Medivir en Black Earth Farming

Wat is de reden van de plotse daling van het Medivir-aandeel? Is dit een goed koopmoment?

We schreven in een vorige bijdrage over Medivir (83 SEK, ticker MVIRB op de beurs van Stockholm; ISIN-code SE0000273294) dat 24 oktober D-day was voor de groep (zie nr. 39B). Op die dag verdedigde Medivir – samen met Johnson & Johnson, dat de wereldwijde verkooprechten buiten Scandinavië bezit – bij de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) het dossier voor de commercialisering van simeprevir (TMC435), een behandeling tegen het hepatitis C-virus (HCV). Met een perfecte 19-0-score beval het panel het gebruik van simeprevir aan. Hoewel de FDA normaal op 27 november de goedkeuring verleent, was van enige koerseuforie toch geen sprake. De eerste reden daarvoor, hoewel die niet nieuw is, is dat het FDA-panel aanraadt dat patiënten eerst worden getest op de aanwezigheid van een genetische mutatie (Q80K polymorfisme). In de klinische studies is gebleken dat Q80K de werking van simeprevir onderdrukt. Q80K bleek in de VS aanwezig bij 48% van de grootste subdoelgroep, patiënten met genotype 1a HCV.

De tweede en belangrijkste reden is dat het FDA-panel de dag daarna ook een positief advies gaf voor sofosbuvir van concurrent Gilead Sciences. Sofosbuvir, dat de therapieduur tegenover simeprevir halveert van 24 tot 12 weken, is ook werkzaam bij patiënten met Q80K, maar het panel liet vooral de mogelijkheid open om sofosbuvir ook toe te dienen aan patiënten die al met andere medicatie werden behandeld. Tot nog toe ging men ervanuit dat die patiënten simeprevir zouden krijgen. Er is, met andere woorden, twijfel over het marktpotentieel van het product. De markt voor HCV-medicijnen wordt het komende decennium nochtans een enorme groeier, met schattingen tot zelfs 100 miljard USD. Eind september kreeg simeprevir al de goedkeuring in Japan. De aanvraag tot commercialisering in Europa is nog hangend. Daarnaast lopen er nog verschillende studies met simeprevir ter behandeling van andere types van HCV.

Het Medivir-aandeel presteerde in de aanloop naar de regulatoire goedkeuringen prima. Daarom verlaagden we eind september het advies. Het is meer en meer duidelijk dat sofosbuvir het grootste marktpotentieel heeft, met voor 2014 al meteen een verwachte omzet van 1,9 miljard USD. Toch zal simeprevir zijn deel van de koek opeisen en daarvan zal Medivir, via de royalty’s op de verkoop, meegenieten. Tot we meer zicht krijgen op het marktpotentieel voor simeprevir en ondanks de wellicht wat overtrokken marktreactie, handhaven we het advies ‘houden/afwachten’ (rating 3C).

Ik heb een groot virtueel verlies op mijn investering in Black Earth Farming. Loont het de moeite om geduld te oefenen of stelt u voor om mijn verlies te slikken?

Black Earth Farming (6,00 Zweedse Kroon (SEK); ticker BEF op de beurs van Stockholm; ISIN-code SE0001882291) is een landbouweigenaar en -exploitant in de Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland. Het gaat om goedkope, maar kwalitatief goede landbouwgrond, geschikt voor allerlei teelten, met heel wat potentiële productiviteitsverbeteringen. De rooskleurige vooruitzichten bij de beursintroductie eind 2007 – intekenprijs 50 SEK – werden nooit gehaald en het duurde tot vorig jaar voordat er een eerste bescheiden winst van 7 miljoen USD werd geboekt.

De Zweden investeerden de afgelopen jaren fors in 500.000 ton opslagcapaciteit om te kunnen inspelen op de sterke prijsschommelingen van de granen. Verder zetten ze ook stevig in op het beter bewerken en bemesten van de onderontwikkelde landbouwgrond. Dat laatste element werd onderschat, maar er wordt aan gewerkt en de oogstrendabiliteit zal de volgende jaren verbeteren. Eind 2012 volgde een grote kapitaalverhoging (65% nieuwe aandelen) met de uitgifte van 83,1 miljoen aandelen tegen 6,38 SEK per aandeel. Het geld dient voor nieuwe investeringen in het telen van aardappelen en suikerbieten, voortvloeiend uit een driejarig contract dat Black Earth in oktober 2012 afsloot met PepsiCo. Dat contract zal de blootstelling aan de volatiele binnenlandse spotmarkt verminderen en kan tegen 2015 tot 30% van de omzet vertegenwoordigen.

In het eerste semester van 2013 beperkte Black Earth het verlies tot 0,5 miljoen USD, tegenover nog 11,3 miljoen USD verlies vorig jaar. Veruit het grootste deel van de omzet wordt echter in de tweede jaarhelft gerealiseerd, maar de forse daling (tot 20 à 25%) van de graanprijzen sinds eind juni is opnieuw een tegenvaller. Na een mooie start begin 2013 is het aandeel van Black Earth Farming sinds maart gehalveerd naar een historisch dieptepunt. Tegen 0,7 keer de conservatieve boekwaarde – de landbouwgrond is gewaardeerd tegen de lage aankoopwaarde van 250 USD per hectare – is het slechte nieuws nadrukkelijk in de koers verwerkt. Het contract met PepsiCo is een positief element, maar de druk op de graanprijzen weerhouden ons er voorlopig van om het advies te verhogen. Aandelen in bezit zouden we nu niet verkopen (rating 3C).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content