Het herstelplan van de Vlaamse regering-Jambon, om de solvabiliteit van de bedrijven te vrijwaren, is lovenswaardig. Maar een pijler van het plan, het Welvaartsfonds, doet de wenkbrauwen fronsen. Dat fonds moet achtergestelde leningen en kapitaal verschaffen aan start-ups en innovatieve bedrijven. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) levert 240 miljoen euro, aangevuld met 260 miljoen euro spaargeld van particulieren.

Dat doet denken aan het opgedoekte ARKimedesfonds. De Vlaamse regering richtte dat fonds in 2005 op, om jonge ondernemingen te steunen. Een belastingvoordeel moest privébeleggers verleiden in het fonds te stappen. Een aandeel in het fonds was 250 euro waard, maar dat daalde naar 81,88 euro door de waardeverminderingen bij de fondsen waarin ARKimedes was gestapt. Die waren belegd in bedrijven die hun doelstellingen niet konden waarmaken. Het ARKimedesfonds werd stopgezet. De beleggers hebben er hun broek niet aan gescheurd, want de aandelen in ARKimedes genoten voor 90 procent van een Vlaamse staatsgarantie. De factuur van ruim 45 miljoen euro was voor de belastingbetaler.

Het Welvaartsfonds bekoort niet.

Met het Welvaartsfonds kan het ook zo aflopen. Of erger, want voor de beleggers in het Welvaartsfonds is er geen overheidsgarantie. Wie zal risicoloos spaargeld steken in een fonds met achtergestelde leningen (men staat dus als laatste in de rij als het mis loopt), zonder kapitaalbescherming en met een beperkte fiscale vrijstelling van 2,5 procent? Welke risico's is men in deze onzekere tijden bereid te nemen met het eigen spaargeld?

Zowel PMV als de Vlaamse regering wijst erop dat dit risico normaal is, omdat het om risicokapitaal gaat. Akkoord, maar dan kan men beter op een klassieke manier beleggen. Via de beurs kan je gemakkelijk in- en uitstappen. Bij een door de overheid beheerd Welvaartsfonds zal het minder eenvoudig zijn eruit te stappen, als men het geld zelf nodig heeft.

Het herstelplan van de Vlaamse regering-Jambon, om de solvabiliteit van de bedrijven te vrijwaren, is lovenswaardig. Maar een pijler van het plan, het Welvaartsfonds, doet de wenkbrauwen fronsen. Dat fonds moet achtergestelde leningen en kapitaal verschaffen aan start-ups en innovatieve bedrijven. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) levert 240 miljoen euro, aangevuld met 260 miljoen euro spaargeld van particulieren.Dat doet denken aan het opgedoekte ARKimedesfonds. De Vlaamse regering richtte dat fonds in 2005 op, om jonge ondernemingen te steunen. Een belastingvoordeel moest privébeleggers verleiden in het fonds te stappen. Een aandeel in het fonds was 250 euro waard, maar dat daalde naar 81,88 euro door de waardeverminderingen bij de fondsen waarin ARKimedes was gestapt. Die waren belegd in bedrijven die hun doelstellingen niet konden waarmaken. Het ARKimedesfonds werd stopgezet. De beleggers hebben er hun broek niet aan gescheurd, want de aandelen in ARKimedes genoten voor 90 procent van een Vlaamse staatsgarantie. De factuur van ruim 45 miljoen euro was voor de belastingbetaler.Met het Welvaartsfonds kan het ook zo aflopen. Of erger, want voor de beleggers in het Welvaartsfonds is er geen overheidsgarantie. Wie zal risicoloos spaargeld steken in een fonds met achtergestelde leningen (men staat dus als laatste in de rij als het mis loopt), zonder kapitaalbescherming en met een beperkte fiscale vrijstelling van 2,5 procent? Welke risico's is men in deze onzekere tijden bereid te nemen met het eigen spaargeld?Zowel PMV als de Vlaamse regering wijst erop dat dit risico normaal is, omdat het om risicokapitaal gaat. Akkoord, maar dan kan men beter op een klassieke manier beleggen. Via de beurs kan je gemakkelijk in- en uitstappen. Bij een door de overheid beheerd Welvaartsfonds zal het minder eenvoudig zijn eruit te stappen, als men het geld zelf nodig heeft.