Wij moeten sneller of beter zijn. Bij Siemens staat België bekend als het land dat dingen anders doet", verwoordde André Bouffioux, CEO sinds 2008, twee jaar geleden de aanpak van Siemens België. "Het is beter nummer één in iets te zijn, dan gemiddeld in alles. We kiezen voor thema's. We zijn expert in coating van metaal, we ontwikkelen nieuwe technologie voor de smart grids (slimme elektriciteitsnetten, nvdr) en we doen mee aan een proeftuin van de Vlaamse overheid."
...

Wij moeten sneller of beter zijn. Bij Siemens staat België bekend als het land dat dingen anders doet", verwoordde André Bouffioux, CEO sinds 2008, twee jaar geleden de aanpak van Siemens België. "Het is beter nummer één in iets te zijn, dan gemiddeld in alles. We kiezen voor thema's. We zijn expert in coating van metaal, we ontwikkelen nieuwe technologie voor de smart grids (slimme elektriciteitsnetten, nvdr) en we doen mee aan een proeftuin van de Vlaamse overheid." Die strategie wordt ook gesmaakt op de hoofdkwartieren in Berlijn en München. Bij de grote reorganisatie die in 2014 werd doorgevoerd, werd de Belgische tak benoemd tot een van de dertig lead countries. Die dertig zijn samen goed voor 85 procent van de 75,8 miljard euro groepsomzet, bijeengehaald door 348.000 medewerkers in 190 landen. De nieuwe structuur, met naast de aanduiding van lead countries ook de creatie van negen bedrijfstakken, moet helpen de groei te ondersteunen. Siemens mikt op drie werkdomeinen: elektrificatie, automatisatie en digitalisering. Die moeten een antwoord bieden op de megatrends: demografie en verstedelijking, vergrijzing, klimaatverandering en globalisering. "Dat is de context waarin we leven", analyseert Bouffioux. "Een bedrijf als Siemens moet daarin snel kunnen evolueren. In 2000 telde Siemens 500.000 werknemers die samen 80 miljard omzet genereerden. We besloten toen uit de telefonie te stappen. De omzet daalde aanvankelijk maar bedraagt nu opnieuw bijna 80 miljard, terwijl toch 50 procent van de portfolio is veranderd. Dat betekent dat een groot deel van het bedrijf een paar jaar geleden gewoon nog niet bestond." België is goed geplaatst om zijn graantje mee te pikken. "We hebben competenties in elk van de negen divisies waarin Siemens actief is", weet woordvoerster Stéphanie Legay. Daarbij gaat het om power & gas, wind- en hernieuwbare energie, energieproductiediensten, energiebeheer, bouwtechnologie, mobiliteit, de digitale fabriek, procesindustrie en financiële diensten. Gezondheidszorg is op groepsniveau een aparte entiteit, die in België goed is voor een derde van de omzet. Infrastructuur en steden (34%), industrie (24%), en energie (9%) vervolledigen het geheel. Hoewel de cijfers imposant genoeg blijven, zag de Belgisch-Luxemburgse tak in 2014 haar cijfers licht afnemen. De omzet ging van 1,082 naar 1,075 miljard euro, de nieuwe orders kalfden van 953 miljoen af tot 898 miljoen, en het aantal werknemers ging van 1644 naar 1591, verspreid over Huizingen, Angleur, Leuven, Mont-Saint-Guibert, en Luxemburg. Al mag worden opgemerkt dat het diagnosebedrijf Siemens Healthcare Diagnostics en Siemens Industry Software, een PLM-specialist (product lifecycle management) wel deel uitmaken van de activiteiten, maar niet worden geconsolideerd. België is meer dan ons landje alleen. "Vanuit Huizingen ontwikkelen we de activiteiten in de Algerije, Tunesië en Marokko", stipt Legay aan. "In samenwerking met de lokale staf bekijken we welke nieuwe activiteiten we daar kunnen opstarten." Ook worden 23 Franssprekende landen in West- en Centraal-Afrika van hieruit aangestuurd. Bouffioux: "We hebben aan het hoofdkwartier niet gevraagd om naar Afrika te gaan. We hebben dat gewoon gedaan, en op een bepaald moment hebben we officieel die verantwoordelijkheid gekregen. Dat is typisch. Belgen staan misschien bekend als zeurpieten, maar intussen doen we het wel." Luc Huysmans"Een groot deel van het bedrijf bestond een paar jaar geleden gewoon nog niet"