Biografie

Alain Mouton is redacteur bij Trends


Kostprijs sociale verkiezingen loopt op tot 200 miljoen euro

Kostprijs sociale verkiezingen loopt op tot 200 miljoen euro

De sociale verkiezingen in de privésector kosten 160 à 200 miljoen euro. Daarin zitten vooral de loonkosten voor de hr-teams die maandenlang bezig zijn met de voorbereiding van de verkiezingen. Dat is niet houdbaar, zegt het VBO.2 reacties


Hervorming ambtenarenpensioen is traag proces

Hervorming ambtenarenpensioen is traag proces

De geplande hervorming van de ambtenarenpensioenen zal vooral leiden tot langere loopbanen bij het overheidspersoneel. Maar de kloof tussen de hoge ambtenarenpensioenen en de minder royale uitkeringen in de privésector zal niet verdwijnen. Reden: de nog altijd zeer gunstige berekening van de ambtenarenpensioenen. De vakbonden geloven er niets van. Voor hen is de hervorming een platte besparing.6 reacties


De wielerkoers leeft boven haar stand

De wielerkoers leeft boven haar stand

Beleeft het wielrennen een hoogconjunctuur? Wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blijven het grote publiek lokken. De budgetten van de ploegen stijgen al jaren, ondanks de dopingschandalen en de economische crisis. Maar sporteconomen waarschuwen: door het vele manna van de wielermecenassen is 'de koers' overgewaardeerd en dreigt een zeepbel.4 reacties


'Het Midden-Oosten heeft een marshallplan nodig'

'Het Midden-Oosten heeft een marshallplan nodig'

De terreuraanslagen in Brussel staan niet los van de situatie in het Midden-Oosten, waar IS meer en meer in het defensief zit, zegt hoogleraar internationale politiek David Criekemans. De terroristische acties moeten de interne spanningen in Europa doen escaleren.1 reacties


John Kasich: de laatste Republikeinse strohalm

John Kasich: de laatste Republikeinse strohalm

Voor de partijtop is John Kasich de enige Republikein die Donald Trump nog de weg naar de presidentiële nominatie kan versperren. Maar daarvoor is in juli wel een 'gecontesteerde partijconventie' nodig. Daar moet de voormalige manager van de zakenbank Lehman Brothers alle tegenstanders van Trump achter zich krijgen.


Migranten vinden onvoldoende de weg naar de Belgische arbeidsmarkt

Migranten vinden onvoldoende de weg naar de Belgische arbeidsmarkt

De werkzaamheidsgraad van de niet-EU-immigranten in België is met 45 procent bedroevend laag. En dat op een moment dat 10.000 extra asielzoekers zich op de Vlaamse arbeidsmarkt zullen aanbieden. Hun kansen op een baan zijn beperkt.4 reacties


Duitsers moeten het geld meer laten rollen

Duitsers moeten het geld meer laten rollen

De Duitse groeicijfers ogen nog altijd fraai en Duitsland blijft dé Europese exportkampioen. Maar tegelijk sparen de Duitsers zich suf en zijn er te weinig investeringen. Dat economische onevenwicht is volgens de Europese Commissie niet houdbaar. Duitsers moeten het geld meer laten rollen en de overheid moet meer investeren.


Nog meer hete sociale hangijzers

Nog meer hete sociale hangijzers

De sociale partners zijn er niet in geslaagd een nieuw herenakkoord af te sluiten over de grenzen van het stakingsrecht. Dat belooft weinig goeds voor de andere dossiers die op de tafel van de vakbonden en de werkgevers liggen: afspraken rond werkbaar werk, een hervorming van de wet op de loonnorm en het interprofessioneel akkoord 2017-2018.1 reactiesDe nv België kan beter

De nv België kan beter

Om aansluiting te vinden met de top en om de economische uitdagingen aan te pakken heeft de nv België een breed pakket van structurele maatregelen nodig. De hoofdeconoom van Econopolis Bart Van Craeynest somt ze op.3 reacties


Sanering begroting staat bijna stil

Sanering begroting staat bijna stil

In de sanering van de Belgische overheidsfinanciën is vorig jaar amper vooruitgang geboekt. Het structurele begrotingstekort daalde enkel dankzij de afnemende rentelasten, zo stelt de Nationale Bank. De begrotingscontrole van maart wordt dus een zeer harde noot om kraken voor de regering-Michel. Een bijkomend probleem is dat de taxshift nog niet volledig gefinancierd is.13 reacties


Nationale Bank telt 37.500 extra banen in 2015

Nationale Bank telt 37.500 extra banen in 2015

De groei van de Belgische werkgelegenheid versnelt, zo schrijft de Nationale Bank van België (NBB) in haar jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 37.500 banen bij. Dat is de sterkste stijging sinds 2011. Opvallend: de jobcreatie gebeurde voor het eerst in jaren vooral in de privésector.13 reacties


'Hervormde vennootschapsbelasting is goed voor de groei'

'Hervormde vennootschapsbelasting is goed voor de groei'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt blijft voorstander van een hervorming van de vennootschapsbelasting. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) is minder overtuigd en waarschuwt voor de negatieve effecten op de begroting.8 reacties


Bernie Sanders: de kanarie in de Amerikaanse koolmijn

Bernie Sanders: de kanarie in de Amerikaanse koolmijn

Het succes van de linkse presidentskandidaat Bernie Sanders is het symptoom van grote sociaaleconomische schokken in de VS. Voor het eerst in de geschiedenis van het land wordt de toenemende ongelijkheid als een fundamenteel probleem gezien, en Sanders profiteert daarvan.Belgische vennootschapsbelasting is te hoog

Belgische vennootschapsbelasting is te hoog

Met een nominaal tarief van 33,99 procent heeft België een veel hogere vennootschapsbelasting dan de meeste buurlanden. Zelfs met voordelen als de notionele-intrestaftrek bedraagt het werkelijke tarief nog altijd zo'n 23 procent.6 reacties


Rudy De Leeuw: 'Als ik de federale regering bezig zie, zeg ik: de emmer is vol'

Rudy De Leeuw: 'Als ik de federale regering bezig zie, zeg ik: de emmer is vol'

Dat Audi in Vorst investeert, is voor ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw het bewijs dat België het moet hebben van producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde. De hoge loonkosten kunnen de bedrijven er gerust bij nemen. Tegelijk blijft De Leeuw scherp voor de regering-Michel: door de verlaging van de sociale bijdragen komt de financiering van de sociale zekerheid in gevaar.16 reacties


Wie kan met vervroegd pensioen?

Wie kan met vervroegd pensioen?

Belgen kunnen pas op hun 62ste met vervroegd pensioen. Dat is althans de theorie. Maar wie in het juiste overheidsbedrijf werkt, kan vaak al op zijn 60ste of zelfs vroeger stoppen met werken. En als de regering en sociale partners later dit jaar een lijst van zware beroepen opstellen, dan wordt de lijst van uitzonderingen nog een pak langer.4 reacties


Op naar 10.000 flexi-jobs in België

Op naar 10.000 flexi-jobs in België

Een goede maand na de lancering telt de horeca al zo'n 4000 flexi-jobs. Staatssecretaris voor Sociale Fraude Bart Tommelein (Open Vld) sluit niet uit dat dat er tegen deze zomer meer dan 10.000 zijn. Het succes doet zijn partij pleiten voor een uitbreiding van het stelsel naar andere sectoren. De vakbonden vinden dat maar niets.2 reacties


Vijf extra besparingen in de sociale zekerheid

Vijf extra besparingen in de sociale zekerheid

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de overheidsfinanciën saneren door verder te besparen in de sociale zekerheid. De MR van premier Charles Michel zegt dat zo'n voorstel in de schoot van de regering moet worden besproken. CD&V-voorzitter Wouter Beke wil dan weer dat er niet meer wordt gesneden in de sociale zekerheid. Nochtans zijn hier nog heel wat realistische besparingen mogelijk.25 reacties