Is het einde verhaal voor Dolphin Drilling?

© Reuters
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Midden april nam het aandeel van Dolphin Drilling, het vroegere Fred Olsen Energy, een duik van ruim 45 procent. Wat was daarvoor de oorzaak en blijft het verkoopadvies overeind?

De oorzaak voor de bijna-halvering van het aandeel van de Noorse verhuurder van offshoreolieboorinstallaties is de aankondiging van een nieuwe update over het uiterst moeizaam verlopende herfinancieringsplan van Dolphin Drilling, sinds eind december de nieuwe naam voor Fred Olsen Energy. Dolphin Drilling is sinds vorige zomer koortsachtig op zoek naar een oplossing voor zijn te hoge schuldpositie. De eind 2016 versoepelde bankconvenanten werden op 30 juni 2018 niet verlengd en daarop staakten de Noren vanaf begin juli alle schuldaflossingen.

In november leek even een oplossing in de maak. Zoals verwacht, zou die tot nagenoeg de volledige vernietiging van de waarde van de bestaande aandelen van Dolphin Drilling leiden (restwaarde van 1,5 miljoen dollar of 0,2 noorse kroon). Er kwam evenwel tegenkanting van enkele schuldeisers, en tot overmaat van ramp haakte de potentiële koper van het kroonjuweel Bolette Dolphin uiteindelijk af. De verkoop van Bolette Dolphin was een cruciaal element van het herfinancieringsplan. De opbrengst werd op 340 miljoen dollar geraamd en zou integraal terugvloeien naar de gewaarborgde schuldeisers, een consortium van banken met een openstaande bankfaciliteit eind september van 621 miljoen dollar.

De voorbije maanden werd voort onderhandeld en op 12 april kwam het nieuws dat een nieuw akkoord gesloten was. Dat leidde tot een halvering van de koers, omdat eens te meer bleek dat voor de huidige aandeelhouders nauwelijks restwaarde zou overblijven. Het plan is intussen goedgekeurd door alle gewaarborgde schuldeisers. In principe moet minstens twee derde van de aandeelhouders en van de gewone obligatiehouders instemmen, maar het consortium van banken heeft al aangegeven desnoods zonder goedkeuring verder te gaan. Een alternatief zonder faillissement is er immers niet.

Het plan voorziet opnieuw in de verkoop van de Bolette Dolphin, waarvan de opbrengst volledig naar de gedeeltelijke terugbetaling van de gewaarborgde schuld zal vloeien. De overige vier boorplatforms verhuizen naar een nieuwe vennootschap (NewCo), waarin de bestaande aandeelhouders van Dolphin Drilling 1,5 procent van de aandelen zullen aanhouden. De rest komt in handen van de gewaarborgde en niet-gewaarborgde schuldeisers. Dolphin Drilling heeft de kans de aandelen in NewCo voor 2 miljoen dollar te verkopen, en lijkt die optie genegen aangezien wordt aangegeven dat de vennootschap wellicht wordt ontbonden na de doorvoering van het herfinancieringsplan. Het enige overige actief is de chronisch verlieslatende scheepswerf Harland & Wolff, die helaas waardeloos is geworden. Ze zal verkocht worden of het faillissement aanvragen. Tegen 0,70 noorse kroon bedraagt de resterende beurswaarde nog 5,3 miljoen dollar. We kunnen bijgevolg enkel aanraden alsnog bestaande posities te verkopen (rating 3C). Een roemloos einde van een ooit beloftevolle Noorse offshorespeler.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content