Fiscaal voordeel voor kinderopvang is uitgebreid

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Gaat uw zoon of dochter naar de crèche of op zomerkamp, dan komt u in aanmerking voor een belastingvermindering. De maximumbedragen werden onlangs verhoogd, en ook de professionele thuisopvang van zieke kinderen geeft recht op een fiscaal voordeel.

Kinderen kosten geld. Gelukkig kunt u de kosten voor kinderopvang deels recupereren via uw belastingaangifte. Voor het inkomstenjaar 2020 (aangiftejaar 2021) verhoogde de federale overheid het fiscaal aftrekbare maximumbedrag van 11,20 euro naar 13 euro per dag per kind. Voor het inkomstenjaar 2021 wordt dat bedrag verder opgetrokken tot 13,70 euro. De belastingvermindering bedraagt 45 procent op het jaarlijkse totaalbedrag. Voor alleenstaande ouders met een lager inkomen kan dat zelfs stijgen tot 75 procent.

Die fiscale gunstmaatregel geldt enkel voor kinderen die jonger zijn dan 14 jaar (of 21 jaar indien ze een zware handicap hebben). Ze moeten ook fiscaal ten laste zijn van diegene die de belastingvermindering aanvraagt. Diezelfde persoon moet bovendien beroepsinkomsten genieten. Daaronder wordt niet alleen een loon verstaan, maar ook een pensioen of een werkloosheidsuitkering. Indien u en uw partner samen worden belast, volstaat het dat één van beiden beroepsinkomsten heeft.

Welke kosten komen in aanmerking? ‘Kinderopvang’ wordt ruim opgevat door de wetgever. De kosten mogen bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitgaven aan een crèche, een zelfstandige onthaalouder of de middag- en nabewaking op school. Maar evengoed aan speelpleinwerking, een sportstage, een kamp van de jeugdbeweging en de deelname aan een creatief atelier. De initiatieven moeten weliswaar uitgaan van erkende, gesubsidieerde of gecontroleerde verenigingen of organisaties. Een niet-exhaustieve lijst vindt u hier.

Sinds het inkomstenjaar 2020 komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor de belastingvermindering.

Hoe gebeurt de aangifte?

De inrichtende organisaties en verenigingen bezorgen u in principe een fiscaal attest dat betrekking heeft op uw uitgaven van vorig jaar. De administratie integreert die informatie zo veel mogelijk rechtstreeks in uw belastingaangifte, zodat u alleen maar moet controleren of de bedragen kloppen.

Is dat nog niet het geval, dan dient u enkel de begrensde uitgaven op te nemen in uw belastingaangifte. Stel dat u vorig jaar voor 80 dagen kinderopgang betaalde tegen 15 euro per dag. Het totaalbedrag op het ontvangen attest bedraagt dus 1200 euro. Rekening houdende met het grensbedrag van 13 euro voor het inkomstenjaar 2020 mag u op uw volgende belastingbrief 80 x 13 = 1040 euro vermelden. Dat doet u via Deel I, vak X-II (federaal), rubriek B, code 1384-71 van uw aangifte. U geniet dan een uiteindelijke belastingvermindering van 45% x 1040 = 468 euro.

Om de extra vermindering als alleenstaande ouder met een laag inkomen te claimen, moet u uw hoedanigheid kenbaar maken door het aankruisen van de code 1101-63 in vak II, rubriek A van Deel I van uw belastingaangifte.

Jonger dan drie jaar

Voor kinderen die jonger zijn dan drie jaar geldt een speciale maatregel. Wanneer u voor hen geen kosten voor de kinderopvang aangeeft, ontvangt u een forfaitair fiscaal voordeel in de vorm van een verhoging van een belastingvrije som. Voor het inkomstenjaar 2020 geldt een bedrag van 610 euro waarop u geen belastingen hoeft te betalen. Hebt u dus opvangkosten voor kinderen die jonger zijn dan drie jaar, dan doet u er goed aan uit te rekenen welke gunstmaatregel de meest interessante is.

Om de verhoging van de belastingvrije som te krijgen, vermeldt u in Deel I, vak II, rubriek B, code 1038-29 het aantal kinderen ten laste die jonger zijn dan drie jaar. Voor kinderen met een zware handicap gebruikt u code 1039-28. In geval van co-ouderschap gebruikt u respectievelijk de codes 1054-13 en 1055-12 wanneer de kinderen te uwen laste zijn, ofwel de codes 1058-09 of 1059-08 indien ze ten laste van de andere ouder zijn. Let wel, u mag hier alleen de kinderen opnemen waarvoor u geen belastingvermindering voor de kosten van kinderopvang vraagt.

Partner Content