Sinds 2000 zijn de woningprijzen in België verdubbeld. Enkel tijdens de financiële crisis was er drie kwartalen een lichte terugval met 3 procent. Volgens een studie van de Nationale Bank van december 2018 lagen de prijzen in het tweede kwartaal van vorig jaar 6 procent hoger dan het geraamde evenwicht. "Die beperkte overwaardering lijkt erop te wijzen dat er geen zeepbel is op de Belgische woningmarkt", stelt de studie. "Dit betekent evenwel niet dat er geen risico bestaat op dalingen van de vastgoedprijzen, meer bepaald wanneer een van de determinanten van de vastgoedprijzen sterk zou verslechteren, bijvoorbeeld bij een plotse forse stijging van de hypothecaire rente."
...