Vader van de fiscale amnestie

In Trends van 2 oktober 2003 (blz. 34) publiceerde u een interview met Victor Dauginet, "de vader van de fiscale amnestie". Dauginet is overgestapt van de fiscale administratie naar de privé-sector, waar hij eerst fiscaal adviseur is geweest en later is overgestapt naar de status van pleiter. Dauginet noemt zichzelf "integer", "niet in geld geïnteresseerd" en "een puinruimer van verkeerd afgelopen technieken". Hij is actief op de markt van de ondernemers en particulieren, met als doel de fiscus op afstand te houden.
...

In Trends van 2 oktober 2003 (blz. 34) publiceerde u een interview met Victor Dauginet, "de vader van de fiscale amnestie". Dauginet is overgestapt van de fiscale administratie naar de privé-sector, waar hij eerst fiscaal adviseur is geweest en later is overgestapt naar de status van pleiter. Dauginet noemt zichzelf "integer", "niet in geld geïnteresseerd" en "een puinruimer van verkeerd afgelopen technieken". Hij is actief op de markt van de ondernemers en particulieren, met als doel de fiscus op afstand te houden. Een fiscaal advocaat is actief in een marktsegment waar de cliënten het niet zo nauw nemen met de fiscale wetten. Een marktsegment ook dat onder druk staat, door: beter opgeleide fiscale ambtenaren, een betere informatie-uitwisseling tussen de fiscale administraties, de meldingsplicht van de banken en de verplichte melding van buitenlandse rekeningen op de belastingaangifte. Al deze maatregelen leiden ertoe dat meer en meer mensen, die zich in de grijze en zwarte sector bevinden, vroeg of laat een beroep zullen moeten doen op een fiscaal adviseur. Ik had dan ook de indruk dat het interview met Victor Dauginet in de eerste plaats een schitterend stukje marketing was.André Dierckxsens Vennootschappen die het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting willen genieten, moeten vanaf volgend jaar een hogere bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren, zo schreef Trends op 16 oktober 2003 (blz. 99). Die verhoging van bezoldiging zal de bedrijfsleider een pak geld kosten: concreet tot 30 % meer. Blijkbaar ligt geen enkele organisatie wakker van die hogere tarieven, en zoals steeds is het de KMO die het gelag zal betalen... Wordt het geen tijd om van leer te trekken tegen minister Didier Reynders (PRL), die stelselmatig de KMO's pluimt? Ga maar eens na: elke blauwe regering slaagt erin de belastingen gevoelig te verhogen. Wanneer krijgen we eens een echte KMO-excellentie, een minister die aan den lijve heeft ondervonden wat het is een KMO'er te zijn? Het opiniestuk in Trends van 16 oktober 2003 (blz. 132) maakt duidelijk dat minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A) inkomsten voor toekomstige pensioenverplichtingen boekt zonder aan de andere zijde van de balans de lasten te boeken. Rubrieken als 'wiskundige reserves', 'reserve voor geschorste risico's', 'reserve voor nog uit te keren bedragen' en 'andere technische reserves' mogen niet worden genegeerd. Als om het even welke verzekeringsmaatschappij de ontvangen premies zou boeken en de opgebouwde verplichtingen zou negeren, zou de balans nooit door het college van erkende commissarissen of door enige andere controle-instantie worden goedgekeurd. Wanneer zullen het Rekenhof, de regeringscommissarissen en de onafhankelijke controleorganen van verzekeringsmaatschappijen Vande Lanottes goochelwerk beoordelen? Of zijn veel hooggeplaatste Belgen het gezegde 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt' indachtig? Ik begrijp niet waarom Trends bij het opstellen van zijn enquête over het salarispakket van Belgische kaderleden geen contact heeft opgenomen met de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV). De KVIV vertegenwoordigt zowat tienduizend burgerlijk en bio-ingenieurs en houdt elk jaar een uitgebreide loonenquête bij haar leden. Hopelijk was dit gewoon een spijtige vergetelheid.Ir. R. A. Thomas GEEF UW FEEDBACK Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. AANVULLINGEN & CORRECTIEs Shurgard. Bij het artikel 'De vuurtorenbouwer', over de eerste 365 dagen van Wim Van Beveren van Shurgard (Trends, 16 oktober 2003, blz. 30), is per ongeluk een verkeerde foto geplaatst. De geportretteerde is Bruno Roqueplo, de Europees verantwoordelijke van Shurgard. Brasschaat