Lezersvraag: Wat zie ik nog terug van mijn centen in het ARKimedes-fonds?

. © iStock
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Ik ben aandeelhouder in het ARKimedes-fonds. Heb ik in het kader van de ontbinding van het fonds een andere keuze dan in te gaan op de gewestwaarborg?

Het ARKimedes-fonds werd op iniatief van de Vlaamse overheid als durfkapitaalfonds opgericht in 2005. De bedoeling was geld in te zamelen bij de retailbelegger, om het te investeren in start-ups en kmo’s. Er werd 35 miljoen euro opgehaald via een obligatie met een looptijd van twaalf jaar (vervaldatum 12 oktober 2017) en met een vaste coupon van 3,45 procent. Daarnaast verzamelde het fonds 75 miljoen euro via de uitgifte van 300.000 aandelen tegen 250 euro per stuk. Om de investering aantrekkelijk te maken verschafte de overheid 100 procent garantie op de obligatie en 90 procent op de aandelen (225 euro per aandeel). Daarnaast genoten de investeerders de eerste vier jaar een fiscale aftrek van 35 procent op de investering, geplafonneerd tot 875 euro (35% van 2500 euro).

Helaas viel de prestatie van het fonds zwaar tegen. Als verzachtende omstandigheden zijn er de timing van de oprichting, kort voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008, en de op voorhand vastgelegde looptijd van het fonds (tot eind 2018). Daarnaast woog de jaarlijkse intrestlast van 1,2 miljoen euro op de obligatie, aangezien het fonds geen of nauwelijks inkomsten heeft gepuurd uit zijn investeringen in start-ups. Er volgde een rist afwaarderingen (in totaal voor 26,5 miljoen euro) en de intrinsieke waarde was op 31 maart 2014 al teruggevallen tot 77,3 euro per aandeel. De obligatie werd in oktober 2017 volledig uit eigen middelen terugbetaald. Op 31 mei 2018 bedroeg de intrinsieke waarde 81,88 euro per aandeel. Maar aangezien alle onderliggende investeringen zijn verkocht, bijna zijn verkocht of ontbonden, stemde de Vlaamse regering op 15 juni toe met de vervroegde ontbinding van het ARKimedes-fonds. Op 14 september keerde het fonds een liquidatievoorschot van 72,18 euro per aandeel uit.

Gezien de lage intrinsieke waarde, zonder hoop op een toekomstige meerwaarde, heeft het geen enkele zin niet in te gaan op de gewestwaarborg. Cruciaal is wel dat u die keuze voor 15 oktober doorgeeft aan uw bank. Op die uitbetaling van de waarborg van 152,82 euro (225 euro min 72,18 euro) wordt 0,3 procent beurstaks geheven. Het is natuurlijk zonde dat de investering is tegengevallen. De bedragen per belegger zijn weliswaar beperkt, maar het sterkt het vertrouwen van de retailbelegger in risicokapitaal niet.

In plaats van zulke kleinschalige en versnipperde initiatieven op de verschillende overheidsniveaus in België, durven we pleiten voor de oprichting van een groot professioneel gerund overheidsfonds, met focus op de lange termijn. België heeft niet de natuurlijke rijkdommen van Noorwegen, maar het zou de lage rente wel kunnen aangrijpen om, in navolging van het zo succesvolle Noorse overheidsfonds, met een goedkope langetermijnlening een groot Belgisch beleggingsfonds in de startblokken te zetten. Dat zou pas een investering zijn in de toekomst van de komende generaties.


HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content