Biografie

Alain Mouton is redacteur bij Trends


Recept voor een ideale vermogensfiscaliteit

Recept voor een ideale vermogensfiscaliteit

Veel heeft het niet gescheeld of de Belgische fiscale koterij was nog wat lelijker geworden. Het CD&V-idee voor een meerwaardebelasting had alles nog wat ingewikkelder gemaakt. Terwijl een eenvoudig en transparant systeem zoveel beter is. Trends schetst de ideale vermogensfiscaliteit.


Wouter Beke: de echte schaduwpremier

Wouter Beke: de echte schaduwpremier

Tijdens de recente regeringscrisis over de invoering van een meerwaardebelasting speelde vicepremier Kris Peeters geen soloslim. CD&V pleegde constant overleg met onder anderen zijn partijvoorzitter Wouter Beke. Hij is de échte maker en kraker van de regering-Michel.2 reacties


Regering trekt loonoverleg naar zich toe

Regering trekt loonoverleg naar zich toe

Om nieuwe loonkostenontsporingen te vermijden heeft de regering een nieuwe wet op het concurrentievermogen of wet op de loonnorm klaar. Maar wat betekent dat concreet?1 reacties


Gezonde overheidsfinanciën verder af dan ooit

Gezonde overheidsfinanciën verder af dan ooit

De begroting saneren was de opdracht van de regering-Michel voor het tweede deel van de legislatuur. Politiek stratego in de Wetstraat lijkt dat zo goed als onmogelijk te maken.6 reacties


'Regering-Michel is oneerlijker dan de regering-Di Rupo'

'Regering-Michel is oneerlijker dan de regering-Di Rupo'

Exact twee jaar geleden, op 7 oktober 2014, bereikten de partijen van de zogenoemde Zweedse coalitie een federaal regeerakkoord. Trends vroeg aan de voorzitters van de twee belangrijkste Vlaamse oppositiepartijen - John Crombez van sp.a en Meyrem Almaci van Groen - hoe ze terugkijken op twee jaar regering-Michel.21 reacties


Het rapport van twee jaar regering-Michel

Het rapport van twee jaar regering-Michel

De regering-Michel staat twee jaar aan het roer van België. De betere concurrentiepositie van de bedrijven, die er mee voor zorgt dat de arbeidsmarkt weer opleeft, is haar belangrijkste realisatie. De aanzet voor een nieuwe pensioenhervorming verdient ook goede punten. Maar de overheidsfinanciën blijven de zwakke plek. Trends maakt een rapport van twee jaar federaal beleid.9 reacties


'Het is nu of nooit voor de regering-Michel'

'Het is nu of nooit voor de regering-Michel'

Verregaande besparingen, ook in de sociale zekerheid. Minstens een halvering van de historische loonkostenhandicap naar 5 procent. En een debat over een hervorming van de automatische loonindexering. Volgens Voka-topman Hans Maertens moet de regering-Michel daar nú werk van maken.


Het kabinet van de minister van Werk: de bende van Peeters

Het kabinet van de minister van Werk: de bende van Peeters

Alain Mouton - Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn kabinet spelen een bepalende rol in tal van sociaaleconomische dossiers. Onder invloed van cabinetards met een pedigree in de christelijke arbeidersbeweging werden de plannen voor een flexibilisering van de arbeidsmarkt links gecorrigeerd.1 reacties


Michèle Sioen: 'De industrie heeft hier echt wel een toekomst'

Michèle Sioen: 'De industrie heeft hier echt wel een toekomst'

Michèle Sioen is geen fan van grote interviews, maar de leading lady van de Belgische industrie heeft wel iets te zeggen. Ze hamert op lagere loon- en energiekosten, een lagere vennootschapsbelasting, een sereen sociaal klimaat en meer innovatie.


Waarom sluiten zoveel bedrijven hun Belgische vestigingen?

Waarom sluiten zoveel bedrijven hun Belgische vestigingen?

September is een zwarte maand wat de werkgelegenheid in ons land betreft. Het ene na het andere bedrijf sluit hier de deuren, lijkt het wel. Wat is er aan de hand? Drie vragen aan Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes en redacteur Alain Mouton.18 reacties


Loonoverleg in bedrijven versterkt concurrentiekracht

Loonoverleg in bedrijven versterkt concurrentiekracht

De regering-Michel heeft de Belgische loonkostenhandicap afgebouwd met een indexsprong en een loonkostenverlaging. De volgende stap is een nieuwe loonnormwet die de competitiviteit van de Belgische bedrijven moet bestendigen.1 reacties


AXA-bruggepensioneerden worden een uitzondering

AXA-bruggepensioneerden worden een uitzondering

Veel van de werknemers die hun baan verliezen door de herstructurering bij verzekeraar AXA zouden met brugpensioen kunnen gaan. Zeker vanaf 56 jaar en misschien zelfs vanaf 55 jaar. Maar zij worden uitzonderingen.4 reacties


Administratieve lasten blijven stijgen

Administratieve lasten blijven stijgen

Voor twee derde van de zelfstandige ondernemers zijn de administratieve lasten de voorbije vijf jaar toegenomen. 58 procent van de kmo's zegt tussen 1 en 5 procent van hun omzet te besteden aan vergoedingen voor externe sociaal secretariaten, boekhouders enzovoort om hun papierwerk af te handelen, leert een Unizo-enquête.2 reacties


Jean-François Tamellini (FGTB/ABVV) komt in de Groep van Tien

Jean-François Tamellini (FGTB/ABVV) komt in de Groep van Tien

Jean-François Tamellini vervangt de zieke Marc Goblet voor de FGTB in de Groep van Tien. De nieuwe nummer twee van de socialistische vakbond is minder een volkstribuun dan zijn voorganger, maar ook hij kan niets goed zeggen over het beleid van de regering-Michel.1 reacties


Pieter Timmermans (VBO): "Lage vennootschapsbelasting betalen met meerwaardetaks: No Pasaran!"

Pieter Timmermans (VBO): "Lage vennootschapsbelasting betalen met meerwaardetaks: No Pasaran!"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit voor een verlaging van de vennootschapsbelasting naar maximaal 24 procent. De werkgeversorganisatie is bereid om in ruil een aantal aftrekposten af te bouwen. Wel moet de notionele intrestaftrek blijven bestaan en mag de lagere vennootschapsbelasting niet gecompenseerd worden door maatregelen die het bedrijfsleven schade toebrengen zoals een meerwaardetaks op aandelen3 reacties


Sociaal vangnet zelfstandigen wordt groter

Sociaal vangnet zelfstandigen wordt groter

Het minimumpensioen voor zelfstandigen ligt sinds begin augustus op het niveau van dat van de werknemers. Net voor de zomer kwam er ook een werkloosheidsuitkering 'light' voor de zelfstandige ondernemers. Hun sociaal statuut wordt zo weer wat opgewaardeerd. Het belet niet dat een op de zes zelfstandigen in hoofdberoep nog altijd in armoede leeft.


Vijf scenario's voor een nieuwe vennootschapsbelasting

Vijf scenario's voor een nieuwe vennootschapsbelasting

Na de taxshift moet de hervorming van de vennootschapsbelasting de volgende fiscale werf van de regering-Michel worden. Over hoe die nieuwe vennootschapsbelasting eruit zal zien lopen de meningen uiteen. Trends zet de scenario's op een rij.3 reacties


Discussie flexibilisering arbeidsmarkt wordt machtsstrijd

Discussie flexibilisering arbeidsmarkt wordt machtsstrijd

De annualisering van de 38-urige werkweek lijkt veraf. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) probeert het akkoord over een flexibele arbeidstijd uit te hollen. De coalitiepartner Open Vld wil dat hij zijn huiswerk overdoet. Ondertussen roeren ook de sociale partners zich. Vakbonden vrezen dat de annualisering hun macht uitholt.2 reacties


Budgettair gegoochel maskeert al jaren miljardentekort

Budgettair gegoochel maskeert al jaren miljardentekort

Het tekort in de sociale zekerheid loopt op tot 748 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het beheerscomité voor de Sociale Zekerheid. Dat tekort is niet nieuw. Al jaren rekenen de regeringen zich rijk: om het budget te doen kloppen worden middelen uit de algemene begroting doorgesluisd naar de sociale zekerheid.8 reacties


Economendebat: 'Structureel begrotingsevenwicht in 2018 is niet haalbaar'

Economendebat: 'Structureel begrotingsevenwicht in 2018 is niet haalbaar'

De komende weken moet de federale regering de begroting voor 2017 opstellen. Opnieuw wordt het een zware klus, want ze moet 3 miljard euro vinden. Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 vereist een inspanning van 8 tot 9 miljard euro. Volgens specialisten is dat zo goed als onhaalbaar. De regering kiest beter voor een nieuw pakket structurele hervormingen, luidt het.3 reacties