Links leidt in de Duitse opiniepeilingen. Een signaal voor een economisch zwakker beleid? Bij onze pragmatische oosterburen hoeft dat niet zo te zijn. Daar profiteren ze nog steeds van de 'Agenda 2010', een grootscheepse hervorming van de Duitse arbeidsmarkt door de voormalige sociaaldemocratische kanselier Gerhard Schröder....