Leen Van Wambeke

‘Opties bieden bescherming net zoals auto- en brandverzekeringen’

Leen Van Wambeke Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext.

Volgens Leen Van Wambeke, Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext verschillen putopties niet zo sterk van auto-en brandverzekeringen. “Beiden beschermen je in geval van tegenspoed tegen een waardedaling.”

Elke maandag laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext.

Wie in de huidige lage-rente-omgeving zijn koopkracht voor de lange termijn wil vrijwaren, komt automatisch bij beleggen en de beurs terecht. Voor het eerst in tijden groeide het spaartegoed op onze rijkelijk gevulde, doch slapende spaarrekeningen niet. Beleidsmakers hebben de mond vol over het aanwenden van de overvolle spaarrekeningen om de heropleving van de economie te financieren, over hoe België nood heeft aan meer ondernemerszin en risicokapitaal, …

Wie vooruit wil, moet het gaspedaal indrukken. Maar een voorzichtige chauffeur heeft naast een gas- ook een rempedaal nodig.

Diezelfde beleidsmakers kondigden onlangs de invoering van de zogenaamde “speculatietaks” aan. De invoering van deze “speculatietaks”, “liquiditeitstaks” of “kleine-belegger-taks” bezorgt menig belegger kopzorgen. Getuige zijn de talrijke vragen die we de voorbije weken ontvingen van die beleggers.

Wie vooruit wil, moet het gaspedaal indrukken. Maar een voorzichtige chauffeur heeft naast een gas- ook een rempedaal nodig. Evenzo moet de “goede huisvader” die belegt, de mogelijkheid hebben zijn aandelenportefeuille actief en verstandig te beheren en te beschermen.

De geplande taks kan, en zal, ertoe leiden dat kleine beleggers minder actief worden op de beurs. De impact daarvan riskeert vooral voelbaar te zijn bij de aandelen van middelgrote en kleinere genoteerde ondernemingen. Een gezonde mix van professionele en kleine partiuliere beleggers zorgt voor liquiditeit – vlotte verhandelbaarheid – en voor een accuratere prijsvorming.

Liquiditeit is dus niet enkel belangrijk voor de zogenaamde “speculant” maar ook voor de belegger met een lange termijn horizon. Goed beheer vereist immers dat een belegger op het juiste moment zijn portefeuille kan herschikken. Een transparante, gereglementeerde en liquide beurs zorgt ervoor dat kopers en verkopers elkaar vinden. Net zoals tijdig gas geven en remmen horen bij goed rijgedrag, horen kopen en verkopen bij goed beleggingsbeheer.

Evenzeer geldt dit voor risico nemen en risico beperken. Verschilt het kopen van een putoptie om je aandelenportefeuille te beschermen tegen waardevermindering van een brand-of autoverzekering? Je betaalt een premie en in ruil is je bezit verzekerd voor de huidige waarde. Indien niets ergs gebeurt – brand, ongeval, beurskrach – is bij het einde van de looptijd de (verzekerings)premie verloren. Indien tegenspoed je deel is, dan biedt de verzekering bescherming tegen waardedaling.

In geval van tegenspoed – lees koersdaling – biedt de putoptie enige bescherming. Bij koersdaling zal een putoptie immers in waarde stijgen… waarde die rijkelijk wordt afgeroomd door de nieuwe taks. In geval van voorspoed – lees koersstijging – loopt de bescherming waardeloos af. Het verlies is integraal voor rekening van de belegger.

Risico en rendement gaan hand in hand. Dat hebben we altijd zo geleerd. In deze lijkt het risico voor de kleine belegger, het rendement grotendeels voor de staatskas.

‘Waar kan ik heen ?’ is een vraag die heel wat actieve particuliere beleggers zich stellen en ’twijfelen over België’ als ideale eindbestemming, zoals in de hit van Het Goede Doel uit 1982? Dit lijkt niet meer aan de orde.

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie is dus op geen enkele wijze bedoeld om beleggers aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een financieel product. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.

© 2015 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content