De kersverse private privak wil durfkapitaalverschaffers een fiscaal transparant investeringsvehikel aanbieden. Daarmee kunnen lefgeldverschaffers in aandelen of achtergestelde obligatieleningen geld investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen.
...

De kersverse private privak wil durfkapitaalverschaffers een fiscaal transparant investeringsvehikel aanbieden. Daarmee kunnen lefgeldverschaffers in aandelen of achtergestelde obligatieleningen geld investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De geruchtenmolen draait op volle toeren, maar bij het ter perse gaan had nog geen enkele speler de oprichting van een private privak aangekondigd. Maar, weet Jos Peeters, managing partner van het durfkapitaalfonds Capricorn: "De durfkapitaalsector reageert niet lauw op de private privak. Integendeel. De private privak is een eis die al bijna twee decennia leeft in onze kringen. Niet alleen in België, maar in heel Europa." De European Private Equity and Venture Capital Association ( EVCA) lobbyt al jaren op Europees niveau voor een instrument dat takstransparant is - een instrument dat de logica van het fiscaal stelsel niet aantast. Maar taksregelgevingen zijn voornamelijk nationale bevoegdheden. Europa kon dus geen beslissing nemen. "De private privak biedt geen nieuwe taksvoordelen," onderstreept Bernard Peeters, advocaat bij kantoor Tiberghien. "Investeerders in de private privak worden op dezelfde manier behandeld als wanneer ze rechtstreeks in een onderneming zouden investeren." In se komt de private privak erop neer dat durfkapitaalverschaffers zich via deze entiteit kunnen verenigen zonder daarvoor fiscaal gesanctioneerd te worden. Zo worden bijvoorbeeld hun dividenden niet belast. Momenteel telt België met Quest for Growth en KBC Biotech twee publieke privaks. "Die is inderdaad een gering succes," geeft Jos Peeters, medeoprichter van Quest for Growth toe. "De publieke privak is een nicheproduct. Bovendien mag je de druk en de lasten van een beursnotering niet vergeten." Zijn Peeters en Peeters ervan overtuigd dat de private privak wel zal aanslaan? "Een stormloop verwachten we niet meteen," lacht Bernard Peeters. "Maar we merken duidelijk dat er interesse bestaat. Ook internationaal." De private privak biedt inderdaad ook de mogelijkheid aan buitenlandse spelers om op een takstransparante manier te investeren, op voorwaarde dat de beheersvennootschap van het fonds in België gevestigd is of hier een filiaal opent. "Ook hier zijn voordelen te plukken," zegt Jos Peeters. "Er moet via de private privak immers geen BTW betaald worden - het normale percentage bedraagt 21 % - op de vergoedingen die aan de fondsbeheerders worden uitbetaald." Bovendien beklemtoont Peeters dat managers in België gebruik kunnen maken van de stock option-regelingen, die een fiscaal vriendelijk alternatief zijn voor de gebruikelijke vergoeding van fondsbeheerders via carried interest-regelingen. "Als we de managers en het geld naar hier krijgen, genereert dat natuurlijk meer durfkapitaaldeals in België," vinden beiden. Opdat er van de takstransparantie geen misbruik gemaakt zou worden, heeft de wetgever een hele reeks beveiligingen ingebouwd. De private privak mag immers geen verkapte holdingconstructie worden om het belang van familiale aandeelhouders te dienen. Zo kan de private privak geen meerderheidsparticipatie nemen, of slechts voor onbeperkte tijd. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan het aandeelhouderschap. 80 % van het aandeelhouderschap moet zo gestructureerd zijn dat elke investeerder op zijn minst 4 % en maximaal 16 % van de stemgerechtigde aandelen heeft. Elke investeerder die onder deze regel valt, moet minimaal 250.000 euro inleggen. Bovendien mag er geen band bestaan tussen aandeelhouders van de privak en de ondernemingen waarin de privak investeert. Ten slotte geeft de wetgever de privak ook niet het eeuwige leven. Het closed end-fonds mag maximaal twaalf jaar bestaan. Lichtpunt is dan weer dat private privaks bij liquidatie niet onderworpen zijn aan de onlangs ingevoerde bronheffing van 10 %. A. G/E. POpdat er van de takstransparantie geen misbruik gemaakt zou worden, heeft de wetgever een hele reeks beveiligingen ingebouwd.