Biografie

Alain Mouton is redacteur bij Trends



N-VA haalt volstrekte meerderheid bij bedrijfsleiders

N-VA haalt volstrekte meerderheid bij bedrijfsleiders

De N-VA is met meer dan 50 procent nog altijd de populairste partij onder bedrijfsleiders. Over de regeringen-Michel en -Bourgeois zijn de CEO's matig tevreden. Ze verwachten een daadkrachtiger beleid: 67 procent wil een grote taxshift van 5 miljard euro, zo leert een Trends-enquête.18 reacties



Taxshift van 2 miljard euro: tot 35.000 extra jobs

Taxshift van 2 miljard euro: tot 35.000 extra jobs

Een belastingverschuiving weg van arbeid kan tot 35.000 nettojobs extra opleveren. Dan moeten wel de werkgeversbijdragen verder verlaagd worden. Wat de compenserende inkomsten betreft, biedt een hogere btw zonder indexaanpassing de beste garantie op een positief jobeffect.24 reacties



'Vakbonden zijn vooral werklozenbonden'

'Vakbonden zijn vooral werklozenbonden'

De vakbonden zetten nu al maanden druk op de federale regering. Steunt de werkende bevolking hen daarin? Ja, zeggen de vakorganisaties met de cijfers van de syndicalisatiegraad in de hand. Maar de waarheid is genuanceerder.37 reacties


Loonwig in België loopt op tot 60 procent

Loonwig in België loopt op tot 60 procent

De gemiddelde belasting op arbeid voor een alleenstaande Belg met een gemiddeld inkomen bedraagt 55 procent. Bij een inkomen van 5000 euro per maand ziet hij de kloof tussen zijn nettoloon en de totale loonkosten oplopen tot 60 procent. Nergens in de OESO-landen is de loonwig zo groot als in België.36 reacties



'Financieringswet blijft tijdbom onder België'

'Financieringswet blijft tijdbom onder België'

Dat de federale regering zo snel een begrotingscontrole wist af te ronden heeft veel te maken met de cijfermysteries rond de financieringswet. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.14 reacties


Regeringen moeten elk jaar 2,8 miljard euro zoeken

Regeringen moeten elk jaar 2,8 miljard euro zoeken

De afgeronde begrotingscontrole was een tussendoortje vergeleken met de besparingen die de federale regering de komende jaren te wachten staan. Tot 2018 moeten alle overheden elk jaar 2,8 miljard euro saneren om de begroting op koers te houden6 reacties


België investeert te weinig

België investeert te weinig

De Belgische overheid investeert te weinig. Nochtans heeft onze economie daar nood aan. De vraag is of daar geld voor is, gezien de hoge staatsschuld en het strikte Europese begrotingspad. Volgens Belfius-hoofdeconoom Geert Gielens wel, op voorwaarde dat het om productieve investeringen gaat, zoals in transport en O&O.7 reacties



Staat van genade uitzendarbeid is voorbij

Staat van genade uitzendarbeid is voorbij

Aan de onafgebroken sterke groei van de uitzendsector is in 2008 een einde gekomen. En die glorieperiode komt niet meer terug, zo leert een boek over vijftig jaar Randstad en uitzendarbeid in België. Andere flexibiliteitsvormen zoals aanneming en het zelfstandigenstatuut winnen aan belang.



Regeringsmaatregelen halveren de vergrijzingskosten

Regeringsmaatregelen halveren de vergrijzingskosten

De hervormingen die de regering-Michel heeft doorgevoerd in de pensioenen en het brugpensioen, doen de extra kosten van de vergrijzing tegen 2060 halveren tegenover vroegere prognoses. Die daling is deels te danken aan nieuwe hypotheses over de economische groei en de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau dat The Daily Trends, het dagelijkse digitale nieuwsmagazine van Trends, kon inkijken.32 reacties


Acht op tien managers en kaderleden zoeken een nieuwe baan

Acht op tien managers en kaderleden zoeken een nieuwe baan

Belgische managers en topkaderleden van bedrijven staan duidelijk open voor een carrièremove. Acht op de tien van hen zoeken een nieuwe job, en het gros wil zelfs binnen het jaar van baan veranderen. Dat leert een onderzoek naar de mobiliteit van Europese managers en kaderleden van de executive searcher Robertson Associates.


Werkloosheidsval staat nog altijd op scherp

Werkloosheidsval staat nog altijd op scherp

Ondanks de sterker dalende werkloosheidsuitkering en fiscale impulsen voor de laagste inkomens blijft het voor tal van Belgen financieel nog altijd interessanter werkloosheid te verkiezen boven een job.4 reacties



Duits loonakkoord is goed nieuws voor Belgische bedrijven

Duits loonakkoord is goed nieuws voor Belgische bedrijven

De 3,7 miljoen werknemers in de Duitse metaal- en technologiesector krijgen 3,4 procent meer loon. Aangezien dit loonakkoord vaak bepalend is voor de rest van de Duitse economie, stijgen de lonen bij onze buren dit jaar sneller dan de Belgische. Dat is goed nieuws voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen.1 reacties


Dienstenchequewerknemer is minder duur dan het lijkt

Dienstenchequewerknemer is minder duur dan het lijkt

Elke baan die dankzij dienstencheques gecreëerd wordt, kost de overheid bijna 50.000 euro, leert een studie van het Centrum van Sociaal Beleid (CSB). Een betwistbaar cijfer, zegt de hr-federatie Federgon. Het gaat over de brutokostprijs. Dankzij allerlei terugverdieneffecten ligt de echte kostprijs ettelijke keren lager.8 reacties