Buitenlandse investeringen zijn geen jobmotor meer in België. Vóór de crisis van 2008-2009 waren ze nog goed voor 8000 tot 10.000 nieuwe banen per jaar, maar sindsdien is de fut eruit (zie grafiek Uit de gratie). In 2015 leken we even weer op weg naar het niveau van voor de crisis, toen het aantal banen uitkwam op 6143. Maar in 2016 viel het terug tot 4809, een daling met liefst 22 procent. De hoop op een terugkeer naar de goede tijden vervliegt. Buitenlandse bedrijven laten België almaar meer links liggen, net nu de economie herneemt.
...