5 tips voor duurzaam belastingvoordeel

© iStock

Bewust leven kun je doortrekken tot je financiën. Afhankelijk van waar je het plaatst, kan je geld meer of minder bijdragen aan mens en milieu.

In de Faire Geldwijzer van FairFin vind je een overzicht van producten en projecten om duurzaam te investeren. Heb je twijfels? Bekijk het ook eens van de financiële kant: duurzame financiële producten hoeven qua rendement niet onder te doen voor de klassieke varianten.

Bovendien kunnen duurzame investeringen aangenaam belastingvoordeel opleveren. Doorsluispraktijken en achterpoortjes komen er niet aan te pas. FairFin wijst je op 5 manieren om naast een goed gevoel wat extra’s over te houden aan je duurzame keuze.

1. Rente spaarrekening en aandelen coöperaties: vrijgesteld van roerende voorheffing

Roerende voorheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting op intresten en dividenden. De belasting daarop is 15%, 21% of 25%.

Intresten op spaarrekeningen zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling is per persoon en per financiële instelling.

De eerste schijf van 1880 euro (aanslagjaar 2015) aan intresten op een spaarboekje zijn helemaal vrijgesteld van belastingen. Stel dat je 1% rente ontvangt, dan mag je een jaar lang 188.000 euro op een spaarrekening hebben staan zonder dat je op de ontvangen intresten roerende voorheffing moet betalen.

Heb je een partner met wie je een gezamenlijke rekening deelt dan mag de opbrengst op die rekening 3.760 euro bedragen en mag je 376.000 euro op de spaarrekening hebben zonder dat je roerende voorheffing moet betalen.

De spaarrekeningen van Triodos en de SpaarPlus rekening van VDK zijn de beste keuzes op duurzaam vlak én genieten van deze vrijstelling.

Als je aandelen koopt in een erkende coöperatie of een erkende vennootschap met sociaal oogmerk dan betaal je als particuliere belegger geen roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro (aanslagjaar 2015) van het dividend. Stel: je hebt 10.000 euro aan aandelen. De coöperatie betaalt 2,5% dividend (250 euro) uit. 190 van de 250 is vrijgesteld, op de resterende 60 euro betaal je 25% roerende voorheffing.

De vrijstelling is voor alle door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) erkende coöperaties, met uitzondering van coöperatieve participatievennootschappen.

2. Aandelen van een ontwikkelingsfonds: 5 procent belastingvermindering

Oikocredit, Alterfin en Incofin zijn erkend als ontwikkelingsfonds. Deze organisaties verzamelen kapitaal en investeren dat (via microfinancieringsinstellingen) in ontwikkelingslanden. Alle drie zijn het coöperaties die aandelen uitgeven.

Als je als particulier investeert in aandelen van deze ontwikkelingsfondsen krijg je een éénmalige belastingvermindering van 5% van je investering. Met een minimum van 380 euro en een maximum van 5% op 6400 euro (aanslagjaar 2015).

Koppels kunnen allebei hun aandelen inbrengen. Stel: je investeert in 2014 1000 euro in een ontwikkelingsfonds. In je belastingaangifte kan je 5% van die 1000 euro aftrekken. Door je investering betaal je 50 euro minder belastingen.

Let wel: de aandelen moeten minimaal 5 jaar in je bezit blijven én je moet minimaal intekenen voor 380 euro.

Meer info over intekenen op een ontwikkelingsfonds op de site van Alterfin

3. Winwinleningen: belastingkorting van 2,5 procent

Meer en meer mensen kiezen er voor om hun middelen te plaatsen in een onderneming van eigen keuze, dichtbij huis. Dit concept heet Winwinlening. In 2013 waren er 1832 leningen afgesloten voor een totaal bedrag van 40,3 miljoen.

Wie als vriend, kennis of familielid een lening toekent aan een bedrijf kan daar een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het openstaand kapitaal van ontvangen. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan je bovendien 30% van het nog verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalige belastingvermindering.

Je moet als kredietgever wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je woonachtig zijn in het Vlaams Gewest en geen werknemer of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer.

Bovendien moet je een aanvraag indienen bij PMV (met name Waarborgbeheer NV) waar de lening aanvaard (geregistreerd) moet worden. De kredietnemer moet een kleine of middelgrote onderneming zijn. Ook vzw’s kunnen als een kmo beschouwd kunnen worden. Ze moeten dan wel een ‘economische activiteit’ en een ‘omzet’ kunnen aantonen. Minimumpercentages worden niet vereist.

Het bedrag van de lening mag maximaal 50.000 euro bedragen per kredietgever en maximaal 200.000 per kredietnemer. De looptijd van de lening moet acht jaar bedragen, maar een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk.

De hoogte en laagte van de rentevoet is vastgelegd. Voor 2015 bedraagt die maximum 2,5% en minimum 1,25% (de helft). Als je als kredietgever intrest vraagt, moet de kredietnemer hierop 25% roerende voorheffing doorstorten aan de fiscus.

4. Renovatielening (‘mama-papalening’): belastingvermindering van 2,5 procent

Wie geld leent aan een familielid of kennis voor renovatiewerken aan een pand dat is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, onbewoonbaar of ongeschikt, kan hiervoor een belastingvermindering krijgen. Eén van de voorwaarden is dat de lener (of een van de leners) er zelf voor minstens acht jaar in gaat wonen.

De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar, zolang de lening loopt en de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Bij leningen tot 25.000 euro bedraagt de belastingvermindering 2,5% van het geleende bedrag (berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen). Bij grotere leningen geldt het maximumtarief van 625 euro.

Bij de aankoop van het te renoveren pand kan de lener bovendien een vermindering krijgen van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen.

Meer info over de mama-papalening op de site van WonenVlaanderen

5. Langetermijnsparen

Als je geen (grote) woonbonus geniet, kun je via het langetermijnsparen ook belastingvermindering krijgen. Een aanrader als je wat ruimte hebt om te sparen. Het Belfius Life Plan-langetermijnsparen wordt beheerd conform de ethische Portfolio21 principes.

Langetermijnsparen doe je in een tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd). Dat is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat je spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam ‘premie’. Een belangrijk kenmerk van deze tak 21-verzekering is dat ze een vast rendement biedt en je dus zekerheid geeft over wat je spaargeld je zal opleveren.

Het maximum spaarbedrag dat je per jaar fiscaal kan inbrengen is afhankelijk van je inkomen, met als absoluut maximum 2260 euro voor het aanslagjaar 2016 (als je netto inkomen groter is dan 34 000 euro). Koppels die samen één belastingaangifte indienen, kunnen elk een verzekeringscontract afsluiten en voor de gestorte premies een belastingvermindering krijgen.

Het langetermijnsparen levert een belastingvoordeel op van 30% van de gestorte premies of 678 euro per persoon voor wie het maximumbedrag fiscaal kan inbrengen. Op je belastingaangifte moet je het gespaarde bedrag invullen onder code 1353 of 2353. Voor een spaarinspanning van 100 euro, krijg je dus 30 euro terug van de fiscus.

Deze formule heet dus niet voor niets langetermijnsparen: de bedragen die je spaart, blijven vaststaan tot een vooraf bepaalde leeftijd, meestal 65 jaar, maar later kan ook. Het geld voor je 60ste opvragen is mogelijk, maar niet aan te raden. Je moet dan het fiscale voordeel terugbetalen aan de fiscus en ook de verzekeringsmaatschappij zal je kosten aanrekenen.

Op het moment van de terugbetaling krijg je de premies die je betaald hebt; de intresten en de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. De eindbelasting bedraagt 10% en wordt door de verzekeraar afgehouden van de spaarreserve (de gespaarde bedragen + de rente) als je 60 wordt.

Je kunt én een woonbonus genieten én langetermijnsparen, maar voor beiden samen geldt ook het maximum van 2260 euro. Beiden zijn wel te combineren met pensioensparen. Meer info over langetermijnsparen op Wikifin.be

Luc Weyn is senior researcher bij FairFin. Op de website www.fairfin.be/geldwijzer vind je meer info over duurzame financiële producten.

Partner Content