"België geniet al een lange periode vanduurzame groei met een sterke banencreatie, mede dankzij de hervormingen van de pensioenen en de belastingen", was de openingsconclusie van Delia Velculescu. Het IMF ziet de groei in ons land wel vertragen naar 1,5 procent, een tempo dat de komende jaren niet zal aantrekken. Daar zijn externe oorzaken voor, zoals het toegenomen protectionisme en de onzekerheid rond de brexit. In het binnenland dreigen dan weer de hervormingen stil te vallen.
...