Schroders: ‘Beleg in grondstoffen in tijden van inflatie’

Christian Slagter-Koster Redacteur bij Beleggers Belangen

Vermogensbeheerder Schroders stelt dat grondstoffen in tijden van inflatie een betere diversificatie bieden dan obligaties.

De afgelopen twee decennia hielden beleggers obligaties in hun portefeuille om de verliezen van ondermaats presterende aandelen te compenseren. Grondstoffen raakten de laatste vijftien jaar juist steeds meer uit de gratie, omdat de inflatie geen probleem meer vormde.

Zeldzame winnaar

Het afgelopen jaar was inflatie weer een belangrijk thema en behoorden grondstoffen tot de zeldzame winnaars. Schroders ziet daarbij veel parallellen tussen de inflatiegolf van 2022 en die van de jaren ’70, toen een combinatie van gebeurtenissen leidde tot een hoge inflatie.

Uit een analyse van Schroders over de periode tussen 1972 en 1994 komt naar voren dat grondstoffen bij een stijgende inflatie een betere spreiding bieden dan obligaties, omdat grondstoffenprijzen enigszins in dezelfde richting bewegen als de inflatie.

Verder hebben aandelen in een beleggingsklimaat met een inflatie van meer dan 3 procent, ongeacht of dat percentage stijgt of daalt, doorgaans een negatievere correlatie met grondstoffen dan met obligaties. Wanneer de markt gericht is op inflatie in plaats van op groei, is de correlatie tussen aandelen en grondstoffen negatief en die tussen aandelen en obligaties juist sterk positief.

Groene transitie

Schroders verwacht dat inflatie ook de komende jaren een belangrijke bedreiging blijft vormen en vindt daarom het argument om grondstoffen in de portefeuille op te nemen steeds sterker worden, zeker ook in combinatie met de klimaatdoelstellingen.

Momenteel leidt de focus daarop tot lagere investeringen in basismetalen. De vermogensbeheerder denkt dat zodra de groene transitie versnelt, de vraag naar batterijen, basismetalen en zelfs zeldzame aardmetalen toeneemt, omdat die van cruciaal belang zijn voor de opwekking van schone energie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content