Wat is een Smart City?

PIETER BALLON. "Het is een stad die zo veel mogelijk informatie inzamelt over wat er allemaal gebeurt in de stad. Dat gebeurt al, maar meestal niet voortdurend en niet zo intensief. In een Smart City wordt informatie gebruikt om in real time beslissingen te nemen en de impact ervan te analyseren. Het klassieke voorbeeld is het monitoren van het verkeer in een stad en zo sneller mobiliteitsproblemen op te lossen. Met informatie over voetgangers- en betalingsverkeer kan men bijvoorbeeld in kaart brengen welke straten de beste winkelbeleving hebben."
...

PIETER BALLON. "Het is een stad die zo veel mogelijk informatie inzamelt over wat er allemaal gebeurt in de stad. Dat gebeurt al, maar meestal niet voortdurend en niet zo intensief. In een Smart City wordt informatie gebruikt om in real time beslissingen te nemen en de impact ervan te analyseren. Het klassieke voorbeeld is het monitoren van het verkeer in een stad en zo sneller mobiliteitsproblemen op te lossen. Met informatie over voetgangers- en betalingsverkeer kan men bijvoorbeeld in kaart brengen welke straten de beste winkelbeleving hebben." BALLON. "Smart Cities worden enorm gehypet. Er is veel potentieel, maar in mijn boek probeer ik het enthousiasme ook te temperen. Er komen nieuwe risico's en problemen. Het doen en laten van iedereen wordt van veel dichterbij gevolgd, met enorme gevolgen voor onze privacy. Er is ook een zeer groot risico dat één leverancier of partner wereldwijd dominant wordt en publieke informatie afschermt van concurrenten en van de overheden. In de sociale media domineert Facebook de sector en is het zo machtig dat het bijvoorbeeld zijn wil probeert op te leggen in het debat over privacy. Een gelijkaardige machtspositie moet absoluut worden vermeden. "Nu is het moment perfect om zeer goed na te denken hoe we het allemaal organiseren en reguleren. De tijd van experimenteren is stilaan voorbij. Verschillende steden in Vlaanderen maken zich op om gespecialiseerde netwerken (zoals LoRa of SigFox) te installeren, om meer data te kunnen oogsten. En overal in de steden worden steeds meer camera's en andere sensoren geplaatst. De investeringen zullen toenemen, net als de publiek-private samenwerkingen. Er moeten nu goede afspraken worden gemaakt over welke standaarden men gebruikt, hoe informatie wordt gedeeld, waarvoor men de data gebruikt,..." BALLON. "IBM en Cisco zijn al een belangrijke leverancier van diensten en netwerkapparatuur. Google is gespecialiseerd in het in real time serveren van data. Google is een mooie illustratie van de noodzaak om vooraf goede afspraken te maken. De navigatie-app van Google is enorm populair. De stad New York wil dat navigatiediensten linkse afslagen zo veel mogelijk vermijden in hun route-aanwijzigingen. Het zijn verkeerssituaties die voor disproportioneel veel slachtoffers en ongelukken zorgen. Maar de stad heeft weinig controle over een algoritme dat vanuit Silicon Valley de mobiliteit stuurt." BALLON. "Alles van bovenaf regelen is geen goede oplossing. Er moeten technologische standaarden worden opgelegd en steden moeten aangemoedigd en zelfs gedwongen worden kennis en diensten uit te wisselen. Maar elke stad heeft andere noden en prioriteiten. De ene stad zal meer focussen op veiligheid en de andere op mobiliteit. De slimme stad moet een democratische keuze zijn." 'Smart Cities: Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt' door Pieter Ballon, uitgegeven bij LannooCampus. STIJN FOCKEDEY