De ergernis van de werkgeversorganisaties over de crisis in de Westraat is begrijpelijk. Al veel te lang regeert de stilstand. De regering-Michel heeft sinds het zomerakkoord van 2017 geen structurele sociaaleconomische maatregelen meer genomen. De hervorming van de vennootschapsbelasting was de laatste trofee waarmee de Zweedse coalitie kon uitpakken.
...

De ergernis van de werkgeversorganisaties over de crisis in de Westraat is begrijpelijk. Al veel te lang regeert de stilstand. De regering-Michel heeft sinds het zomerakkoord van 2017 geen structurele sociaaleconomische maatregelen meer genomen. De hervorming van de vennootschapsbelasting was de laatste trofee waarmee de Zweedse coalitie kon uitpakken. Het zomerakkoord van 2018 was een mager beestje met een halfslachtige arbeidsdeal. Het blijft de vraag of die nog samen met een aantal andere sociaaleconomische dossiers (mobiliteitsbudget, zware beroepen, dreigend stroomtekort, ...) kan worden afgehandeld. Zal de N-VA de arbeidsdeal vanuit de oppositie steunen, terwijl minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog altijd geen concreet voorstel heeft gelanceerd over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen? De verontwaardiging van de werkgeversorganisaties over het risico op een aanhoudende sociaaleconomische stilstand is terecht, maar doet tegelijk de wenkbrauwen fronsen. Het VBO en co wijzen op de sense of urgency rond de arbeidsdeal. Maar de werkgevers zijn vergeten dat de verstrenging van het brugpensioen (nu SWT), waarbij de minimumleeftijd bij herstructureringen stijgt naar 60 jaar, een paar jaar geleden werd vertraagd op verzoek van de sociale partners, werkgevers incluis. De Vlaamse ondernemerswereld slaat de bladzijde van deze regeerperiode maar beter meteen om, en spaart de munitie beter op voor wat de volgende federale regering na de verkiezingen van 26 mei 2019 zal bekokstoven. Een herhaling van de centrumrechtse meerderheid lijkt een utopie. Neem daar de voorspelde groeivertraging bij en de regeringspartijen van de nieuwe coalitie zullen snel geneigd zijn het blik van de belastingverhogingen open te trekken. En we weten dat de Vlaamse bedrijven bij de eerste zullen zijn die de factuur mogen betalen.