De Europese Unie is een verzameling van 28 kapitaalmarkten, en daar wil Europees commissaris Jonathan Hill een einde aan maken. Kapitaal voor de financiering van bedrijven en infrastructuur moet vrijelijk kunnen stromen. Alle onnodige bureaucratische en reglementaire obstakels moeten uit de weg worden geruimd. Hill, verantwoordelijk voor financiële diensten en regulering, lanceerde gisteren zijn actieplan voor een eengemaakte kapitaalmarkt in de EU.
...

De Europese Unie is een verzameling van 28 kapitaalmarkten, en daar wil Europees commissaris Jonathan Hill een einde aan maken. Kapitaal voor de financiering van bedrijven en infrastructuur moet vrijelijk kunnen stromen. Alle onnodige bureaucratische en reglementaire obstakels moeten uit de weg worden geruimd. Hill, verantwoordelijk voor financiële diensten en regulering, lanceerde gisteren zijn actieplan voor een eengemaakte kapitaalmarkt in de EU.Door de fragmentatie van de Europese kapitaalmarkten lopen onze bedrijven veel financieringsmogelijkheden mis, vindt Hill. "De Europese economie is ongeveer even groot als de Amerikaanse, maar onze aandelenmarkten zijn minder dan half zo groot, en onze obligatiemarkten zijn minder dan een derde zo groot", schrijft Hill in een persmededeling. In tegenstelling tot hun Amerikaanse collega's, doen Europese bedrijven voor het leeuwendeel van hun financiering nog altijd een beroep op de bank. Maar banken zijn wars van risico's. Geen wonder dat veel jonge technologiebedrijfjes - ook Vlaamse - de oceaan oversteken op zoek naar kapitaal. Dat komt niet alleen omdat de Amerikanen meer van risico houden dan de Europeanen. De Amerikaanse kapitaalmarkt is ook groter en beter ontwikkeld, zodat een ondernemer met een goed idee veel meer kans maakt om er financiering te vinden. Hill illustreert het verschil tussen beide continenten met enkele sprekende cijfers. Op de Amerikaanse kapitaalmarkt _ buiten het bankencircuit _ halen kmo's zowat vijf keer zoveel geld op als op de Europese kapitaalmarkten. Als de ontwikkeling van de Europese durfkapitaalmarkt even ver stond als de Amerikaanse, dan hadden onze bedrijven 90 miljard euro extra financiering kunnen versieren in de jongste vijf jaar.Ook binnen de EU zijn de ontwikkelingsverschillen tussen de kapitaalmarkten erg groot. Hill geeft het voorbeeld van de aandelenmarkten. In 2013 stond de marktkapitalisatie van de Britse beurs gelijk met 121 procent van het bbp van Groot-Brittannië. Voor Nederland zakt het cijfer tot 98 procent. Nog lager zitten België met 71 procent, en Italië met 35 procent.De vrijmaking van de geldstromen zal dergelijke verschillen wegwerken en de Europese kapitaalmarkt versterken. Dat maakt de markt ook aantrekkelijker voor beleggers, ook van buiten Europa. Nog te vaak laten investeringsfondsen Europa links liggen, omdat het een ingewikkeld lappendeken is. Het actieplan wil het voor ondernemers gemakkelijker maken aan financiering te geraken, overal in de EU, met een grotere keuze aan financieringsbronnen. Dat zal hen helpen te investeren, wat op zijn beurt voor groei en jobs moet zorgen. Dat is de ultieme doelstelling van de eengemaakte kapitaalmarkt.Met het actieplan van Hill lijkt de EU het geweer van schouder te veranderen. In de voorbije vijf jaar kregen de Europese financiële markten een hoop regulering over zich heen. De EU wilde daarmee een herhaling van de financiële crisis voorkomen. Voorbeelden zijn de strengere regels voor hefboom- en opkoopfondsen, en de beperkingen op bankiersbonussen. Nu de stabiliteit is teruggekeerd, kijkt Europa opnieuw naar de mogelijkheden van de financiële markten. Ze zijn een bron van groei, en niet langer een bron van gevaar. Toch wil Hill de regulering van de voorbij vijf jaar niet afbouwen. Wel zal hij nagaan of de regels hun doel niet voorbijschieten, geen overlappingen bevatten of elkaar tegenspreken. Hij zal daartoe een consultatieronde opstarten.De eengemaakte kapitaalmarkt komt er niet als een big bang. Hill wil stap voor stap gaan. Zo wil hij beginnen met de herverpakte kredieten, die werden beschouwd als bron van alle kwaad bij het uitbreken van de financiële crisis. Hill wil eenvoudige en transparantere EU-regels voor het herverpakken van kredieten, en ze onderwerpen aan adequate controle. Als de Europese markt voor dergelijke kredieten opnieuw zijn niveau van voor de crisis haalt, betekent dat 100 tot 150 miljard euro extra financiering voor de economie, aldus Hill. Reden genoeg om onze schroom te laten varen.Het actieplan wil het ook gemakkelijk maken voor verzekeringsmaatschappijen om te investeren in infrastructuurprojecten, en zal nagaan of de Europese regels voor durfkapitaalinvesteringen beter kunnen. En een modernisering van de prospectusregels moet het voor kmo's minder kostelijk maken om kapitaal op te halen. Dat laatste gaat naar het hart van de eengemaakte kapitaal markt: financiële democratie. Financiering mag niet langer het voorrecht zijn van grote, gevestigde bedrijven. Ook de kleinste micro-ondernemer moet zijn kans krijgen.