WIE

Karel Masureel (41)
...

Karel Masureel (41) Gebiedscoördinator van de Haven van Zeebrugge. Hij wordt het aanspreekpunt zijn voor projecten voor de leefbaarheid en infrastructuur in het dorp, inclusief de verbinding met het havengebied. De aanstelling van een gebiedscoördinator is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de stad Brugge en het havenbedrijf van Zeebrugge. Tot nu was hij manager sportinfrastructuur en sportbeheer van de stad Brugge. "Als rasechte Bruggeling hoop ik dat de grote infrastructuurprojecten een hefboom kunnen vormen voor een leefbaarder Zeebrugge, en tegelijk de havenwerking promoten. Als gebiedscoördinator moet ik het aanspreekpunt zijn bij de Zeebruggenaren voor de projecten in hun gemeente. Dat is essentieel om zoveel mogelijk onzekerheid bij de bewoners weg te nemen. Een betere verbinding tussen de vier Zeebrugse wijken en oog voor de verkeersstroom uit de haven is cruciaal en ook de verkeersveiligheid kan verbeteren. En we moeten ernaar streven dat er kwalitatieve projecten gerealiseerd worden in Zeebrugge. Er staat veel in de steigers, daar moeten we nu mee vooruit. Zo zal ik ook meewerken aan de herzieningsplannen van de oude Vismijn of aan het project Nieuwe Sluis Zeebrugge. De haven zorgt -rechtstreeks en onrechtstreeks voor brood op de plank bij meer dan 20.000 mensen. Heel wat gezinnen zijn dus afhankelijk van een succesvolle haven. De komst van een nieuwe sluis en de nieuwe snelweg zijn dan ook essentieel voor de toekomst." Reizen, motorrijden, tuinieren, vrienden bezoeken.