Value8 bezit meer dan 60% in Fornix Biosciences

Dit waren de hoofdpunten van het boekjaar 2012 bij Fornix:

• Resultaatverwachting van Fornix voor 2012 is een nettowinst van circa € 80.000, hetgeen een verbetering is ten opzichte van de eerder gecommuniceerde verwachting van een klein verlies. Het resultaat per aandeel komt in 2012 uit op circa € 0,01 (2011: € 0,02).

• Kaspositie ultimo 2012 bedraagt € 1,2 mln (2011: € 5,1 mln). De daling houdt verband met een interim-dividenduitkering van € 0,47 per (uitstaand) aandeel op 3 oktober 2012.

• Kostenstructuur van Fornix is per 1 juli 2012, na beëindiging van de service-overeenkomst met ALK-Abelló, in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten. Sinds 1 juli 2012 beschikt Fornix niet langer over eigen huisvesting. Haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad, is in september 2012 verkocht.

• Vanwege beëindiging van de gewaardeerde samenwerking met de CEO (de heer C.L. Bergman) per 1 juli 2012 is per dezelfde datum mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC, die sinds 12 september 2011 zitting had in de Raad van Commissarissen (‘RvC’), als nieuwe CEO benoemd.

• Tijdens de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’), die heeft plaatsgevonden op 27 september 2012, is de heer drs. F. van Westen als nieuwe commissaris benoemd.

• Value8 N.V. heeft gedurende 2012, middels het uitbrengen van een ongevraagd bod op de aandelen en aankopen ter beurze, haar belang in Fornix vergroot van bijna 30% naar meer dan 60%.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content