1. Investeren, kosten optimaliseren en innoveren

De vraag welke factoren de jongste vijf jaar vooral hebben bijgedragen tot de groei, levert een duidelijk antwoord op: investeren, kosten optimaliseren en innoveren. Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste factor springt diversificatie er echter bovenuit, voor innovatie en vooral investeringen.

Subsidies zijn een belangrijkere groeifactor voor kleinere bedrijven - minder dan 50 werknemers - en voor heel grote ondernemingen (meer dan 1000 personeelsleden) dan voor de tussencategorie.

2. Organiseren en delegeren

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het groeiproces? Het antwoord is weer heel duidelijk: organiseren en delegeren, vinden zeven van onze tien Supergazellen. Op enige afstand volgen personeelsbeleid en kostenbeheer.

3. Overnemen en samenwerken

Als het van onze Supergazellen afhangt, valt de overnamemarkt nog niet dadelijk stil. Een derde van hen wil het komende jaar een concullega inlijven, een kleine helft mikt op een strategische samenwerking.

4. Hou je personeel

Supergazellen leven niet in een economisch vacuüm. Ze hebben ook last van de crisis. Hoewel, niet allemaal: drie op de tien geven aan dat ze geen of zelfs een positieve impact hebben ondervonden van de moeilijke tijden. Onze groeiers proberen zo weinig mogelijk te raken aan hun medewerkers: eerst wordt het kostenmodel aangepast, en anders wordt gekeken naar klanten- of opbrengstenmodel, het aanboren van nieuwe markten of het uitstellen van investeringen. Niet-familiebedrijven laten beduidend sneller mensen afvloeien (36 procent tegenover 17) dan familiale, en passen sneller hun kostenmodel aan (twee derde versus de helft).

6. Geld boven alles

De belangrijkste factor bij het nemen van beslissingen is, niet verwonderlijk, de financiële impact. Maar ook duurzaamheid en de mening van de klanten scoren hoog. Extern advies en marktstudies noemt twee derde van de respondenten dan weer minder of helemaal niet belangrijk.

7. Groei groen

Net geen twee op drie van onze Supergazellen zijn al bezig met groenere werkmethodes. Nog eens een kwart is er mee bezig, maar heeft ze nog niet ingevoerd. Waalse bedrijven hebben er significant meer oog voor dan Brusselse of Vlaamse: 80 procent tegen zowat 55 procent.

8. Mislukkingen zijn lessen

We legden onze Supergazellen ook een aantal stellingen voor. Daaruit blijkt:
a) Supergazellen verkiezen eerst winst, dan cashflow en dan omzet. Vertaald: rendabel groeien is de boodschap.
b) De drie prioriteiten voor het management zijn: op één kostenbeheersing, diversificatie en nieuwe markten op twee en de organisatie en het hr-beleid op punt zetten op drie.
c) Tot slot een wijze levensles: om te groeien, moet je leren omgaan met je mislukkingen. Dat vindt toch 85 procent van onze supergroeiers.

9. De problemen: te weinig personeel, te veel administratie

Welke factoren remmen de groei? Daarover bestaat grote eensgezindheid. Een tekort aan gekwalificeerd personeel, met als stevige tweede de administratieve rompslomp. De andere drie suggesties - mobiliteit, milieuverplichtingen en financiering - worden ongeveer evenveel genoemd, maar er zijn grote verschillen tussen de landsdelen. Een op de drie Brusselse bedrijven ziet zich geremd door mobiliteitsproblemen; in Vlaanderen is dat iets minder dan een op de vier en in Wallonië amper een op de twintig. In Wallonië heeft bijna een op de drie groeibedrijven problemen met de financiering; dat is in Vlaanderen amper 15 procent.

LUH

Het volledige dossier leest u in Trends van donderdag 9 september 2010

1. Investeren, kosten optimaliseren en innoveren De vraag welke factoren de jongste vijf jaar vooral hebben bijgedragen tot de groei, levert een duidelijk antwoord op: investeren, kosten optimaliseren en innoveren. Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste factor springt diversificatie er echter bovenuit, voor innovatie en vooral investeringen. Subsidies zijn een belangrijkere groeifactor voor kleinere bedrijven - minder dan 50 werknemers - en voor heel grote ondernemingen (meer dan 1000 personeelsleden) dan voor de tussencategorie. 2. Organiseren en delegeren Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het groeiproces? Het antwoord is weer heel duidelijk: organiseren en delegeren, vinden zeven van onze tien Supergazellen. Op enige afstand volgen personeelsbeleid en kostenbeheer. 3. Overnemen en samenwerken Als het van onze Supergazellen afhangt, valt de overnamemarkt nog niet dadelijk stil. Een derde van hen wil het komende jaar een concullega inlijven, een kleine helft mikt op een strategische samenwerking. 4. Hou je personeel Supergazellen leven niet in een economisch vacuüm. Ze hebben ook last van de crisis. Hoewel, niet allemaal: drie op de tien geven aan dat ze geen of zelfs een positieve impact hebben ondervonden van de moeilijke tijden. Onze groeiers proberen zo weinig mogelijk te raken aan hun medewerkers: eerst wordt het kostenmodel aangepast, en anders wordt gekeken naar klanten- of opbrengstenmodel, het aanboren van nieuwe markten of het uitstellen van investeringen. Niet-familiebedrijven laten beduidend sneller mensen afvloeien (36 procent tegenover 17) dan familiale, en passen sneller hun kostenmodel aan (twee derde versus de helft). 6. Geld boven alles De belangrijkste factor bij het nemen van beslissingen is, niet verwonderlijk, de financiële impact. Maar ook duurzaamheid en de mening van de klanten scoren hoog. Extern advies en marktstudies noemt twee derde van de respondenten dan weer minder of helemaal niet belangrijk. 7. Groei groen Net geen twee op drie van onze Supergazellen zijn al bezig met groenere werkmethodes. Nog eens een kwart is er mee bezig, maar heeft ze nog niet ingevoerd. Waalse bedrijven hebben er significant meer oog voor dan Brusselse of Vlaamse: 80 procent tegen zowat 55 procent. 8. Mislukkingen zijn lessenWe legden onze Supergazellen ook een aantal stellingen voor. Daaruit blijkt: a) Supergazellen verkiezen eerst winst, dan cashflow en dan omzet. Vertaald: rendabel groeien is de boodschap. b) De drie prioriteiten voor het management zijn: op één kostenbeheersing, diversificatie en nieuwe markten op twee en de organisatie en het hr-beleid op punt zetten op drie. c) Tot slot een wijze levensles: om te groeien, moet je leren omgaan met je mislukkingen. Dat vindt toch 85 procent van onze supergroeiers. 9. De problemen: te weinig personeel, te veel administratie Welke factoren remmen de groei? Daarover bestaat grote eensgezindheid. Een tekort aan gekwalificeerd personeel, met als stevige tweede de administratieve rompslomp. De andere drie suggesties - mobiliteit, milieuverplichtingen en financiering - worden ongeveer evenveel genoemd, maar er zijn grote verschillen tussen de landsdelen. Een op de drie Brusselse bedrijven ziet zich geremd door mobiliteitsproblemen; in Vlaanderen is dat iets minder dan een op de vier en in Wallonië amper een op de twintig. In Wallonië heeft bijna een op de drie groeibedrijven problemen met de financiering; dat is in Vlaanderen amper 15 procent. LUHHet volledige dossier leest u in Trends van donderdag 9 september 2010