Biografie

Alain Mouton is redacteur bij Trends


'De nieuwe Franse arbeidswet is zeer gematigd'

'De nieuwe Franse arbeidswet is zeer gematigd'

Martine Reynaers, de CEO van Reynaers Aluminium, woont deels in Parijs en heeft een goed zicht op het sociaal protest tegen de nieuwe Franse arbeidswet. Volgens haar worden de betogers gemanipuleerd.


De Oostenrijkse Wunder-economie werkt niet meer

De Oostenrijkse Wunder-economie werkt niet meer

Te lage groei, stijgende werkloosheid, financiële sector onder druk, verzwakkend concurrentievermogen, oplopende kosten door de migratiecrisis: de Oostenrijkse economie zit in woelig vaarwater. Een taxshift die veel gelijkenissen vertoont met de Belgische moet soelaas brengen en de economie op spoor houden. Maar lukt dat in een sterk verdeeld land, zoals de presidentsverkiezingen van zondag hebben aangetoond?


VBO: 'Groei en banencreatie in België houden stand'

VBO: 'Groei en banencreatie in België houden stand'

De groei houdt stand in België en de vooruitzichten voor de investeringen en de werkgelegenheid verbeteren, ondanks de aanslagen. Dat leert de halfjaarlijkse enquête van het VBO bij zijn sectorfederaties.4 reactiesKarel Van Eetvelt: 'De vakbonden willen deze regering niet. Punt'

Karel Van Eetvelt: 'De vakbonden willen deze regering niet. Punt'

De vakbonden voeren politieke acties. De belastingverhogingen worden via de automatische indexering vooral door de bedrijven betaald. Zonder nieuwe wet op de loonnorm verzwakt de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven opnieuw. En de turteltaks benadeelt de kmo's. Unizo-topman Karel Van Eetvelt fileert de sociaaleconomische actualiteit.4 reacties


'Pensioen met punten is te duur'

'Pensioen met punten is te duur'

Het pensioen met punten dat de federale regering in de steigers zet en tegen 2030 voltooid moet zijn, is een dure operatie. Dat leert een studie van de Federale Pensioendienst. De pensioenadministratie raamt de extra kosten op 38 miljoen euro. 3 reacties


Kostprijs sociale verkiezingen loopt op tot 200 miljoen euro

Kostprijs sociale verkiezingen loopt op tot 200 miljoen euro

De sociale verkiezingen in de privésector kosten 160 à 200 miljoen euro. Daarin zitten vooral de loonkosten voor de hr-teams die maandenlang bezig zijn met de voorbereiding van de verkiezingen. Dat is niet houdbaar, zegt het VBO.2 reacties


Hervorming ambtenarenpensioen is traag proces

Hervorming ambtenarenpensioen is traag proces

De geplande hervorming van de ambtenarenpensioenen zal vooral leiden tot langere loopbanen bij het overheidspersoneel. Maar de kloof tussen de hoge ambtenarenpensioenen en de minder royale uitkeringen in de privésector zal niet verdwijnen. Reden: de nog altijd zeer gunstige berekening van de ambtenarenpensioenen. De vakbonden geloven er niets van. Voor hen is de hervorming een platte besparing.6 reacties


De wielerkoers leeft boven haar stand

De wielerkoers leeft boven haar stand

Beleeft het wielrennen een hoogconjunctuur? Wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blijven het grote publiek lokken. De budgetten van de ploegen stijgen al jaren, ondanks de dopingschandalen en de economische crisis. Maar sporteconomen waarschuwen: door het vele manna van de wielermecenassen is 'de koers' overgewaardeerd en dreigt een zeepbel.4 reacties


'Het Midden-Oosten heeft een marshallplan nodig'

'Het Midden-Oosten heeft een marshallplan nodig'

De terreuraanslagen in Brussel staan niet los van de situatie in het Midden-Oosten, waar IS meer en meer in het defensief zit, zegt hoogleraar internationale politiek David Criekemans. De terroristische acties moeten de interne spanningen in Europa doen escaleren.1 reacties


John Kasich: de laatste Republikeinse strohalm

John Kasich: de laatste Republikeinse strohalm

Voor de partijtop is John Kasich de enige Republikein die Donald Trump nog de weg naar de presidentiële nominatie kan versperren. Maar daarvoor is in juli wel een 'gecontesteerde partijconventie' nodig. Daar moet de voormalige manager van de zakenbank Lehman Brothers alle tegenstanders van Trump achter zich krijgen.


Migranten vinden onvoldoende de weg naar de Belgische arbeidsmarkt

Migranten vinden onvoldoende de weg naar de Belgische arbeidsmarkt

De werkzaamheidsgraad van de niet-EU-immigranten in België is met 45 procent bedroevend laag. En dat op een moment dat 10.000 extra asielzoekers zich op de Vlaamse arbeidsmarkt zullen aanbieden. Hun kansen op een baan zijn beperkt.4 reacties


Duitsers moeten het geld meer laten rollen

Duitsers moeten het geld meer laten rollen

De Duitse groeicijfers ogen nog altijd fraai en Duitsland blijft dé Europese exportkampioen. Maar tegelijk sparen de Duitsers zich suf en zijn er te weinig investeringen. Dat economische onevenwicht is volgens de Europese Commissie niet houdbaar. Duitsers moeten het geld meer laten rollen en de overheid moet meer investeren.


Nog meer hete sociale hangijzers

Nog meer hete sociale hangijzers

De sociale partners zijn er niet in geslaagd een nieuw herenakkoord af te sluiten over de grenzen van het stakingsrecht. Dat belooft weinig goeds voor de andere dossiers die op de tafel van de vakbonden en de werkgevers liggen: afspraken rond werkbaar werk, een hervorming van de wet op de loonnorm en het interprofessioneel akkoord 2017-2018.2 reactiesDe nv België kan beter

De nv België kan beter

Om aansluiting te vinden met de top en om de economische uitdagingen aan te pakken heeft de nv België een breed pakket van structurele maatregelen nodig. De hoofdeconoom van Econopolis Bart Van Craeynest somt ze op.3 reacties


Sanering begroting staat bijna stil

Sanering begroting staat bijna stil

In de sanering van de Belgische overheidsfinanciën is vorig jaar amper vooruitgang geboekt. Het structurele begrotingstekort daalde enkel dankzij de afnemende rentelasten, zo stelt de Nationale Bank. De begrotingscontrole van maart wordt dus een zeer harde noot om kraken voor de regering-Michel. Een bijkomend probleem is dat de taxshift nog niet volledig gefinancierd is.13 reacties


Nationale Bank telt 37.500 extra banen in 2015

Nationale Bank telt 37.500 extra banen in 2015

De groei van de Belgische werkgelegenheid versnelt, zo schrijft de Nationale Bank van België (NBB) in haar jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 37.500 banen bij. Dat is de sterkste stijging sinds 2011. Opvallend: de jobcreatie gebeurde voor het eerst in jaren vooral in de privésector.13 reacties


'Hervormde vennootschapsbelasting is goed voor de groei'

'Hervormde vennootschapsbelasting is goed voor de groei'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt blijft voorstander van een hervorming van de vennootschapsbelasting. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) is minder overtuigd en waarschuwt voor de negatieve effecten op de begroting.8 reacties


Bernie Sanders: de kanarie in de Amerikaanse koolmijn

Bernie Sanders: de kanarie in de Amerikaanse koolmijn

Het succes van de linkse presidentskandidaat Bernie Sanders is het symptoom van grote sociaaleconomische schokken in de VS. Voor het eerst in de geschiedenis van het land wordt de toenemende ongelijkheid als een fundamenteel probleem gezien, en Sanders profiteert daarvan.