De sorteerverplichtingen voor bedrijven zijn uitgebreid. Die aangepaste regels moeten de circulaire economie dichterbij brengen.
...

De sorteerverplichtingen voor bedrijven zijn uitgebreid. Die aangepaste regels moeten de circulaire economie dichterbij brengen. 1. Waarom zijn nieuwe regels nodig? Tegen 2022 moet het bedrijfsrestafval met 15 procent dalen. Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zit er nog te veel recycleerbaar afval bij het restafval, waardoor kostbare grondstoffen verloren gaan. 2. Wat wordt van bedrijven verwacht? Bedrijven moeten hun afval sorteren. Sinds januari zijn de selectief in te zamelen afvalstromen uitgebreid met keukenafval en etensresten, levensmiddelenafval en matrassen. Dat brengt het totaal op 24 apart in te zamelen afvalstromen. Bedrijven krijgen tot 31 december 2023 om daaraan te voldoen. 3. Welke rol spelen afvalinzamelaars? Afvalinzamelaars moeten het bedrijfsrestafval controleren op sorteerfouten. Ze moeten ook zelf aan de milieuwetgeving voldoen. Zo investeert Suez in een nieuwe sorteerlijn die 35 procent meer grof bedrijfsafval kan uitsorteren. 4. Wat gebeurt er als u niet sorteert? Bedrijven die niet sorteren, overtreden de milieuwetgeving. Bij een controle kan het bedrijf een aanmaning of een proces-verbaal krijgen, waaruit boetes tot 250.000 euro kunnen volgen. Dat geldt ook voor afvalinzamelaars die foutief gesorteerd afval meenemen. 5. Hoe gaat u aan de slag? Een goed sorteerbeleid begint bij preventie. Hoe minder afvalstromen een bedrijf heeft, hoe minder vuilnisbakken en containers nodig zijn. Meer informatie staat op de websites van OVAM en Fost Plus. Bedrijven met bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal kunnen terecht bij Valipac voor diverse premies.