Trends Podcast: arbeidseconoom Stijn Baert over de impact op de Belgische arbeidsmarkt

© .
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Elke dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van de Trends Podcast. In deze aflevering spreekt Stijn Baert, arbeidsmarkteconoom en professor aan de Universiteit Gent, over de impact van de coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt.

Net als vele van zijn collega-onderzoekers en economen staat het werk van Stijn Baert sinds kort voornamelijk in het teken van de coronacrisis. Baert en zijn collega’s schrijven ook over hun onderzoek en bevindingen in hun publicatie Gentse Economische Inzichten (GEI). Het eerste nummer van GEI handelt volledig over corona.

Volgens Stijn Baert is het nu nog te vroeg dag om de impact van de crisis op onze arbeidsmarkt volwaardig in te schatten. Alles wijst er wel op dat die niet mild zal zijn, en dat machtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers zal veranderen.

In de podcast gaat de econoom dieper in op het beleid dat nodig is om de crisis op korte en lange termijn te bezweren. Daarbij moet de overheid op korte termijn bufferen, zoals ze nu doet. Op de middellange en lange termijn hebben we een activerend arbeidsmarktbeleid nodig dat zowel de vraag als het aanbod aanzwengelt. Maar bovenal is er een verschuiving nodig van ‘jobs, jobs, jobs’ naar ‘opleiden, opleiden, opleiden’.

Voorts neemt Baert het gevoerde beleid kritisch onder de loep. Hij pleit voor een evidence-based beleid. Dat is wetenschappelijk onderbouwd beleid dat los van ideologie of emotie de juiste maatregelen naar voren schuift om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via

Partner Content