wel in voege tot 2025, tenzij de gemeente beslist om het al vroeger te wijzigen. Daarna moet een nieuw reglement gepubliceerd worden. Het volstaat dat één belastingplichtige binnen de zestig dagen na de publicatie het reglement aanvecht bij de Raad van State. Die kan het reglement dan vernietigen voor iedereen. Het huidige reglement is al veel langer dan zestig dagen in voege, de rechter kan het niet vernietigen.”

Waarom heeft het hof van beroep de kant van de belastingplichtige gekozen?

MARCUS. “De gemeente moet de aard en de doelstellingen van de belasting uitleggen. De belasting op tweede verblijven is volgens de gemeente een forfaitaire belasting op het gebruik van luxegoederen, om de sociale cohesie en het residentieel wonen te beschermen. De mensen die een tweede verblijf kopen, drijven de prijzen op, volgens de gemeente, waardoor minder inwoners een betaalbare woning vinden. De belasting moet onder meer de sociale woningen mee helpen te financieren, die de gemeente als gevolg moet bouwen. Het hof van beroep heeft die motivering onderzocht en geoordeeld dat ze niet geloofwaardig is. De gemeente heeft onvoldoende bewijsstukken geleverd om de belasting op tweede verblijven te rechtvaardigen.”

Wat nu?

MARCUS. “In deze periode versturen de gemeenten de aanslagbiljetten voor 2023. Ook de belastingplichtige die gelijk kreeg voor het hof van beroep kreeg haar aanslag voor 2023 weer in de bus en moet die opnieuw betwisten. Het zou goed zijn als mensen die belastingaanslag massaal zouden betwisten bij het college van burgemeester en schepenen, zodat Knokke-Heist en de twee andere gemeenten druk voelen om de discriminatie te stoppen. De meeste mensen met een tweede verblijf willen wel een belasting betalen, maar het bedrag is nu niet redelijk.”

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content