Een professioneel broertje voor de (te) populaire bouwbeurs.
...

Een professioneel broertje voor de (te) populaire bouwbeurs.Van 2 tot 12 maart gaat in de Heizelpaleizen in het Brusselse tentoonstellingspark de jaarlijkse vakbeurs Batibouw door. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met bouwen te maken heeft, komt hier aan bod : van sleutel-op-de-deur-woningen over afwerkingsmaterialen, sanitair en keukeninrichting, tot de financiering van uw bouwdroom. Verwacht bezoekersaantal : een klein half miljoen.SPIN-OFFS.Het grote aantal bezoekers komt volgens sommigen echter de kwaliteit van de bouwbeurs niet ten goede. Batibouw dreigt naar verluidt het slachtoffer van het eigen sukses te worden. Een bewering die resoluut wordt tegengesproken door Georges de Vestel, "vader" en tot voor kort ook kommissaris-generaal en gedelegeerd bestuurder van Batibouw NV, organizator van het gelijknamige salon.Georges de Vestel gaf recent de fakkel door aan zijn twee dochters : Audrey De Vestel (25) en haar vijf jaar oudere zus Laurence. Audrey, interieurarchitekte van vorming en al vijf jaar kommissaris-generaal van het salon voor binnenhuisinrichting Cocoon, neemt vanaf dit jaar de verantwoordelijkheid voor Batibouw over. Laurence treedt aan als gezicht van Probuilt, de nieuwe bouwvakbeurs die in september voor de eerste keer in drie paleizen van de Heizel wordt georganizeerd. Vader de Vestel beperkt zijn inbreng voortaan tot een raadgevende funktie.Dat Probuilt een gevolg is van de te snelle groei van Batibouw, spreekt vader Georges tegen. "Ik weet ook wel dat er in de wandelgangen de meest merkwaardige dingen gefluisterd worden over mijn terugtreden en over de kreatie van Probuilt. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Maar er zit helemaal geen sleet op de Batibouw-formule. Een enquête die we 5 jaar geleden onder de exposanten van Batibouw hielden, toonde aan dat er geen behoefte bestaat om de beproefde formule te wijzigen. "Vijf jaar is echter een hele tijd. Intussen liggen de kaarten schijnbaar anders. Op herhaaldelijk aandringen van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB) en tal van aannemers en grote fabrikanten van bouwmaterialen (Glaverbel, Eternit...) besloot de NV Batibouw een puur professioneel evenement te creëren. Probuilt zal uitsluitend toegankelijk zijn voor vakmensen uit de bouw. Duidelijk een gevolg van de popularizering van Batibouw.De "professionele dagen", traditiegetrouw de twee eerste dagen van Batibouw, voldeden niet meer voor de vakmensen. Tijdens deze dagen kom je immers op Batibouw evenveel gezinnen tegen als op de andere beursdagen.De Vestel erkent dit probleem, maar ziet niet dadelijk een oplossing. "Wij staan een beetje met onze rug tegen de muur. Elk jaar verzenden wij in totaal 100.000 uitnodigingen naar beroepsmensen uit de bouw, die daar naar goeddunken kunnen over beschikken. Daarnaast kunnen de exposanten professionele kaarten kopen tegen 120 frank per stuk. Die verschaffen beroepsmensen gedurende de twee professionele dagen de toegang, en gelden ook in de loop van de week. We kunnen ons vanuit commercieel standpunt niet veroorloven om van de ene op de andere dag geen gratis uitnodigingen meer te verspreiden. Bovendien is het voor ons onmogelijk te kontroleren bij wie de professionele kaarten uiteindelijk terechtkomen. "STRIKTE KONTROLE.De nakende invoering van een sluitend kontrolesysteem voor de bezoekers kan aan deze toestand al verhelpen. De NV Batibouw en tal van andere beursorganizatoren, trouwe klanten van het tentoonstellingspark, dringen al jaren aan op zo'n systeem. Met het voorleggen van sluitende bezoekerscijfers (uit welke regio, partikulier, ondernemer, middenstander, enz...) krijgt men immers een belangrijk promotioneel instrument in handen om potentiële exposanten aan te trekken.Veel beursorganizatoren (denk maar aan de Internationale Meubelbeurs van Brussel of Textirama) hebben zelf een computersysteem ontwikkeld om zicht te krijgen op hun kliënteel. De direktie van het Tentoonstellingspark is bereid om ettelijke miljoenen te investeren in een dergelijk systeem. Naar verluidt zou een nieuw kontrolesysteem in 1996 operationeel kunnen zijn.Ondertussen breekt de hypoteekrente-oorlog, in het zicht van Batibouw, weer los. De Vestel is hier niet rouwig om. Al benadrukt hij niet betrokken te zijn bij dat fenomeen. "Het is natuurlijk een onbetaalbare publiciteit voor de beurs op zich, en daar kunnen we als organizatie alleen maar gelukkig mee zijn. "Ook de konsument haalt hier zijn voordeel uit. De komende dagen zullen waarschijnlijk nog meerdere instellingen hun hypoteektarieven verlagen. Een terugkeer naar de bodemtarieven van maart 1994 is onmogelijk. Maar ondanks de stijging van de lange-termijnrente in 1994 blijft lenen erg goedkoop. Vooral in vergelijking met de tarieven van de jaren '80 en de vroege jaren '90. Een half procent vermindering naar aanleiding van Batibouw betekent per geleend miljoen al snel per maand 300 tot 400 frank minder terugbetalen. Of op 20 jaar vaak een kleine 100.000 frank, alweer per geleend miljoen. Wie vergelijkt, wint.Marc VeldemanBATIBOUW Slachtoffer van de eigen populariteit ?