Profiteer maximaal van de vrijstelling voor dividenden

© istock
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

We geven u deze week elke dag een tip om het maximum uit uw spaargeld te halen, rekening houdend met de nieuwe belastingen en belastingvoordelen die de regering heeft aangekondigd. Vandaag: hoe vult u uw fiscale korf voor dividenden op?

Een deel van de roerende voorheffing op dividenden die u volgend jaar betaalt, kunt u in 2019 recupereren via de belastingaangifte. Die vrijstelling geldt voor de eerste schijf van 627 euro aan dividenden. Dat betekent dat u maximaal 188,1 euro kunt terugeisen van de fiscus. U betaalt standaard 30 procent roerende voorheffing. Enkel de dividenden van de vastgoedvennootschappen Care Property Invest en Aedifica vallen onder een lager tarief van 15 procent, omdat ze meer dan 60 procent in zorgvoorzieningen investeren.

Als uw korf met belastingvrije dividenden nog niet volledig gevuld is en u nog voldoende financiële ruimte hebt, kunt u dividendaandelen bijkopen. Laat uw order het liefst nog uitvoeren voor de zoveelste verhoging van de taks op beursverrichtingen (TOB) van kracht wordt. De regering nam de beslissing die beurstaks voor het aan- en verkopen van aandelen opnieuw te verhogen tot 0,35 procent per transactie. Om de grootteorde van uw fiscale korf aan te geven: met een positie van 20.900 euro in één aandeel met een brutodividendrendement van 3 procent is uw korf volledig gevuld. Het is natuurlijk beter uw eieren niet in één mand te leggen en dus niet al uw geld in één dividendaandeel te stoppen.

Loopt uw korf al over, dan kunt u overwegen wat dividendaandelen op naam van uw partner te zetten, of met Nieuwjaar aandelen cadeau te geven aan uw kinderen, als die belastingplichtig zijn. Zo’n schenking kan via een eenvoudige bankgift – een overschrijving zonder enige vermelding van de ene effectenrekening naar de andere. De schenker en de ontvanger moeten parallel een bewijsdocument ondertekenen. Als u binnen de drie jaar na die transactie zou overlijden, wordt de schenking wel beschouwd als een legaat en is er erfbelasting op verschuldigd, tenzij u de schenking nog kunt laten registreren voor uw overlijden.

Een transfer van effecten tussen twee effectenrekeningen bij dezelfde bank kan bij sommige instellingen kosteloos, maar er kunnen ook kosten aan verbonden zijn. Keytrade Bank rekent bijvoorbeeld 15 euro aan, plus 21 procent btw per transfer. Een overschrijving van effecten is goedkoper dan een verkoop met een daaropvolgende aankoop via de beurs. U kunt de kosten – die per lijn worden aangerekend – beperken door bijvoorbeeld één grote positie in een dividendaandeel te schenken in plaats van verscheidene kleine posities.

Weet wel: gegeven is gegeven. Bij relatieproblemen bent u dat geld kwijt, en als uw meerderjarige kinderen de aandelen verkopen om de opbrengst op te souperen, moet u dat met lede ogen aanzien. Voor constructies waarbij u meer controle behoudt, moet u advocaten of vermogensplanners in de arm nemen, en dat kost ook geld.

Morgen: Zet aandelen die u voor het leven koopt op naam

Partner Content