Biografie

Alain Mouton is redacteur bij TrendsGeert Bourgeois: 'Wij betalen mee voor de taxshift'

Geert Bourgeois: 'Wij betalen mee voor de taxshift'

De 100 euro extra koopkracht per werknemer die de federale regering wil toekennen, zal gevolgen hebben voor de deelstaten. "Vlaanderen heft nu zowat 7 miljard euro opcentiemen uit de personenbelasting. Als de federale regering die belasting verlaagt, heeft dat een impact op onze inkomsten. Wij betalen dus mee voor de taxshift", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in een Trends-interview.10 reacties


Taxshift verscherpt promotieval: 100 euro opslag bruto = 30 euro netto

Taxshift verscherpt promotieval: 100 euro opslag bruto = 30 euro netto

Niets is leuker dan een aardige loonopslag krijgen als je promotie maakt of opnieuw voltijds aan de slag gaat. Niet zo in België. Wie een brutoloonsverhoging van 100 euro krijgt, ziet daarvan slechts 40 à 50 euro op zijn bankrekening verschijnen. In de meest extreme gevallen blijft er amper 30 euro over. Dat is de promotieval.20 reacties

Deze taxshift is geen revolutie

Deze taxshift is geen revolutie

Met de taxshift van meer dan 7 miljard euro zien de bedrijven hun loonlasten dalen en krijgen de werknemers een koopkrachtinjectie. Maar aan de inkomstenkant is deze belastingverschuiving geen grote hervorming. Daarvoor komen er te weinig veranderingen in de spaarfiscaliteit en de btw.12 reacties


Wielermecenas Oleg Tinkov wil financieel model van de sport herzien

Wielermecenas Oleg Tinkov wil financieel model van de sport herzien

De Russische wielermecenas Oleg Tinkov zal van de komende Ronde van Frankrijk opnieuw gebruikmaken om kritiek te uiten op de volgens hem ouderwetse wielerbusiness. De eigenaar van Tinkoff-Saxo, de ploeg van de favoriet Alberto Contador, vindt dat de Tourorganisator ASO te veel macht heeft.


Belgische loonkostenhandicap kan halveren tegen 2019

Belgische loonkostenhandicap kan halveren tegen 2019

De concurrentie-ondersteunende maatregelen van de regering en de sociale partners doen de historische Belgische loonkostenhandicap dalen van 15,5 naar 12,5 procent, heeft het VBO berekend. Een taxshift door lagere werkgeversbijdragen gekoppeld aan loonmatiging, kan die handicap tegen het einde van de legislatuur zelfs halveren.9 reacties


Alexis Tsipras evolueert van radicaal tot pragmaticus

Alexis Tsipras evolueert van radicaal tot pragmaticus

Alexis Tsipras doet toegevingen aan de geldschieters van Griekenland, maar hij staat onder zware druk van zijn links-radicale achterban. Een hogere btw en een hogere pensioenleeftijd liggen moeilijk bij de hardliners van Syriza.10 reacties


De arbeidswetgeving volgt de veranderde economie niet

De arbeidswetgeving volgt de veranderde economie niet

De sociale partners moeten tegen het najaar voorstellen over 'werkbaar werk' formuleren. De kans dat ze eensgezinde standpunten zullen innemen is miniem. Vakbonden denken vooral aan arbeidsduurvermindering. Voor werkgevers ligt de prioriteit bij meer arbeidsflexibiliteit om concurrentieel te blijven.6 reacties


Vlaanderen behoudt groeivoorsprong op Wallonië

Vlaanderen behoudt groeivoorsprong op Wallonië

De voorbije jaren groeide de Vlaamse economie sneller dan de Waalse. Van een Waalse inhaalbeweging is geen sprake. Reden: de meer open Vlaamse economie profiteert in sterkere mate van de opverende export.4 reacties


Nationale Bank ziet steviger herstel Belgische economie

Nationale Bank ziet steviger herstel Belgische economie

In haar recentste prognoses is de Nationale Bank van België matig positief gestemd over de Belgische groei. Dit jaar zou de economie groeien met 1,2 procent, maar vooral: in 2016 en 2017 is er sprake van een aantrekkend herstel met groeicijfers van 1,5 en 1,7 procent. De werkloosheid zou dalen en het structureel verlies van marktaandelen wordt gestopt.12 reacties


Ontspoorde overheidsuitgaven: 22,4 miljard euro

Ontspoorde overheidsuitgaven: 22,4 miljard euro

Geen enkel Europees land heeft de voorbije jaren zijn overheidsuitgaven sterker doen stijgen dan België. De regering-Michel probeert het tij te keren maar staat voor een zware opdracht. Zelfs met besparingen zullen de uitgaven tegen het einde van de legislatuur slechts met een paar procentpunten dalen.61 reactiesN-VA haalt volstrekte meerderheid bij bedrijfsleiders

N-VA haalt volstrekte meerderheid bij bedrijfsleiders

De N-VA is met meer dan 50 procent nog altijd de populairste partij onder bedrijfsleiders. Over de regeringen-Michel en -Bourgeois zijn de CEO's matig tevreden. Ze verwachten een daadkrachtiger beleid: 67 procent wil een grote taxshift van 5 miljard euro, zo leert een Trends-enquête.18 reactiesTaxshift van 2 miljard euro: tot 35.000 extra jobs

Taxshift van 2 miljard euro: tot 35.000 extra jobs

Een belastingverschuiving weg van arbeid kan tot 35.000 nettojobs extra opleveren. Dan moeten wel de werkgeversbijdragen verder verlaagd worden. Wat de compenserende inkomsten betreft, biedt een hogere btw zonder indexaanpassing de beste garantie op een positief jobeffect.24 reacties'Vakbonden zijn vooral werklozenbonden'

'Vakbonden zijn vooral werklozenbonden'

De vakbonden zetten nu al maanden druk op de federale regering. Steunt de werkende bevolking hen daarin? Ja, zeggen de vakorganisaties met de cijfers van de syndicalisatiegraad in de hand. Maar de waarheid is genuanceerder.37 reacties