Om te vermijden dat dit intermediair verbruik twee keer _ of meer in het geval van achtereenvolgende bewerkingen _ in het bruto nationaal product wordt ingecalculeerd, moet daarmee uiteraard reke...

Om te vermijden dat dit intermediair verbruik twee keer _ of meer in het geval van achtereenvolgende bewerkingen _ in het bruto nationaal product wordt ingecalculeerd, moet daarmee uiteraard rekening worden gehouden. De toegevoegde waarde is dus een maatstaf voor het economisch belang van elke onderneming, een gegeven dat een omzetcijfer ons niet kan verstrekken, aangezien in het omzetcijfer automatisch de economische prestaties van de 'vorige' productiefasen vervat zitten.Schematisch kan de toegevoegde waarde worden uitgesplitst in vijf elementen die elk betrekking hebben op één productiefactor: personeelskosten (personeelsbestand), afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (uitrusting), financiële lasten (schuldeisers), belastingen en taksen (overheid), winsten (aandeelhouders).Op de volgende bladzijden vindt u dus de 5449 ondernemingen van onze algemene rangschikking volgens dalende toegevoegde waarde en opgesplitst per bedrijfssector.[{thinsp}]