Het marktaandeel van de elektrische wagens in Vlaanderen is de jongste maanden gegroeid van gemiddeld 0,6 procent naar bijna 2 procent. Hoe verklaart u die toename?

FRANK VANCAMP. "De consument is er meer en meer van overtuigd dat iets moet veranderen. Consumenten maken andere keuzes. We zijn traditioneel een dieselland, maar sinds het schandaal wordt diesel zeer negatief gepercipieerd. We zien een toename in de elektrische en de hybride wagens, maar 2 procent is nog altijd zeer beperkt. De verschuiving van diesel naar benzine, zowel bij de particuliere als bij de bedrijfswagens, is veel significanter. Dat heeft te maken met de verhoging van de accijnzen op diesel."

Is de elektrische wagen de toekomst?

VANCAMP. "Er is niet één soort aandrijving die de volledige markt zal domineren. Tegen 2040 wordt verwacht dat elektrische wagens 30 procent marktaandeel zullen hebben, naast 25 procent hybride wagens, 22,5 procent brandstofcelauto's en 22,5 procent klassieke verbrandingsmotoren. Elektrische wagens hebben nog altijd een probleem met de kostprijs, het bereik en de laadcapaciteit van de batterijen. De technologie moet nog matuurder worden. In de bedrijfswagenmarkt zijn er vragen over de impact van de batterij op de restwaarde van de wagen. Als er onzekerheid is over restwaarde, is er onzekerheid over leasingformules. Er zijn zeker positieve initiatieven maar nog niet op grote schaal."

Vlaanderen wil tegen 2020 een marktaandeel van 8 procent voor elektrische wagens halen. Is dat haalbaar?

VANCAMP. "Dat zal zeer moeilijk zijn. Dan spreken we over een marktaandeel dat Noorwegen vandaag haalt. De Noorse overheid heeft heel wat maatregelen genomen om daar te geraken: afzonderlijke rijstroken voor elektrische wagens, parkeerplaatsen, uitgebreide laadinfrastructuur, aanzienlijke subsidies bij de aankoop van een wagen. Wat onze overheid doet, is relatief bescheiden, er is nog veel werk aan de winkel."

Volgens sommigen moet het gebruik van klassieke verbrandingsmotoren nog duurder worden. Wat vindt u?

VANCAMP. "Op korte termijn geloof ik daar niet in. Men heeft klimaatmaatregelen - vaak ingegeven door budgettaire overwegingen - genomen in België en in Frankrijk door de diesel duurder te maken. Op die manier drijf je de kostprijs van personenvervoer aanzienlijk op, want dat heeft ook een impact op particuliere gebruikers, voor wie mobiliteit sowieso al een extra kostenpost is. Je ziet het onmiddellijke effect met de gele hesjes. We hebben ooit studies gemaakt over de fiscale lasten op wagens, ook bedrijfswagens, in vergelijking met het buitenland. In België worden de bedrijfswagens niet abnormaal bevoordeeld. Als je alle taksen optelt die op wagens van toepassing zijn, kom je aan zeer aanzienlijke bedragen. We spreken voor een gemiddelde bedrijfswagen al snel over een grootteorde van 4000 euro aan taksen per jaar. Ik geloof eerder in incentives om positieve keuzes te maken, al hebben die een budgettaire impact natuurlijk."

De twee autofabrieken in ons land, Audi Brussel en Volvo Car Gent, zetten in op elektrische en hybride wagens. Is dat de goede keuze?

VANCAMP. "Voor de Belgische industrie is dat een positief verhaal. Ford en Jaguar Land Rover gaan in Europa herstructureren. Verschillende oorzaken liggen aan de basis. Het gaat vooral om fabrieken die nog op traditionele dieseltechnologie inzetten, er is de 'lokale' onzekerheid door de brexit en bepaalde modellen die niet voldoende beantwoorden aan de noden van afzetmarkten. Audi en Volvo hebben in België een gedurfde keuze gemaakt. Het is moeilijk in te schatten wat de elektrificatie precies zal brengen, maar elektrische wagens zullen zeker nog marktaandeel winnen."

FRANK VANCAMP. "De consument is er meer en meer van overtuigd dat iets moet veranderen. Consumenten maken andere keuzes. We zijn traditioneel een dieselland, maar sinds het schandaal wordt diesel zeer negatief gepercipieerd. We zien een toename in de elektrische en de hybride wagens, maar 2 procent is nog altijd zeer beperkt. De verschuiving van diesel naar benzine, zowel bij de particuliere als bij de bedrijfswagens, is veel significanter. Dat heeft te maken met de verhoging van de accijnzen op diesel." VANCAMP. "Er is niet één soort aandrijving die de volledige markt zal domineren. Tegen 2040 wordt verwacht dat elektrische wagens 30 procent marktaandeel zullen hebben, naast 25 procent hybride wagens, 22,5 procent brandstofcelauto's en 22,5 procent klassieke verbrandingsmotoren. Elektrische wagens hebben nog altijd een probleem met de kostprijs, het bereik en de laadcapaciteit van de batterijen. De technologie moet nog matuurder worden. In de bedrijfswagenmarkt zijn er vragen over de impact van de batterij op de restwaarde van de wagen. Als er onzekerheid is over restwaarde, is er onzekerheid over leasingformules. Er zijn zeker positieve initiatieven maar nog niet op grote schaal." VANCAMP. "Dat zal zeer moeilijk zijn. Dan spreken we over een marktaandeel dat Noorwegen vandaag haalt. De Noorse overheid heeft heel wat maatregelen genomen om daar te geraken: afzonderlijke rijstroken voor elektrische wagens, parkeerplaatsen, uitgebreide laadinfrastructuur, aanzienlijke subsidies bij de aankoop van een wagen. Wat onze overheid doet, is relatief bescheiden, er is nog veel werk aan de winkel." VANCAMP. "Op korte termijn geloof ik daar niet in. Men heeft klimaatmaatregelen - vaak ingegeven door budgettaire overwegingen - genomen in België en in Frankrijk door de diesel duurder te maken. Op die manier drijf je de kostprijs van personenvervoer aanzienlijk op, want dat heeft ook een impact op particuliere gebruikers, voor wie mobiliteit sowieso al een extra kostenpost is. Je ziet het onmiddellijke effect met de gele hesjes. We hebben ooit studies gemaakt over de fiscale lasten op wagens, ook bedrijfswagens, in vergelijking met het buitenland. In België worden de bedrijfswagens niet abnormaal bevoordeeld. Als je alle taksen optelt die op wagens van toepassing zijn, kom je aan zeer aanzienlijke bedragen. We spreken voor een gemiddelde bedrijfswagen al snel over een grootteorde van 4000 euro aan taksen per jaar. Ik geloof eerder in incentives om positieve keuzes te maken, al hebben die een budgettaire impact natuurlijk." VANCAMP. "Voor de Belgische industrie is dat een positief verhaal. Ford en Jaguar Land Rover gaan in Europa herstructureren. Verschillende oorzaken liggen aan de basis. Het gaat vooral om fabrieken die nog op traditionele dieseltechnologie inzetten, er is de 'lokale' onzekerheid door de brexit en bepaalde modellen die niet voldoende beantwoorden aan de noden van afzetmarkten. Audi en Volvo hebben in België een gedurfde keuze gemaakt. Het is moeilijk in te schatten wat de elektrificatie precies zal brengen, maar elektrische wagens zullen zeker nog marktaandeel winnen."