Het is de Europese Commissie die voor de lidstaten de onderhandelingen voert voor de aankoopprocedures van vaccins tegen covid-19 en de contracten voorlegt aan de lidstaten. In België gaf het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies voor het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech. De IMC heeft dit advies nu gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het dus aankopen.

Het is intussen de derde soortgelijke vaccindeal voor België. Midden augustus gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaat-vaccin van AstraZeneca en Oxford University. Begin deze maand volgde een positief advies voor het kandidaat-vaccin van Johnson & Johnson/Janssen.

5 miljoen dosissen

Het EU-contract met Pfizer/BioNTech gaat over de aankoop van 448 miljoen dosissen die volgens de bevolkingsgrootte van de geïnteresseerde lidstaten worden verdeeld. Voor België zou dit dus over ongeveer 5 miljoen dosissen gaan. Omdat de vaccinatie in twee dosissen moet gebeuren, kunnen hiermee 2,5 miljoen mensen worden gevaccineerd, meldt het controleorgaan FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het nieuws werd bevestigd door Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement.

J&J/Janssen

Het eerder afgesloten contract met J&J/Janssen gaat over de aankoop van 200 miljoen dosissen, waarvan er 5 miljoen naar België zouden gaan. De EU-lidstaten kunnen nadien 200 miljoen extra dosissen aankopen. Het grote verschil met het vaccin van Pfizer/BioNTech is evenwel dat één dosis van het J&J-vaccin hoogstwaarschijnlijk zal volstaan voor immunisatie. J&J test intussen ook een vaccinatie met twee inentingen.

AstraZeneca

Bij AstraZeneca/Oxford University heeft de EU zich verzekerd van 300 miljoen dosissen, waarvan er 7,5 miljoen voor België zijn. Daarmee kunnen 3,75 miljoen Belgen worden gevaccineerd, want er zijn net als met het vaccin van Pfizer/BioNTech twee inentingen per persoon nodig. Bij dit vaccin van AstraZeneca/Oxford heeft de EU een optie op 100 miljoen extra dosissen.

Financiering

Het hele Belgische covid-19 vaccinatieprogramma zal worden gecofinancierd door de federale overheid (80 procent) en door de deelstaten (20 procent).

De vaccins zullen evenwel pas worden verdeeld nadat een Europese vergunning voor het in de handel brengen is verleend. Die moet komen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Als uiteindelijk door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie zou worden verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen covid-19 door het EMA vergund.

Het is de Europese Commissie die voor de lidstaten de onderhandelingen voert voor de aankoopprocedures van vaccins tegen covid-19 en de contracten voorlegt aan de lidstaten. In België gaf het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies voor het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech. De IMC heeft dit advies nu gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het dus aankopen.Het is intussen de derde soortgelijke vaccindeal voor België. Midden augustus gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaat-vaccin van AstraZeneca en Oxford University. Begin deze maand volgde een positief advies voor het kandidaat-vaccin van Johnson & Johnson/Janssen.Het EU-contract met Pfizer/BioNTech gaat over de aankoop van 448 miljoen dosissen die volgens de bevolkingsgrootte van de geïnteresseerde lidstaten worden verdeeld. Voor België zou dit dus over ongeveer 5 miljoen dosissen gaan. Omdat de vaccinatie in twee dosissen moet gebeuren, kunnen hiermee 2,5 miljoen mensen worden gevaccineerd, meldt het controleorgaan FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het nieuws werd bevestigd door Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement.Het eerder afgesloten contract met J&J/Janssen gaat over de aankoop van 200 miljoen dosissen, waarvan er 5 miljoen naar België zouden gaan. De EU-lidstaten kunnen nadien 200 miljoen extra dosissen aankopen. Het grote verschil met het vaccin van Pfizer/BioNTech is evenwel dat één dosis van het J&J-vaccin hoogstwaarschijnlijk zal volstaan voor immunisatie. J&J test intussen ook een vaccinatie met twee inentingen.Bij AstraZeneca/Oxford University heeft de EU zich verzekerd van 300 miljoen dosissen, waarvan er 7,5 miljoen voor België zijn. Daarmee kunnen 3,75 miljoen Belgen worden gevaccineerd, want er zijn net als met het vaccin van Pfizer/BioNTech twee inentingen per persoon nodig. Bij dit vaccin van AstraZeneca/Oxford heeft de EU een optie op 100 miljoen extra dosissen.Het hele Belgische covid-19 vaccinatieprogramma zal worden gecofinancierd door de federale overheid (80 procent) en door de deelstaten (20 procent). De vaccins zullen evenwel pas worden verdeeld nadat een Europese vergunning voor het in de handel brengen is verleend. Die moet komen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Als uiteindelijk door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie zou worden verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen covid-19 door het EMA vergund.