Verenigingen die kinderopvang organiseren, zijn vanaf dit jaar verplicht hun fiscale attesten in een geformaliseerde vorm af te leveren (modelattest nummer 281.86). Wij polsten bij enkele sportclubs en socioculturele verenigin...

Verenigingen die kinderopvang organiseren, zijn vanaf dit jaar verplicht hun fiscale attesten in een geformaliseerde vorm af te leveren (modelattest nummer 281.86). Wij polsten bij enkele sportclubs en socioculturele verenigingen die kinderopvang organiseren, maar die bleken doorgaans nog niet op de hoogte. De federale overheidsdienst Financiën knijpt gelukkig dit aangiftejaar nog een oogje dicht. "Voor de in 2021 georganiseerde opvangactiviteiten aanvaarden we het gebruikelijke attest - een eigen of het oude, niet-verplichte model", klinkt het. "Maar voor de opvangactiviteiten in 2022 is het nieuwe modelattest wél verplicht." Verenigingen moeten sinds dit jaar ook alle ingevulde attesten elektronisch overmaken aan de FOD Financiën, via de onlinetoepassing Belcotax-on-web. Opnieuw vallen heel wat verenigingen uit de lucht. Verenigingen die hun fiscale attesten voor 2021 niet via Belcotax-on-web doorstuurden, hoeven zich nog niet aan een sanctie te verwachten. "De elektronische verzending is niet verplicht, zolang de opvanginstantie niet beschikt over de nodige geïnformatiseerde middelen", staat in een circulaire.