De directe werkgelegenheid in de havens nam volgens de flahraming met 1 procent toe tegenover 2011, tot 116.960 banen. Sinds 2008, toen de havens nog goed waren voor bijna 124.000 rechtstreekse jobs, was de werkgelegenheid drie jaar op rij gedaald. Vooral in Antwerpen, Gent, Oostende en Brussel steeg het aantal banen. Zeebrugge trappelde ter plaatse. De tewerkstelling in het Luiks havencomplex daalde, "onder meer als gevolg van de personeelsinkrimping bij de groep ArcelorMittal". Op het vlak van directe toegevoegde waarde was er wel een terugval. Zo was er een daling van 16,48 miljard euro naar 16,14 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 2 procent. De daling is vooral toe te schrijven aan de niet-maritieme clusters van de havens van Luik en van Gent. "Na een uitzonderlijk jaar liet de toegevoegde waarde in de sector energie in 2012 immers minder spectaculaire resultaten optekenen, terwijl ze in de metaalverwerkende nijverheid nog verder terugliep", klinkt het. De toegevoegde waarde in de maritieme cluster hield wel stand. De toegevoegde waarde van rederijen blijft volgens de NBB op een laag niveau, terwijl de sector baggerwerken "een belangrijke toename" kende, en een aanhoudende groei binnen de goederenbehandeling. Het goederenverkeer in de Belgische zeehavens, ten slotte, liep met 3,9 procent terug, "onder invloed van het somber economisch klimaat". De flashraming is gebaseerd op de tot eind augustus neergelegde jaarrekeningen. (Belga)

De directe werkgelegenheid in de havens nam volgens de flahraming met 1 procent toe tegenover 2011, tot 116.960 banen. Sinds 2008, toen de havens nog goed waren voor bijna 124.000 rechtstreekse jobs, was de werkgelegenheid drie jaar op rij gedaald. Vooral in Antwerpen, Gent, Oostende en Brussel steeg het aantal banen. Zeebrugge trappelde ter plaatse. De tewerkstelling in het Luiks havencomplex daalde, "onder meer als gevolg van de personeelsinkrimping bij de groep ArcelorMittal". Op het vlak van directe toegevoegde waarde was er wel een terugval. Zo was er een daling van 16,48 miljard euro naar 16,14 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 2 procent. De daling is vooral toe te schrijven aan de niet-maritieme clusters van de havens van Luik en van Gent. "Na een uitzonderlijk jaar liet de toegevoegde waarde in de sector energie in 2012 immers minder spectaculaire resultaten optekenen, terwijl ze in de metaalverwerkende nijverheid nog verder terugliep", klinkt het. De toegevoegde waarde in de maritieme cluster hield wel stand. De toegevoegde waarde van rederijen blijft volgens de NBB op een laag niveau, terwijl de sector baggerwerken "een belangrijke toename" kende, en een aanhoudende groei binnen de goederenbehandeling. Het goederenverkeer in de Belgische zeehavens, ten slotte, liep met 3,9 procent terug, "onder invloed van het somber economisch klimaat". De flashraming is gebaseerd op de tot eind augustus neergelegde jaarrekeningen. (Belga)