De ergernis van de werkgeversorganisaties over de crisis in de Westraat is begrijpelijk. Al veel te lang regeert de stilstand. De regering-Michel heeft sinds het zomerakkoord van 2017 geen structurele sociaaleconomische maatregelen meer genomen. De hervorming van de vennootschapsbelasting was de laatste trofee waarmee de Zweedse coalitie kon uitpakken.
...