Trends Impact Award voor inclusie en diversiteit: meer diversiteit voor meer creativiteit

Benny Debruyne
Benny Debruyne Redacteur van Trends

De Trends Impact Awards belonen kmo’s en grote bedrijven die een duurzame impact hebben op hun omgeving. Er zijn zes categorieën en één Global Impact Award voor het meest alomvattende project. Deze week stellen we de Trends Impact Award voor diversiteit en inclusie voor.

1 Wat is het probleem?

“Organisaties zeggen me dat ze geen jongeren met migratieroots vinden voor hun vacatures en de jongeren komen me vertellen dat ze de bedrijven niet binnen raken”, zei Youssef Kobo eerder in Trends. Met A Seat At The Table brengt hij kansarme jongeren in contact met CEO’s en het bedrijfsleven. In zowat alle landen van de Europese Unie is er een stevige kloof tussen de werkzaamheidsgraad van mensen die zijn geboren in het land en de werkzaamheidsgraad van wie buiten de EU is geboren. Daarnaast blijkt uit het Global Gender Pay Gap-rapport van 2021 van het Wereld Economisch Forum dat het 135,6 jaar zal duren voor mannen en vrouwen op heel wat vlakken gelijk zullen zijn. De loonkloof is bijvoorbeeld nog altijd niet gedicht.

In Europa is iedereen bang voor quota, maar ze zijn wel goed om de eerste stap te zetten’

Jochen Vincke, PwC

Een duurzame economie betekent dat we er alle groepen bij betrekken die gediscrimineerd worden. Het gaat niet enkel over gendergelijkheid, maar ook om gelijke kansen op gebied van leeftijd, voor wie LGBTQIA+ is, een migratieachtergrond of een beperking heeft.

2 Wat kunnen we doen?

Met het nijpende personeelstekort voeren bedrijven hun inspanningen op om de diversiteit in hun organisaties te verbeteren. Ze proberen hun bedrijfscultuur en infrastructuur aan te passen zodat mensen met een beperking, een andere geaardheid of migratieroots hen een aantrekkelijke werkgever vinden. “We moeten de economie inclusiever maken. Er zouden geen groepen mogen zijn die zich gemarginaliseerd voelen”, zegt Wayne Visser, professor sustainable transition aan de Antwerp Management School, net als het consultancybedrijf PwC een van de partners van de Trends Impact Awards. “Er zijn verschillende vormen van ongelijkheid, zoals op het gebied van inkomen. Het gaat erom te erkennen dat diversiteit goed is. Bedrijven en samenlevingen die actief streven naar meer diversiteit, versterken een bloeiend systeem. Diversiteit is de basis voor creativiteit en innovatie.”

SODEXO Vrouwen maken 55 procent van het personeel uit.
SODEXO Vrouwen maken 55 procent van het personeel uit.© Getty Images

3 Welke projecten zoeken we?

Jochen Vincke, partner van het consultancybedrijf PwC, verwacht projecten met troeven als gezinsvriendelijke werkuren, de mogelijkheid om thuis of deeltijds te werken, zodat werk en privé makkelijker te combineren zijn. “Het gaat ook om de ondersteuning van specifieke minderheden”, zegt Vincke. “Ik denk ook aan ouderschapsverlof, programma’s voor vrouwelijke collega’s, zodat meer vrouwen doorgroeien naar topfuncties.” Vincke ziet hoe de Amerikaanse cultuur meer werkt met doelen om in diversiteit en inclusie vooruitgang te boeken. Dat zit niet in de Europese aanpak. “Met targets kun je sneller evolueren. In Europa is iedereen bang voor quota, maar ze zijn wel goed om de eerste stap te zetten.”

Wayne Visser zoekt naar projecten en beste praktijken die discriminatie in een organisatie wegwerken, maar zijn duurzaamheidsmodel waarop de Trends Impacts Awards zijn gebaseerd, gaat ook breder. De categorie van diversiteit en inclusie gaat ook over delen, over hoe iedereen gelijke kansen heeft in een economie waarin je samen creëert, produceert, verdeelt en consumeert. Repair cafés en crowdfunding geven meer mensen toegang tot producten en financiering, autodeelplatformen creëren nieuwe banen en zorgen er tegelijk voor dat we minder auto’s nodig hebben, waardoor de CO2-uitstoot daalt.

4 Voorbeelden uit het buitenland

Het Amerikaanse kredietkaartbedrijf Mastercard is ervan overtuigd dat diversiteit leidt tot betere inzichten, beslissingen en producten. Het ziet diversiteit als de ruggengraat voor innovatie. Een voorbeeld van een diversiteitsproject in het bedrijf bestond erin jongeren in te schakelen om oudere werknemers te helpen meer actief te worden op sociale media met een reverse mentoring-programma. Bij reverse mentoring zijn de jongeren de mentor van de ouderen, in plaats van omgekeerd.

Het Franse Sodexo, bekend van zijn cateringdiensten, maakt een speerpunt van gendergelijkheid in het bedrijf. Het besteedt bijvoorbeeld veel belang aan diversiteit in zijn rekrutering. Volgens de informatie van PwC maken vrouwen 55 procent uit van het personeel, terwijl dat in 2009 nog maar 17 procent was. In de raad van bestuur zijn vrouwen met 58 procent in de meerderheid. Een goed genderevenwicht leidt volgens Sodexo tot meer betrokkenheid van de werknemers, meer winst en een sterker merkimago.

Dien uw dossier in voor 7 juli op www.trendsimpactsawards.be

Trends Impact Awards

Bedrijven die willen deelnemen, lezen zes weken lang wat elke categorie van de Trends Impact Awards inhoudt.

26 mei: ecologie

2 juni: circulaire economie

9 juni: inclusie & diversiteit

16 juni: welzijn

23 juni: digitalisering

30 juni: veerkracht

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content