Afscheid in mineur van Galapagos

© Belga Image
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het zal tijd – en vooral overtuigende laatklinische resultaten – vergen om het fors aangetaste vertrouwen in Galapagos te herstellen.

Sinds het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA in augustus 2020 onverwachts weigerde filgotinib/Jyseleca voor de indicatie reuma goed te keuren, blijven tegenslagen het aandeel van Galapagos achtervolgen. Een ommekeer was afgelopen zomer mogelijk geweest, maar helaas stelden de resultaten van de eerste drie patiëntenstudies met GLPG3970 – een kandidaat-geneesmiddel in het Toledo-programma – teleur. Het beloftevolle nieuwe werkingsmechanisme tegen ontstekingsziekten blijft een valabel denkspoor, maar vergt meer tijd. In 2022 begint normaal een fase I-studie met een andere Toledo-molecule. Voor de start van een fase II-studie is het allicht wachten tot in 2023.

De ontgoocheling over Toledo overschaduwde de goede resultaten van een fase Ib-studie met de TYK2-remmer GLPG3667 tegen psoriasis. TYK2-remmers zijn potentieel een alternatieve en veiligere orale ontstekingsremmer dan de bestaande JAK-remmers Xeljanz, Olumiant, Rinvoq en Jyseleca. De TYK2-remmer deucravacitinib van Bristol-Myers-Squibb wordt mogelijk in 2022 goedgekeurd in de Verenigde Staten voor de indicatie psoriasis, maar faalde onlangs in een fase II-studie tegen de darmziekte colitis ulcerosa. Galapagos start in 2022 een fase IIb-doseringsstudie over psoriasis en een fase II-studie over colitis ulcerosa. Sinds eind augustus kijkt de FDA strenger toe op JAK-remmers, nadat een langetermijnstudie over Xeljanz een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en kanker had uitgewezen.

Onlangs is de rekrutering van de fase III-studie met filgotinib tegen de darmziekte van Crohn afgerond, met verwachte resultaten begin 2023. Galapagos neemt vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheid voor die studie op zich. In ruil betaalt Gilead 15 miljoen dollar en, bij een latere goedkeuring, verlagen de royalty’s die Galapagos vanaf 2024 op de Europese netto-omzet van Jyseleca moet betalen met 30 procent tot 5,6 à 10,5 procent. De beslissing bevestigt dat Gilead geen interesse meer heeft om nog te investeren in Jyseleca. Daar zal zelfs een positieve uitkomst van de fertiliteitsstudies MANTA en MANTA-RAy (resultaten eind 2021, begin 2022) niets aan veranderen. De uitkomst daarvan is wel belangrijk voor de commerciële slaagkansen in Europa en Japan.

Parallel loopt de zoektocht naar een vervanger voor CEO Onno van de Stolpe en wetenschappelijk directeur Piet Wigerinck. Die knopen zullen allicht worden doorgehakt voor een beslissing over de licentiëring van een externe laatklinische molecule (eind fase II, fase III). Op basis van de negatieve ondernemingswaarde van 1,7 miljard euro is de markt alle vertrouwen kwijt. Zonder licentiedeal en rekening houdend met de verwachte piekomzet van 500 miljoen euro van Jyseleca tegen 2027-2028 voor de indicaties reuma, colitis ulcerosa en crohn, zal Galapagos tegen het einde van de overeenkomst met Gilead in 2029 nog altijd over 2 miljard euro, of 30 euro per aandeel, cash beschikken.

Het is best mogelijk dat de benoeming van een nieuwe CEO en/of de aankondiging van een licentiedeal voor een opflakkering zorgt. Doordat Gilead pas na een succesvolle fase IIb-studie over een licentie beslist, zullen analisten in de toekomst wellicht weinig waarde meer toekennen aan vroegklinische moleculen. Waardecreatie door een aantrekkelijke licentiedeal, wat Galapagos in het verleden regelmatig succesvol deed, is niet meer aan de orde. Het zal tijd en vooral overtuigende laatklinische resultaten vergen om het fors aangetaste vertrouwen te herstellen. Die resultaten komen er ten vroegste aan in 2023.

Na rijp beraad verkopen we onze positie in de voorbeeldportefeuille. We blijven het aandeel volgen en sluiten niet uit dat we bij een positievere inschatting – desnoods tegen hogere koersen – later opnieuw instappen.

Oproep

Trends werd gecontacteerd door een studente Bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven. In het kader van haar masterproef houdt zij momenteel een enquête onder beleggers en investeerders. De vragenlijst (anoniem) invullen, kan via deze link.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content